Juliusz Brzostek

Dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Website