Jan Kowalczyk

Jan Kowalczyk- Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Sciences Po de Paris, wykształcenie uzupełniał na Politechnice Warszawskiej i w Emory University w Atlancie (Venture Capital Institute). Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym w energetyce, telekomunikacji, usługach medycznych, funduszach kapitałowych i firmach produkcyjnych.

Website