Jan Kostrzewa

Dyrektor Biura Cyberbezpieczenstwa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Absolwent wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Warszawskiej.

Website