Dr Henryk Siodmok

(ur. 1965), doktor nauk ekonomicznych, absolwent kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau.bPracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. W latach 1989–1990 pracował jako analityk operacyjny w Pasco Company. W latach 1991–1995 był konsultantem w firmie doradczej Bain & Co. W latach 1996–1997 pełnił funkcje: dyrektora rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezesa Tenneco Automotive Polska. W latach 1997–2000 był prezesem FLiD Drumet S.A. W latach 2000–2003 był prezesem zarządu Carman Polska sp. z o.o. W latach 2003–2004 był wiceprezesem ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o., a także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. Od 2006 roku pracuje w Grupie ATLAS, początkowo jako członek zarządu. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu.

Website