dr Zbigniew Fałek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej). Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A.  Autor kilkunastu publikacji dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw z zakresu analizy strategicznej, optymalizacji i modelowania procesów, zarządzania projektami oraz metod i technik negocjacji. Ekspert w zakresie energetyki i cyberbezpieczeństwa.

Website