Dr Wojciech Federczyk

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doktor nauk prawnych. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Website