Dr Tomasz Pisula

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Doktor Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W latach 2006 – 2014 współtworzył jedną z największych wówczas polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami praw człowieka i demokracji, fundację Wolność i Demokracja.

Website