Dr Łukasz Kondratko

Dr Łukasz Kondratko- prawnik, członek Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich.

Website