dr Konrad Hennig

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki oraz manager w branży edukacyjnej i pozarządowej. Kanclerz wyższej uczelni i Dziekan wydziału. Jako wykładowca akademicki prowadził zajęcia z zakresu politologii, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Związany ekspercko z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Fundacją Republikańską.

Website