Dr Karol Biernacki

Konsul Honorowy powszechnie znany i ceniony działacz polonijny, dyrektor Archiwum Wojewódzkiego w Segedynie

Website