dr Ihor Hurak

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka. Doktor nauk historycznych, adiunkt. Członek podkomisji Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy ze specjalności „Stosunki Międzynarodowe, Komunikacji Społeczne i Studia Regionalne”. Ekspert Państwowej Instytucji Naukowej „Ukraiński Instytut Ekspertyz Naukowo-Technicznych i Informacji”.

Website