Dr Grzegorz Czelej

senator RP, Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej. Inicjuje i wspiera wszelkie działania związane z poprawą funkcjonalności aktów prawnych, głównie w zakresie prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Website