Dr. Adam Błachnio

Sekretarz i adiunkt w Katedrze Prawa Karnego WPiA UKSW. Absolwent wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .Redaktor naczelny kwartalnika Probacja. Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów UKSW.

Website