Dávid József Szabó

 Dávid József Szabó,  Dyrektor ds. Badań at Századvég Foundation jako doświadczony specjalista ds. Stosunków międzynarodowych David od 2011 roku pracuje dla Fundacji Századvéga w różnych działaniach menedżerskich. Jako dyrektor ds. Badań nadzoruje obecnie badania, analizy, politykę społeczną, politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa oraz analizy, a także jest stałym komentatorem telewizyjnym i radiowym. i publicysta w tych obszarach. Jest członkiem Węgierskiej Rady Atlantyckiej, członkiem-założycielem Trimarium Geostrategic Institute oraz doradcą zarządu MTK Budapest Football Club. David jest żonaty i płynnie mówi po angielsku, niemiecku i rosyjsku.

Website