Bartłomiej Michałowski

Bartłomiej Michałowski

Bartłomiej Michałowski związany jest z rynkiem teleinformatycznym od przeszło 20 lat. Zajmuje się rozwiązaniami dla administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, edukacji, opieki zdrowotnej i przemysłu 4.0. Karierą zawodową związany był z firmą Orange, CISCO, Hewlett-Packard, Statoil i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest również ekspertem ds. nowych technologii w Instytucie Sobieskiego. 21 marca 2018 opublikował raport „Internet of Things i Artificial Intelligence w Polsce”. Bartłomiej Michałowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki), gdzie uzyskał dyplom w 1993. W 1995 ukończył studia podyplomowe z zarządzania, finansów i marketingu w ramach programu „Copernic” we Francji (MBA). W 2000 roku uzyskał dyplom z marketingu przemysłowego na INSEAD we Francji. W 2013 ukończył program „Innovation for Economic Development” na Harvard Kennedy School of Government.

Website