Agnieszka Wachnicka

Prezes Rozwoju rynku finansowego. Od 2015 roku pełniła funkcję dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Website