Aleksander Siemaszko

Naczelnik Wydziału Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Europejskiego w Brugii. W latach 2014-2017 asystent/doradca w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo energetyczne. Wcześniej pracował w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności) oraz think-tanku Security Defence Agenda. W czasie studiów związany z Portalem Spraw Zagranicznych, najpierw jako publicysta a następnie szef działu Ameryka Północna.

Website