Raporty

Save&Invest: Prawo chroniące pieniądze Polaków

Pobierz

Gdzie giną pieniądze w służbie zdrowia?

Pobierz

Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?

Pobierz

Strategia dla Polski. Silne państwo w regionie ABC.

Pobierz

Biała Księga. Sprawne i efektywne państwo.

Pobierz

Policy papers

#9 Aktywna polityka właścicielska Skarbu Państwa

Pobierz

#8 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta odpadów

Pobierz

#7 Energia jądrowa dla Polski

Pobierz

#6 Jak reagować na epidemię koronawirusa?

Pobierz

#5 Planowanie przestrzenne

Pobierz

#4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Pobierz

#3 Refundacyjny Tryb Rozwojowy

Pobierz

#2 Związki zawodowe w służbach mundurowych

Pobierz

#1 Fundacja rodzinna

Pobierz

Concept papers

#1 InvestBLIK: polski robodoradca

Pobierz

Mapa polskiej gospodarki