Uczestnicy

 • Adam Abramowicz

  Polski polityk, menedżer, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Pracuje w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Parlamentarnego Zespół Surowców i Energii. W 2001 został prezesem zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”. Jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Lubelskiej. Jeden z założycieli oraz długoletni prezes Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Polskiej Izby Handlu. Pełnił funkcję viceprzewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska.

 • Alicja Adamczak

  Prezes Urzędu Patentowego RP. Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Przez dwie kadencje była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Dr Alicja Adamczak należy do wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej. Autorka wielu publikacji z tego zakresu. Ekspert warsztatu "Innowacyjność"

 • Arkadiusz Adamczyk

  Historyk i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”. Członek Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego. Pełnił funkcję Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 • Dmytro Alexandrov

  Założyciel i partner zarządzający w Alexandrov & Partners. Prawnik z ponad 17-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie rolnym, prawie antymonopolowym, prawie inwestycyjnym, M&A oraz prawie nieruchomości i prawie budowlanym. Autor licznych artykułów i publikacji w periodykach prawniczych. Za swoje osiągnięcia zawodowe na Ukrainie został uhonorowanym wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

 • Adrian Artowicz

  Kierownik zespołu ds. optymalizacji i postępowań ECDDP; doradca podatkowy; absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge). Poprzednio współpracował z Instytutem Studiów Podatkowych. Autor i współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.

 • Cezary Bachowski

  Doktor geologii złożowej i gospodarczej, od ponad 30 lat związany zawodowo z KGHM Polska Miedź S.A., początkowo we wrocławskim Centrum Badawczo Projektowym Miedzi Cuprum, następnie w kopalni „Rudna” w Polkowicach a od 1996 r. w Biurze Zarządu koncernu. Od 2010 r. Pełnomocnik Zarządu Spółki specjalizujący się w problematyce koncesjonowania działalności geologicznej i górniczej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu geofizyki, mechaniki górotworu, geologii złożowej i ekonomiki górnictwa metali nieżelaznych. Generał górnictwa, członek licznych stowarzyszeń o profilu naukowym, górniczym i gospodarczym. Aktualnie wiceprzewodniczący Komisji Nauk Górniczych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz członek zarządu Sekcji Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Rafał Sebastian Bałdys

  Współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (2011), a od 2013r. wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych średniej i dużej skali w ramach procedur PRAG, EIB, WB oraz prawa zamówień publicznych. Pracował dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego na każdym etapie wdrażania projektu.

 • Wiesław Banyś

  Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor nauk humanistycznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W pracy naukowej zajmuje się  językoznawstwem ogólnym i językoznawstwem romańskim - jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. gramatykę semantyczną, językoznawstwo kognitywne i językoznawstwo komputerowe. Jest członkiem pięciu towarzystw językoznawczych (w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Francji). Za dorobek naukowy i dydaktyczny został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 • Grzegorz Baran

  Doradca podatkowy, współzałożyciel KPP kancelarii baran & pluta. Ponad 25 letnia praktyka zawodowa obejmująca doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych w zakresie prawa podatkowego i bilansowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz ekonomicznej analizy rentowności projektów inwestycyjnych. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Andrzej Barański

  Prezes zarządu HERBEWO INTERNATIONAL S.A. oraz HERBEWO S.A. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek wielu organizacji w tym, m. in. Małopolskiego Związku Pracodawców, Inicjatywy Firm Rodzinnych oraz FBN Family Business Network. Ekspert warsztatu „Swoboda działalności gospodarczej”.

 • Maciej Barczewski

  Adwokat, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Jest autorem wielu publikacji. Mec. Barczewski sprawuje funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, jak również kierownika Studiów Doktoranckich w języku angielskim w zakresie prawa. Ponadto pełni funkcję Eksperta Komisji Europejskiej ds. Licencji Publicznej UE, Parlamentu Europejskiego ds. prawa autorskiego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Członek licznych stowarzyszeń naukowych oraz rad redakcyjnych międzynarodowych periodyków prawniczych.  Wykładał m. in. w Londynie, Chicago, Madrycie, Brukseli, Singapurze, Sztokholmie, Wiedniu, Monachium, Stambule. Jest także Ekspertem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Mirosław Barszcz

  Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Obecnie Prezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A. W 2014-2016 zatrudniony jako doradca w departamencie strategii w PGNiG SA. W latach 2013-2014 był niezależnym doradcą w obszarach strategii, finansów, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich (1996-1997 Ernst & Young, 1998 -2001 Arthur Andersen, 2001 – 2004 PricewaterhouseCoopers), kancelariach prawniczych (2005 Baker & McKenzie, 2008-2013 GWW Legal) oraz administracji rządowej (2005 – 2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 2007 – Minister Budownictwa, 2011 – 2013 doradca Ministra Sprawiedliwości).  Brał udział w ponad 30 szkoleniach (organizowanych przez Ernst & Young, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers) m.in. z zakresu podatków, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, różnic kulturowych, komunikacji. Posiada doświadczenie doradcze w wielu branżach, m.in.: finansowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, produkcyjnej, bankowej, handlowej, logistycznej, turystycznej. Uczestniczył w pracach na licznymi projektami z zakresu administracji rządowej.

 • Dariusz Bednarski

  Kieruje Departamentem Doradztwa Podatkowego w Grant Thornton Frąckowiak. Dyrektor zespołu ds. sukcesji biznesu, doradca podatkowy z 20-letnim doświadczeniem, biegły rewident. Lider doradztwa dla firm rodzinnych. Karierę zawodową rozpoczął jako inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ekspert warsztatu „Swoboda działalności gospodarczej”.

 • Marcin Beme

  Założyciel i prezes Audioteki, międzynarodowej mobilnej platformy audiobookowej, sprzedającej książki audio w 23 krajach w 9 różnych językach. Popularny przedsiębiorca, energiczny i inspirujący mówca, uznany przez wiele organizacji w Polsce i za granicą (m.in.  Przedsiębiorca Roku 2014 w kategorii Nowe Technologie – Innowacyjność wg EY,  New Europe 100 Challengers – lista osób z największym potencjałem wpływu na przyszłość Europy wybranych przez "Res Publica", Google  i "Financial Times", Człowiek polskiego Internetu 2011 i 2012 roku i wiele innych). W 2013 roku nagrodzony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za jego unikalny wkład w rozwój polskiej kultury, przedsiębiorczości i technologii. Audiotece, jako startupowi pochodzącemu z Polski, udało się zostać partnerem światowych marek (m.in. Samsung, HTC, T-Mobile, Orange czy Ford) i znacząco przyczynić się do rozwoju nowej kategorii w produkcji kultury i mobilnych segmentów dystrybucji treści. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".

 • Dariusz Bliźniak

  Szef Dyrektoriatu Bezpieczeństwa Przemysłowego w Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej Sp. z o.o. Prawnik. Menadżer. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert od zarządzania ryzykiem (energetycznym w szczególności) i zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE 2. Autor trzech podręczników akademickich z zakresu Giełd Towarowych i Terminowych.

 • Sylwester Bobowski

  Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 roku dołączył do zespołu radców prawnych Kancelarii Prawnej RAVEN, gdzie aktualnie współuczestniczy w zarządzaniu kancelarią, zajmującą się szeroko pojętymi usługami windykacji sądowo-egzekucyjnej i zarządzania wierzytelnościami. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń”.

 • Maciej Bobrowicz

  Były prezes Krajowej Izby Radców Prawnych. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Marcin Bochenek

  Dyrektor Projektów Strategicznych w NASK. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz, manager, specjalista w dziedzinie nowych mediów i telewizji. W latach 2004-2010 pracował w Telewizji Polskiej, kierował komunikacją wewnętrzną i PR. W latach 2006-2009 członek Zarządu TVP odpowiedzialny za rozwój, inwestycje i nowe technologie. Nadzorował również projekty informatyczne w TVP jako szef Komitetu Sterującego, tworzył i odpowiadał za realizację planów inwestycyjnych TVP w latach 2006-2008, tworzył i realizował koncepcję cyfryzacji TVP. Prowadził liczne projekty z dziedziny PR, promocji i konsultingu dla polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".

 • Victor Boraks

  Prezes Zarządu U Can Polska sp. z o.o. Niezależny ekspert sektora naftowego. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Bogumił Brzeziński

  Od 1991 r. kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych oraz Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. Członek Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kierownik Podyplomowego Studium Skarbowości. Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju. Jest mi.in. członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

  Profesor Brzeziński jest obecnie ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Jest członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej oraz ekspertem Narodowego Centrum Nauki.

 • Włodzimierz Brych

  Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ekspert warsztatu „Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Joanna Budzińska-Lobnig

  Jest absolwentką ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.  Od dwudziestu lat zajmuje się strukturyzacją projektów.  Rozpoczęła pracę w biurze maklerskim BRE Banku w 1993 r. W 1997 r. wyjechała na staż w dziale project finance Commerzbanku we Frankfurcie.

  Doświadczenie z zakresu finansowania infrastruktury zdobywała pracując w Polsce oraz w Niemczech – dla banków z Grupy Commerzbank, Unicredit oraz Dexia - na stanowiskach kierowniczych -  m.in. Kierownika Zespołu Infrastruktury i Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego oraz Dyrektora Biura Finansowania Strukturalnego Sektora Publicznego w Banku BPH/PekaoSA, jak również Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów w Banku Dexia. 

 • Wojciech P. Cetnarski

  Pan Wojciech Cetnarski objął stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej po 13 latach aktywnego uczestnictwa w rynku energii odnawialnej w Polsce. W tym czasie pełnił szereg funkcji kierowniczych i z powodzeniem prowadził własną firmę doradztwa inwestycyjnego i zarządzania. Równolegle do jego zaangażowania w PSEW pan Wojciech Cetnarski jest również prezesem Wento, prywatnej spółki inwestycyjnej koncentrującej się na inwestowaniu w budowę projektów wiatrowych w krajach CEE. Wento został stworzony przez największą firmę private equity w tym regionie - Enterprise Investors.

 • Mathieu Chardon

  Urzędnik sądowy we Francji. Sekretarz Generalny International Union of Judicial Officers (UIHJ). Wykładowca w National School of Procedure of Paris oraz międzynarodowy ekspert.

 • Iwona Chłopek

  Prawnik, doradca podatkowy. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Witolda Modzelewskiego. W latach 2007 – 2011 pracowała w Ministerstwie Finansów przy tworzeniu prawa podatkowego. Od 2011 r. prowadzi własną kancelarię podatkową, specjalizuje się w postępowaniach podatkowych. W Stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych pełni funkcję koordynatora zespołu ds. legislacji. Jest członkinią biznesowego klubu Lady Business Club. Autorka wielu publikacji. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Elżbieta Chojna-Duch

  Członek Rady Polityki Pieniężnej. Profesor i dyrektor Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Sprawowała szereg ważnych funkcji publicznych, takich jak: wiceminister finansów, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 1992–1994 była członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP. Jako specjalista prawa finansowego i finansów publicznych jest ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Autorka ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów publicznych i prawa finansowego. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Victoriia Chanishchi

  Radca prawny, Senior Associate w Kancelarii EVERLEGAL. Victoriia Chanishchi specjalizuje się w sprawach podatkowych i celnych, a także sprawach z zakresu prawa handlowego. Ma duże doświadczenie w doradztwie w zakresie powszechnego opodatkowania, spraw związanych z zarządzania ryzykiem podatkowym oraz strategią podatkową transakcji biznesowych.

 • Piotr Chęciński

  Polski dziennikarz, publicysta, prezenter Telewizji Polskiej.

 • Krzysztof Chojniak

  Od 2006 roku Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania Oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Kształcenia w zakresie Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, radny Rady Miejskiej w latach 1994-2002. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Paweł Chorąży

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Urzędnik służby cywilnej od 2001 r. związany z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Zajmował się Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego oraz środkami przedakcesyjnymi PHARE. Od 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Był odpowiedzialny za negocjacje z Komisją Europejską i nadzór nad programami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego od początku członkostwa Polski w UE. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 • Łukasz Chwalczuk

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od początku swojej praktyki zawodowej nakierował swój rozwój i specjalizację w zakresie obsługi prawnej firm z branży transportowej. W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Transportu Nienormatywnego (OSPTN) brał czynny udział w pracach nad ustawą o ruchu drogowym w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących transportu ponadgabarytowego. Od marca 2014 roku pełni funkcję prezesa zarządu OSPTN. Laureat prestiżowego konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2015". Jest uznanym fachowcem w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego i odszkodowawczego, wielokrotny prelegent na największych w Polsce konferencjach transportowych. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, publikacji i nowatorskich analiz w branży TSL. Ekspert warsztatu "Transport".

 • Ryszard Czarnecki

  Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Poseł Parlamentu Europejskiego w latach: 2004-2009, 2009-2014 oraz 2014-2019. Jeden z najaktywniejszych europosłów z Polski, ogłoszony "Eurodeputowanym Roku 2008" przez magazyn "The Parliament Magazine".  W latach 2005-2008 był wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Prawa Europejskiego. Autor felietonów, reportaży i zbiorów publicystycznych, w tym między innymi "Mój kraj, mój świat", "Droga do Polski" oraz współautor pracy "Nowe programy pomocowe Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw".

   

 • Wojciech Czakon

  Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Teorii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, a szczególnie zjawisk, procesów oraz strategii sieciowych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Kierował licznymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, wiceprezydent Europejskiej Akademii Zarządzania EURAM, członek naukowy Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Badań nad Zarządzaniem EIASM. Ekspert warsztatu Efektywność publiczna w samorządzie.

 • Przemysław Czernicki

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

 • Damian Czoik

  Wykładowca w Katedrze Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" – zatrudniony na różnych stanowiskach, związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stosowaniem prawa pracy (m.in.: Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. pracy). Wieloletni nauczyciel akademicki. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Zdzisława Dacko-Pikiewicz

  Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprzewodnicząca w Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Od 2013 roku jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, socjologii młodzieży oraz socjologii integracji europejskiej. Redaktor naczelny wydawnictwa naukowego "Nauka i Biznes". Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Honorowy Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

 • Grzegorz Dębowski

  Dyrektor Public Affairs Forum dla Wolności i Rozwoju. Politolog. Od 2011 roku współpracownik i dyrektor biura Prof. Michała Seweryńskiego.

 • Grzegorz Danielczyk

  Wiceprezes Zarządu Proximus S.A. Z wykształcenia matematyk. Karierę zawodową w branży informatycznej rozpoczął w roku 1989. W latach 1991–1996 pełnił rolę Dyrektora Generalnego i prokurenta w Nexter International a od roku 1996 przez ponad 10 lat był odpowiedzialny za realizację celów sprzedaży do największych przedsiębiorstw z rynku utilities i general biznes w ComputerLand i Sygnity.

 • Marek Dietl

  Dr Marek Dietl jest adiunktem w katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz członkiem zarządu i ekspertem Instytutu Sobieskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Odbył też dłuższe staże naukowe w University of Essex oraz University of Glasgow.

   

  Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych piętnastu spółek: począwszy od spin-offów i start-upów przez małe i średnie firmy usługowe i produkcyjne po duże notowane na giełdzie przedsiębiorstwa oraz bank.

  Ekspert w warszatacie "Innowacyjność".

 • Andrzej Dmowski

  Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Doktor nauk prawnych, adwokat, doradca Podatkowy. Biegły Rewident w Irlandii, biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Jak również biegły sądowy z zakresu finansów oraz z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych. Dr Dmowski jest certyfikowanym księgowym. Ukończył University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.

 • Krzysztof Domarecki

  Przewodniczący Rady Nadzorczej grupy holdingowej - Selena FM - jednego z największych na świecie producentów i eksporterów chemii budowlanej. W latach 1999-2008 pełnił funkcję prezesa zarządu Selena, odpowiedzialnej za działalność zagraniczną Grupy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

  W latach 1983–1991 pracował w Zakładzie Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmował się sądownictwem i ustrojem prezydenckim. Za swoje osiągnięcia został nagrodzony zaszczytnym tytułem Przedsiębiorcy Roku, nadawany przez firmę Ernst&Young oraz otrzymał Nagrodę Prezydenta Wrocławia za ulokowanie gospodarki Wrocławia w światowej sieci powiązań i zbudowanie rozpoznawalnej marki firmy.

 • Jakub Domeracki

  Menedżer w Inkubatorze Przedsiębiorczości Idea Bank. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".

 • Wojciech Drożdż

  Wiceprezes Zarządu Enea Operator ds. Innowacji i Logistyki. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej. Jest kierownikiem Katedry Gospodarki Światowej Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki. Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem wydziału w urzędzie marszałkowskim, a w latach 2008 -2014 członkiem zarządu i wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury. Od roku związany z Grupą Enea, ostatnio był doradcą zarządu Enei Trading.

 • Jan Dziekański

  Partner w Crido Taxand, w Dziale Finansowania Przedsiębiorstw i Projektów Inwestycyjnych. Pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, KPMG, WestLB, Calyon, Societe Generale, BPH. Posiada doświadczenie zarządcze i transakcyjne związane z finansowaniem projektów w sektorach: telekomunikacja, infrastruktura, transport, media, energetyka, spółki samorządowe zarówno w formule project i structured finance, PPP oraz korporacyjnej. Ekspert warsztatu „Partnerstwo publiczno-prywatne".

 • Jan Dziekoński

  Wicedyrektor w PwC Polska, specjalizuje się w konsultingu strategicznym dla sektora energetycznego (energia elektryczna, gaz, ciepłownictwo, węgiel). Poprzednio prezes zarządu Mzuri Investments oraz konsultant w Roland Berger Strategy Consultants.

 • Iwona Dzieńdziora

  Doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, autorka wielu publikacji z zakresu nauk o zdrowiu. Nauczyciel akademicki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, od roku 2012 dyrektor Instytutu Kosmetologii PMWSZ w Opolu. Koordynator Ogólnopolskiej Kampanii „Mam Haka Na Raka” Organizowaną przez Polską Unię Onkologii. Organizator wielu Konferencji w tym I Ogólnopolskiej Konferencji „Senior.eu. Pozytywne starzenie”. Współpracuje z wieloma jednostkami medycznymi oraz Hospicjum Betania w Opolu. Członek Polskiego Towarzystwa Patologów. Współorganizator Międzynarodowych dni „Melanoma Day”-diagnostyka raka skóry na terenie miasta Opola. Czynny udział w wielu kampaniach społecznych m. in. Światowy Dzień Walki z Tytoniem, Światowy Dzień Walki z Rakiem, Festiwal „Zdrowe Opolskie”. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.

 • Joanna Dzieńdziora

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest trenerem biznesu, specjalizuje się w koordynowaniu i wdrażaniu projektów doradczo-szkoleniowych. Realizuje projekty w zakresie oceny kompetencji pracowników, budowy opisów i diagramów kompetencyjnych szczebli menedżerskich. Autorka wielu publikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; wieloletni pracownik administracji publicznej. Ekspert warsztatu „Kreowanie rynku pracy".

 • Wojciech Dziomdziora

  Menedżer i ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów". Radca prawny, counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Ekspert z zakresu prawa autorskiego, mediów, telekomunikacji i nowych technologii, arbiter Komisji Prawa Autorskiego. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej, gdzie zajmował stanowisko dyrektora departamentu prawno-­legislacyjnego oraz wicedyrektora departamentu filmu i mediów audiowizualnych w Ministerstwie Kultury, zajmując się m.in. negocjacjami z Unią Europejską w dziedzinie prawa audiowizualnego i autorskiego oraz implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego. Był również zatrudniony w największych przedsiębiorstwach sektora mediów i telekomunikacji – w Orange Polska na stanowisku Dyrektora Spraw Publicznych i CSR, w Grupie TP gdzie kierował projektami kluczowymi, w grupie medialnej ITI.

 • Henryk Dzwonkowski

  Adwokat i doradca podatkowy z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako ekspert w dziedzinie prawa finansowego i podatkowego pełni m.in. funkcje głównego specjalisty Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Członka Rady Programowej Monitora Podatkowego, był też etatowym doradcą Ministra Finansów. Profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki i kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, ma w swoim dorobku naukowym ponad 150 publikacji. Ekspert warsztatu „Materialne prawo podatkowe" i „Ordynacja podatkowa".

 • Jadwiga Emilewicz

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodnicząca Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Pracowała jako radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Spraw Zagranicznych. Była Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie i Prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zasiadała w zarządzie Klubu Jagiellońskiego. Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Uniwersytetu Oxfordzkiego. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych.

 • Andrzej Fal

  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Obecnie jest profesorem Katedry Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW w Warszawie. Prof. Fal w 2006 roku założył i jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Współczesna Alergologia INFO”. Jest członkiem komitetów naukowych czterech czasopism polskich i zagranicznych. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 300 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego był przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Przez dwie kadencje był  Przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii (WBA), jest też członkiem innych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Dorota Fal

  Doradca zarządu PIU do spraw ubezpieczeń zdrowotnych, ekspert ds. opieki zdrowotnej BCC. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów MBA, sygnowanych przez Fachhochschule Aachen, University of Limerick, Groupe ESC. Od 1997 r. aktywnie związana z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo w firmie AIG Amplico Life i AIG PTE, potem w spółkach grupy Generali. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia, jej reformą oraz rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych. Niezależny ekspert rynku, autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.

 • Zbigniew Fałek

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej). Absolwent Wydziału Zarządzania (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych) i Wydziału Matematyki (metody numeryczne i programowanie) Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również program The Strategic Leadership Academy prowadzoną przez HBSP&CIMI. Od 1994 roku w branży energetycznej. W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu ZEŁ-T S.A. (Obecnie PGE Dystrybucja S.A.). Następnie Dyrektor Inwestycyjny w RE-Invest Sp. z o.o. W latach 2009-2015 zajmował się działalnością doradczą z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. Od 2015 roku Dyrektor Generalny Oddziałów Łódź Miasto i Łódź Teren PGE Dystrybucja S.A. Autor kilkunastu publikacji z zakresu analizy strategicznej, optymalizacji i modelowania procesów, zarządzania projektami oraz metod i technik negocjacji.

 • Jarosław Fedorowski

  Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Lider ochrony zdrowia z doświadczeniem menedżerskim oraz lekarskim w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.  Profesor medycyny klinicznej, konsultant University of Vermont Health Network (USA). Specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych i organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, MBA.  Doradca międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych oraz zarządzających organizacjami ochrony zdrowia. Przewodniczący Rady Programowej czasopisma Menedżer Zdrowia. Ekspert w warsztacie "Opieka zdrowotna".

 • Anton Fedun

  Senior Associate w Alexandrov & Partners. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz M&A.

 • Mariusz Filipek

  Radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Filipek&Kamiński. Ekspert w sporach sądowych i arbitrażowych, w prawie zamówień publicznych oraz prawie ochrony zdrowia. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009- 2011 był konsultant w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 roku asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ekspert warsztatu „Zamówienia publiczne".

 • Tomasz Fijołek

  Prawnik, zastępca dyrektor biura Unii Metropolii Polskich, w latach 2008-2010 kierownik działu prawnego Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA , autor publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa samorządowego. Uczestniczył w pracach nad ustawą o pracownikach samorządowych. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Ryszard Florek

  Prezes zarządu spółki FAKRO - potentata na rynku okien dachowych (kontrolującej 15 proc. światowego rynku). Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. W 1986 roku założył w Tymbarku Zakład Stolarki Budowlanej Florad. Pierwsze okna dachowe pod marką Fakro zjechały z linii produkcyjnej w Nowym Sączu w 1991 roku. Obecnie, uznany przez tygodnik "Wprost" oraz "Forbes" za jednego z najbogatszych Polaków.

  Twórca fundacji edukacyjnej Pomyśl o przyszłości, w ramach której spisał 21 powodów dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej. Odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej. Ekspert warsztatu „Podatek równych szans".

   

 • Katarzyna Fortak – Karasińska

  Menedżer i ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna". Radca prawny, partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego, współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, występuje też jako prelegent na ogólnopolskich seminariach i konferencjach dotyczących ochrony zdrowia. Należy do Komisji Usług Zdrowotnych Business Centre Club.

 • Rafał Fronczek

  Urzędujący Prezes Krajowej Rady Komorniczej od 2011 roku. W latach 2006-2011 Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Krakowie oraz Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej, w której zajmował się m.in. informatyzacją działalności komorników sądowych oraz postępowania egzekucyjnego. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń".

 • Marek Furtek

  Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG. Ekspert warsztatu „Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Krzysztof Galos

  Profesor nadzwyczajny IGSMiE PAN. Od 2013 r. Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Pracowni Polityki Surowcowej w IGSMiE PAN. Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Współautor i współredaktor rocznika Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dorocznych Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Autor i współautor ponad 180 publikacji z zakresu gospodarki surowcami mineralnymi i geologii gospodarczej. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań i ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz podmiotów gospodarczych w obszarze górnictwa węgla, węglowodorów, rud metali oraz kopalin ceramicznych i skalnych. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Lech Gałkowski

  Finansista z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Kieruje Departamentem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej BZ WBK SA, odpowiada za dostarczanie rozwiązań finansowych dla największych grup kapitałowych w Polsce. Za cel stawia sobie wspieranie polskich przedsiębiorstw inwestujących w kraju i za granicą. Wcześniej pracował w polskich zarządach ABN AMRO i Volvo. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Adam Gawęda

  Senator RP, były Radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Ekspert z zakresu inwestycji, strategii korporacyjnej, górnictwa i energetyki. Poseł VI kadencji, z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki, członek Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Ekspert warsztatów „Energetyka" i „Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Maciej Gawroński

  Radca prawny, partner zarządzający polskiego biura Bird&Bird. Specjalista w dziedzinie prawa IT i praw nowych technologii, outsourcingu, bankowości i finansów, ochrony prywatności, danych osobowych, posiada również doświadczenie w zakresie telekomunikacji i prawa własności intelektualnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. umów cloud computingowych, ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej, oraz ekspert prawny Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".

 • Danylo Getmantsev

  Adwokat, Honorowy Prezes kancelarii Jurimex (od 2003 roku), doktor nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Narodowym Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie. Autor ponad 180 publikacji i opinii o charakterze naukowym i edukacyjnym (m. in. Wydawnictwo Yuridicheskaya Praktika, Yurydychna Gazeta, Sudovo-Yurydychna Gazeta, Dzerkalo Tyzhnia, czasopisma Advocate, Business, Capitalist). Członek Doradczej Rady Naukowej Sądu Najwyższego Ukrainy i Specjalnej Rady Instytutu Naukowo-Badawczego Własności Intelektualnej Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy. Został honorowo odznaczony przez Sąd Najwyższy Ukrainy za dogłębną wiedzę prawniczą, znaczny wkład w rozwój systemu prawnego i procesowego.

 • Marcin Giemza

  Dyrektor ds. Projektów Specjalnych w AB ORLEN Lietuva. Poprzednio: Dyrektor Zarządzający grupą kapitałową w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz prezes lub członek zarządu w różnych spółkach zależnych. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Katarzyna Gierczak-Grupińska

  Prezes Fundacji Firmy Rodzinne. Socjolog, MBA w zakresie HR, hotelarz, dyplomowany lider zmiany społecznej. Dyrektor operacyjny oddziału FBN Poland – międzynarodowej największej sieci firm rodzinnych. Członek założyciel Inicjatywy Stowarzyszenia Firmy Rodzinne w Warszawie. Współwłaściciel rodzinnej firmy GELG (obróbka metalu) koło Wronek. Menedżer warsztatu "Swoboda Działalności Gospodarczej".

 • Mariusz Gierej

  Prezes zarządu Fundacji BOŚ. Dziennikarz i publicysta. Publikował między innymi w tygodniku „Uważam Rze”. Redaktor naczelny i twórca portalu www.mPolska24.pl. Komentator radiowy i telewizyjny w: TVP, Polsat, TVN, TV Republika, Polskie Radio, Radio Plus, TOK FM, Radio WNET i innych. Autor wywiadów z politykami i ekspertami. Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej Interpress. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Międzynarodowej Współpracy i Rozwoju, członek założyciel stowarzyszenia Warszawska Wspólnota Samorządowa, założyciel i wiceprezes stowarzyszenia mPolska. Współorganizator protestów przeciw porozumieniu ACTA.   Od ponad 20 lat przedsiębiorca.

 • Jadwiga Glumińska-Pawlic

  Doradca podatkowy, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, profesor nauk prawnych i Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Uniwersytecie Śląskim. Partner w Grupie Leader. Ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Ekspert Unii Metropolii Polskich i członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP.

 • Paulina Głowacka

  Doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta, autorka publikacji z zakresu nauk o zdrowiu, członek Business Network International, Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, od roku 2015 Prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.

 • Marcin Gomoła

  Był wiceprewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Pracował w kancelarii Gessel. Zajmował stanowisko dyrektora departamentu prawnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Adam Gorszanów

  Prezes Towarzystwa Gospodarczego Sprzedawców Polskiego Węgla. Od 2008 roku członek i później Przewodniczący Rady Autoryzowanych Sprzedawców Kompanii Węglowej SA.; przedsiębiorca, właściciel firmy Ewgor Bis. W latach 1990-1994 współtworzył odradzający się samorząd terytorialny w Gliwicach; radny i członek Zarządu Miasta. Członek Zarządu stowarzyszenia Pokolenia NZS. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zasobami naturalnymi".

 • Filip Gorczyca

  Prowadzi i nadzoruje transakcje związane z ofertami akcji i obligacji spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Doradza również w innych obszarach związanych z publicznym rynkiem papierów wartościowych oraz prowadzi szkolenia i konsultacje w tej dziedzinie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji na temat rynków kapitałowych. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Paweł Grabowski

  Dyrektor ds. prawnych w Związku Firm Pożyczkowych; ekspert i członek Rady Fundacji Krakowskie Przedmieście, członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Ryszard Grobelny

  Polityk i ekonomista, od 1998 do 2014 prezydent Poznania. Radny poznańskiej rady miasta do 2002 r. W 2003 objął funkcję prezesa Związku Miast Polskich. Zastał odznaczony wieloma orderami oraz wyróżnieniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2015). Menedżer warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Grzegorz Grzelak

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Atlas. Jeden z najbogatszych Polaków w rankingu "Forbes". W 2011 roku uznany za najbogatszego mieszkańca regionu łódzkiego. Z wykształcenia inżynier budownictwa. Wspólnie z Andrzejem Walczakiem oraz Stanisławem Ciupińskim tworzyli Atlas od podstaw w 1991 roku, zaczynając od kleju do glazury produkowanego w niewielkim zakładzie, kończąc na ogromnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Dziś Atlas jest jednym z największych producentów chemii budowlanej w Europie.

   

 • Tomasz Grzelak

  Prezes Zarządu Hatrans. Sp. z o.o. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, osiągający sukcesy w zakresie rozwoju biznesu jak i prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm już istniejących. Własną działalność gospodarczą rozpoczął już podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim, biorąc równocześnie bardzo czynny udział w życiu studenckim i działalności organizacji młodzieżowych. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zwiększania efektywności finansowej i operacyjnej firm przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i strategii działania. Unowocześniał struktury organizacyjne oraz wprowadzał profesjonalne systemy kontroli i zarządzania. W nowych projektach współpracował z zarządami i kadrą menedżerską wielu renomowanych firm w Polsce i zagranicą. Od 20 lat związany jest z branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). Doświadczenie w tej branży zdobywał uczestnicząc w kilkunastu innowacyjnych, międzynarodowych, projektach logistycznych. Jednym z nich jest utworzenie regularnego, ekspresowego , połączenia kolejowego Chiny – Polska, ze stacją docelową w Łodzi. Dzięki jego osobistym staraniom w tym i innych projektach Łódź wyeksponowana została jako logistyczne centrum Polski i Europy.

 • Dariusz Gulczyński

  Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert w Technologies & Polices Committee Światowej Rady Ekonomicznej (Londyn) oraz w Euroheat & Power (Bruksela). W przeszłości zajmował kierownicze stanowiska w kilku firmach operacyjnych.

 • Andrzej Habryń

  Przedsiębiorca, dyrektor firmy doradczej INVENTECH specjalizującej się w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów, wprowadzaniu firm i produktów na rynki zagraniczne oraz szkoleniach. Były prorektor ds. badań i rozwoju Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Był konstruktorem  lotniczym i inżynierem prób silników lotniczych, kierował logistyką i zaopatrzeniem budowy kompleksu gazowo-chemicznego w Tobolsku. Współuczestniczył w tworzeniu polsko-japońskiej firmy produkcyjnej TRI Poland. Specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii i zagospodarowania odpadów oraz ekologicznych napędów.

 • Agata Hagno

  Menedżer warsztatu "Kreowanie rynku pracy". Prezes zarządu DPM, firmy doradztwa personalnego. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z tematyki Asessment i Development Center, outsourcing i leasing pracowniczy oraz specyfika prowadzenia biura doradztwa personalnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzenia Zasobami Ludzkimi na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest również absolwentką MBA Franklin University Wrocław.

 • Mariusz Haładyj

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Prawnik z ukończoną aplikacją radcowską i kontrolerską. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Gospodarki, gdzie w latach 2012-2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu.

 • Tomasz Heryszek

  Przedsiębiorca, menedżer, wykładowca akademicki, dr nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, współtworząc kierunek „Przedsiębiorczość”. Naukowo zajmuje się finansami państwa i samorządu, zarządzaniem strategicznym w organizacjach, rynkiem i pozacenowymi determinantami popytu, rolą marketingu w rozwoju przedsiębiorstw oraz strategią rozwoju marek. Zajmował wysokie stanowiska w takich firmach jak PRUiM Mosty, MOSiR, Agora, Classen. Jest autorem wielu publikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu.

 • Antonio Aurelian Iordan

  Członek Panelu Trybunału Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego przy Rumuńskiej Izbie Przymysłowo-Handlowej. Świadczy usługi prawnicze od przeszło 18 lat. Jest arbitrem oraz mediatorem w sporach z zakresu prawa handlowego, w tym w sporach dotyczących wykonania umów handlowych, budownictwa, ubezpieczeń i zaniechań.

 • Ireneusz Jabłoński

  Od marca 2015 roku wiceprezydent m. Łodzi odpowiedzialny m.in. za zarządzanie majątkiem miasta, zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych, inwestycjami miejskimi oraz drogami i transportem publicznym. Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji oraz kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Przez ponad 15 lat związany z sektorem usług finansowych, następnie z sektorem energetycznym, a obecnie samorządem terytorialnym. W latach 1994-1997 Burmistrz Miasta Łowicza; członek Rady przy Prezydencie RP d.s. samorządu terytorialnego; w 1997r. Łowicz otrzymał tytuł najlepiej zarządzanego miasta w kat. 30-50 tys. mieszkańców, na podstawie Europejskiej Karty Miast. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu spółek leasingowych: PBG Leasing Sp. z o.o.; Kredyt Lease S.A.; PKO Leasing S.A. W 2002 roku, jako Wiceprezes Zarządu Banku Częstochowa S.A., nadzorował proces restrukturyzacji Banku oraz pełnił funkcję Menadżera Projektu mBanku – zbudowanego od podstaw, pierwszego w kraju banku internetowego. Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, a od 2004 roku Członek Zarządu Centrum oraz lider zespołu doradztwa strategicznego. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".

 • Janusz Jakimowicz

  Prezes Zarządu PD Co sp. z o.o. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Maciej Jamka

  Adwokat, Partner Administracyjny w K&L Gates LLP. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Igor Janke

  Publicysta, prezes Instytutu Wolności, jeden z założycieli pierwszej i największej w Polsce społeczno-politycznej platformy blogowej Salon24.pl. Posiada ponad 20letnie doświadczenie pracy w mediach, zajmuję się głownie tematyką polityczną i kulturalną. Pracował w gazetach, takich jak  „Rzeczpospolita” czy „Uważam Rze”. Współpracował z polską sekcją BBC, był redaktorem naczelnym PAP. Prowadził liczne programy w radio i telewizji. Jest autorem takich pozycji jak „POPiSowa kronika upadku” i „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie”. Jest partnerem w firmie doradczej Bridge. W 2010 został odznaczony przez prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Krzysztof Jankowski

  W styczniu 2008 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. projektów deweloperskich, którego głównym zadaniem było utworzenie nowej jednostki operacyjnej w HOCHTIEF Polska i rozwój jej działalności pod marką Formart. W latach 2001-2007 jako dyrektor zarządzający HOCHTIEF Polska Oddział Budokor był odpowiedzialny za tworzenie efektywnych zespołów kontraktów zdolnych do prowadzenia najbardziej zaawansowanych technologicznie i kompleksowych projektów budowlanych, jak również za budowanie relacji z klientami oraz za proces stałego kształtowania kultury współpracy w firmie. K. Jankowski ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej w 1977 roku. Natomiast w 1991 roku otrzymał tytuł dr inżynierii lądowej. Ekspert warsztatu "Partnerstwo publiczno-prywatne".

 • Joanna Jasiewicz

  Adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel. Jest członkiem European Employment Lawyers Association (EELA), a także International Bar Association (IBA) i należy do sekcji Employment and Industrial Relations Law Committee. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Floryda, i Centrum Prawa Francuskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a także studia podyplomowe DESS de Droit des Affaires (dyplom Master 2 z prawa handlowego) zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. Ekspert warsztatu "Swoboda Działalności Gospodarczej".

 • Ireneusz Jasiński

  Inżynier, posiada blisko 40-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie. Współautor i autor ok. 30 różnych referatów na Konferencje i Seminaria Diagnostyczne oraz publikacji w Infratorze i Infrastruktury Transportu. Sprawuje obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału SITK RP w Warszawie. Jest czynnym inicjatorem oraz organizatorem Ogólnopolskich Konferencji technicznych z udziałem delegacji zagranicznych, jak np. „Spawalnictwo dróg szynowych” czy „Spotkań Diagnostyki Infrastruktury Szynowej”. Ekspert warsztatu "Transport".

 • Jolanta Jaworska

  Dyrektor Government & Regulatory Affairs IBM Polska i Kraje Bałtyckie. Odpowiedzialna za współpracę IBM z rządem i administracją. Ekspert w różnych obszarach wsparcia publicznego i koniecznych warunków dla tworzenia innowacyjnych inwestycji. Przez wiele lat odpowiedzialna za kreowanie polityki zatrudnienia na stanowiskach dyrektora HR w miedzynarodowych korporacjach. Autorka wielu innowacyjnych projektów CSR i zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, takich jak - Smarter Cities Challenge, Executive Service Corps czy telepraca. Czlonek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej Polsce, Vice Prezes, członek Zarządu ABSL - Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ekspert w dziedzinie rozwoju biznesu ICT i polityki społecznej konfederacji Lewiatan, członek Rady KIGEiT,  założycielka Polish Professional Woman Network (PPWNet). Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Mirosław Józefczuk

  Członek Zarządu Warbud S.A. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent kierunku zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Instytucie Technologii w Bourges we Francji oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał we francuskich firmach audytorskich (Mazars Polska, Salustro Reydel Polska), a także w Grupie Suez jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy i w Devcor/Orkiestra Development na stanowisku Dyrektora Finansowego, a następnie Dyrektora Operacyjnego.

 • Danuta Kamińska

  Menedżer warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie". Skarbnik Miasta Katowice. Wieloletni członek Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Od 8 lat przewodniczy Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich. Autor i współautor wielu publikacji i artykułów z zakresu finansów publicznych. W 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 • Alicja Kaczorowska

  Poseł na Sejm VIII kadencji. Lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Stypendystka WHO w Oxfordzie. Była wojewódzkim konsultantem w dziedzinie medycyny paliatywnej. Założycielka i kierownik hospicjum domowego w Łodzi.

 • Sławomir Karasiński

  Radca prawny, partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni. W swojej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu europejskiego prawa gospodarczego i podatkowego oraz prawa farmaceutycznego, doradza także w kwestiach obrotu nieruchomościami. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z kapitałem zagranicznym. Kształcił się w wielu uczelniach zagranicznych, między innymi w Hadze (Międzynarodowe Prawo Handlowe oraz Międzynarodowy Arbitraż Gospodarczy -T.M.C Asser Institute), Grazu (Międzynarodowe Prawo Porównawcze-Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Porównawczego w Strasburgu), w Leiden (Prawo Amerykańskie w ramach Columbia-Leiden American Law Program), Makau (Prawo Własności Intelektualnej), a także w Trewirze w zakresie występowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luxemburgu oraz innych aspektach prawa europejskiego (Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze). Uzyskał też tytuł LL.M z Europejskiego Prawa Gospodarczego i Podatkowego „Pallas” w ramach programu Pallas Consortium obejmującego 8 wiodących wydziałów prawa z całej Europy.

 • Andrzej Karbownik

  Rektor Politechniki Śląskiej, profesor nauk technicznych, wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997-2000 był prezesem Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, a w latach 2000-2001 był wiceministrem gospodarki, gdzie współtworzył program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Oviedo. Od 2007 roku zajmuje stanowisko prezesa rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi. 

 • Mariusz Karłowski

  Prezes Europejskiego Centrum Arbitrażu, pomysłodawca Polskiego Forum Arbitrażu, prawnik w Kancelarii RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Doradza w bieżącej obsłudze spółek i sporach korporacyjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Ponadto specjalizuje się w przygotowywaniu koncepcji i strategii rozwoju oraz zarządzaniu. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Stefan Kawalec

  Ekonomista, Wiceminister finansów w latach 1991-1994, współtwórca planu Balcerowicza. W latach 1994-2002 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii w Banku Handlowym, a następnie wiceprezesa zarządu Commercial Union Polska oraz dyrektora ds. strategii grupy PZU. Obecnie współpracuje z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Warszawie.

 • Arkadiusz Kawecki

  Jest praktykiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie współpracuje jako konsultant z firmą BPI Polska. Doświadczenie swoje zbierał w firmach o dużym znaczeniu gospodarczym, m.in.: KGHM Polska Miedź, Telekomunikacja Polska, Hortex, Orlen, Ciech, Orbis. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada dyplom MBA. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Menedżer wrasztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Cezary Kaźmierczak

  Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
  W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski, publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997) a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji. W . W latach 2005 - 2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2013 roku Członek Zarządu Warsaw Enterprise Institute

 • Andrzej Kensbok

  Polski menedżer specjalizujący się w branży spożywczej. Absolwent Filozofii KUL oraz studiów MBA na INSEAD, Fontainebleau. Pracował m.in. dla Bain & Company, zakładu E. Wedel w Płońsku, PepsiCo Inc., Egon Zehnder International i grupy IMS. Pełnił funkcję pełnomocnika zarządu i doradcy strategicznego spółek z grupy Top Farms. Od 2013 r. wiceprezes Radia Wnet i członek Rady Nadzorczej i ekspert Fundacji Republikańskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Współzałożyciel mieszczącego się na warszawskim Mokotowie sklepu „Chleb z masłem”, którego idea polega na dostarczaniu klientom produktów ze sprawdzonych źródeł.

 • Maksymilian Kloc

  Wiceprezes Fundacji Instytut Dyplomacji Gospodarczej. Aktywista i społecznik zaangażowany w promocję poslkiej gospodarki zagranicą.

 • Stanisław Kluza

  Prezes Zarządu BOŚ Banku. Doktor nauk ekonomicznych związany ze Szkołą Główną Handlową. W latach 2006-2011 przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Minister Finansów w 2006 r. Zajmował stanowiska dyrektora departamentu i głównego ekonomisty w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-2006).

 • Agnieszka Kraińska

  Radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, postępowań przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada również francuski dyplom wyższych studiów prawniczych (Master 2) uzyskany na Université de Nice-Sophia Antipolis, oraz ukończyła studia podyplomowe w College of Europe w dziedzinie Interdisciplinary European Studies. Pełniła funkcje w Ministerstwie Finansów, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w tym funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w MSZ.

 • Paweł Kocon

  Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Agencja Rynku Rolnego. Z wykształcenia politolog, z doświadczenia PRowiec. Posiada blisko 15 lat doświadczenia w branży marketingu i PR po stronie biznesowej. Od kwietnia 2016 roku kieruje pracami Biura Rozwoju Rynku Agencji Rynku Rolnego i odpowiada za stworzenie i realizację strategii działań  z zakresu promocji, komunikacji i informacji. Interesuje się e-commerce, nowymi technologiami i zachodzącymi procesami kulturowymi, które przekładają się na zmianę relacji marek, firm oraz instytucji z konsumentami i społecznościami.

 • Michał Kobosko

  Szef portalu Project Syndicate Polska i Dyrektor biura polskiego w waszyngtońskim think-tanku Atlantic Council.

 • Anna Kombikova

  Senior Associate w AstapovLawyers ILG. Ekspert z zakresu postępowania sądowego, arbitrażu i mediacji, prawa spółek oraz prawa dotyczącego transportu. Posiada ogromne doświadczenie w świadczeniu usług prawniczych. Reprezentuje zarówno podmioty prywatne, jak i państwowe w postępowania arbitrażowych oraz w transgranicznych postępowaniach sądowych (w tym w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych i wykonania orzeczeń zagranicznych sądów). W 2010 r. Anna Kombikova została współautorem projektu ukraińskiej ustawy o mediacji.

 • Krzysztof Komorniczak

  Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej (ECDDP), prawnik, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik uznanych firm doradztwa podatkowego; autor książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak również w zakresie postępowań podatkowych; współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.

 • Piotr Komraus

  Prezes Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o. Ekspert warsztatu Swoboda działalności gospodarczej.

 • Krzysztof Komorowski

  Członek zarządu spółki celowej Ministerstwa Finansów „Aplikacje Krytyczne”. Absolwent fizyki teoretycznej na UMCS. W latach osiemdziesiątych pracował naukowo w zakresie komputerowego modelowania strukturalnego i matematycznej analizy statystycznej. Później dyrektor handlowy MacroSoft (obecnie MC Logic), jednej z pierwszych polskich firm tworzących systemy wspomagające zarządzanie. W latach 1993-1995 prowadził dział Professional Services w firmie Bull. Przez 8 lat był partnerem zarządzającym pionem konsultingu grupy Computerland (obecnie Sygnity). W latach 2004-2009 pracował w IBM, najpierw jako partner zarządzający (principal) odpowiedzialny za usługi IT-as-a-Service, a następnie jako manager Działu Architektury i Strategii IT. Następnie w latach 2009-2013 wiceprezes d/s sprzedaży i rozwoju w outsourcingowej firmie IT Works, spółce funduszu Enterprise Investors. W latach 2013-2016 dyrektor pionu Managed Services, Outsourcingu i Infrastruktury w firmie Atos Polska.

 • Piotr Konopka

  Konsultant ds. rozwoju energetyki niekonwencjonalnej w E4tech London. Współpracuje z globalnymi firmami energetycznymi oraz instytucjami rządowymi przy tworzeniu portfolio przyszłościowych rozwiązań technologicznych w sektorze energetycznym. Od 2015 roku wice-przewodniczący Energy Institute YPN zrzeszającego młodych liderów branży energetycznej w Wielkiej Brytanii. Absolwent Imperial College London i University of Bath, prowadził również badania naukowe nt. energii geotermalnej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz elektryzacji transportu na Technische Universität München.

 • Maciej Koński

  Od września 2012 Dyrektor Naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialny za strategię Spółki oraz rozwój bazy zasobowej. W roku 2014 uzyskał stopień doktora na Politechnice Wrocławskiej. Autor artykułów z zakresu rynku towarowego do prasy krajowej i zagranicznej. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Maksym Kopeychykov

  Partner w Kancelarii Ilyashev & Partners. Maksym Kopeychykov specjalizuje się w prawie podatkowym, finansach i bankowości, rynkach kapitałowych, nieruchomościach i ochronie środowiska. Wskazywany jako jeden z najlepszych prawników na Ukrainie, wedle z corocznego rankingu "Client’s Choice: Top 100 najlepszych prawników Ukrainy 2014". Maksym Kopeychykov jest również polecany przez Best Lawyers International 2016, Chambers Europe 2015,The Legal 500 - EMEA 2015 i Tax Directors Handbook 2015. Maksym Kopeychykov jest członkiem Rady Społecznej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy i Rady Służby Publicznej Ukrainy.

 • Bartosz Korbus

  Założyciel i Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów PPP i koncesyjnych. Ekspert warsztatu "Partnerstwo publiczno-prywatne".

 • Tomasz Korczyński

  Adwokat, pełniący funkcję Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem  zespołu prawa energetycznego i zasobów naturalnych. Jest głównym doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z ograniczaniem biurokracji w zakresie zmian ustawy o PPP. Autor szeregu publikacji i artykułów dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego. Ukończył prestiżowe Institute for Leadership and Management (ILM Diploma, Level 7), gdzie obronił pracę z zakresu zarządzania projektami PPP (2013). Ekspert warsztatu "Partnerstwo publiczno-prywatne".

 • Michał Kornasiewicz

  Menedżer warsztatu "Energetyka". Adwokat, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Absolwent WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie gospodarczym oraz zagadnieniach giełdy energii.

 • Mariusz Korzeb

  Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, jest doradcą podatkowym, ekspertem Pracodawców RP. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz egzekucji administracyjnej. W ramach swojej kariery zawodowej, poza bieżącym doradztwem podatkowym czynnie uczestniczy w procesie legislacyjnym. Jest autorem wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w ,,Dzienniku Gazeta Prawna” i "Rzeczpospolitej”. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Dawid Kostempski

  Prawnik i menedżer, od 2010 roku prezydent miasta Świętochłowice. W latach 2002-2010 był radnym Rady Miasta Katowice. W przeszłości sprawował również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  i członka Komisji Skarbu. W latach 2004 -2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej S.A. Był również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (2011-2015). Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Ewelina Kostka

  Adwokat, młodszy partner w Kancelarii Juris od 2010 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Politologii (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) na tym Uniwersytecie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w towarzystwie ubezpieczeń oraz na stanowisku prawnika w spółce branży ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, prawie własności intelektualnej oraz w prawie ubezpieczeń, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Michał Domińczak

  Ekspert CA KJ ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP,  Izby Inżynierów Budownictwa RP, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO oraz  Congress for the New Urbanism.

  W latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza – w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. W latach 2005-2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1997 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering.

  W 2008 roku, za pracę pt. „Forma  przestrzeni  miejskiej  jako  efekt ewolucji systemów prawnych na przełomie XIX  i XX wieku”, otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny planowania przestrzennego.

  W latach 2013-2014, po przyznaniu stypendium polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta Senior Advanced Research Grant, prowadził program badawczy pt. “Form-Based Codes as an effective Instrument of Revitalization and Urban Planning – American Case Studies” w School of Architecture  University of Miami.

 • Paweł Kowal

  Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, poseł na Sejm V i VI kadencji, zaś od roku 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z wykształcenia historyk, tytuł doktora politologii uzyskał w Instytucie Nauk Politycznych PAN. Pracował jako ekspert ds. polityki wschodniej w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny polityki międzynarodowej.

 • Jan Kowalczyk

  Menedżer oraz ekspert warsztatu "Energetyka". Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w doradztwie strategicznym. Doradzał przy największych projektach transformacji w polskiej energetyce kierując zespołami AT Kearney oraz Roland Berger. W przeszłości był wiceprezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz dyrektorem zarządzającym i partnerem w Innova Capital (fundusze private equity). Przez wiele lat był również członkiem Komitetu Programowego Światowej Rady Energetycznej. Wcześniej mieszkał i pracował przez 15 lat w Europie Zachodniej, zarządzając finansami międzynarodowych korporacji w kilku krajach oraz na poziomie kontynentalnym.

 • Adam Kowalski

  Radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Absolwent WPiA UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda. Ekspert z zakresu prawa energetycznego, prawa regulacji i ochrony konkurencji oraz postępowań spornych. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Agnieszka Kozieł

  Menedżer oraz ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi", ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie". Radca prawny, partner w Kancelarii Juris. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia doktoranckie. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-handlowych, prawie geologicznym i górniczym, podatkach oraz audytach prawnych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu wykładów w ramach szkoleń i konferencji m. in. dla Polskiej Akademii Nauk i wydawnictwa INFOR. Autorka wielu publikacji m.in. monografii “Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty prawno-handlowe”.

 • Jacek Kozłowski

  Założyciel i prezes rady nadzorczej firmy KOMANDOR SA. Założyciel i fundator Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – organizacji pozarządowej zrzeszającej przedsiębiorców, która m.in. przygotowała, we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzający zasadę nakazującą rozstrzygać wątpliwości co do treści przepisów podatkowych na korzyść podatników (in dubio pro tributario). Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Maks Kraczkowski

  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP, członek Komisji Ustawodawczej, a także przewodniczący Podkomisji stałej ds. Trybunału Konstytucyjnego. Pracuje również w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Ekspert warsztatów "Swoboda działalności gospodarczej" oraz "Rynek finansowy".

 • Robert Kroplewski

  Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego. Radca prawny. Specjalista ds. mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.  Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com. W latach 2004 -2006 Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 Dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

 • Marcin Krupa

  Prezydent Katowic od grudnia 2014 roku. W latach 2006-2010 radny Rady Miasta Katowice, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Skarbu. W latach 2010-2014 piastował urząd zastępcy prezydenta Katowic - Piotra Uszoka, kiedy to był odpowiedzialny za rozwój strategicznych obszarów zarządzania miastem, takich jak systemy transportowe, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, na której w 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn.  Swoje doświadczenie zdobywał również jako  ekspert ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego oraz biegły skarbowy środków transportu samochodowego. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

   

 • Oksana Kryzhanivska

  Partner w Alexandrov & Partners, członek Rady Publicznej w Komisji Antymonopolowej Ukrainy. Specjalizuje się w M&A, prawie inwestycyjnym, prawie antymonopolowym, prawie spółek oraz prawie międzynarodowym.

 • Joanna Kurowska-Pysz

  Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wiceprezes TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Ekspert w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami i funduszami unijnymi, specjalista w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach, członek Rady Ekspertów w zakresie tworzenia projektów transgranicznych. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Wadim Kurpias

  Partner w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, gdzie stoi na czele Departamentu Infrastruktury i Finansowania Projektów oraz kieruje działem IPF na Europę Środkowo-Wschodnią. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dużych projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Od 1995 roku pracował dla najlepszych polskich, angielskich i amerykańskich kancelarii prawnych, świadcząc usługi prawne dla największych międzynarodowych koncernów działających w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu dużych kontraktów budowlanych oraz w kwestiach związanych z użytkowaniem gruntów i pozwoleniami na budowę. Jest członkiem Rady Fundacji Centrum PPP.

 • Jerzy Kwieciński

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Edward Lasok

  Prezydent Mysłowic od 2010 roku. Od 1990 r. był radnym Mysłowic. W latach 1994–2006 pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Jest działaczem wielu mysłowickich, regionalnych i ogólnokrajowych stowarzyszeń. Ekspert warsztatu „Efektywność Publiczna w samorządzie”.

 • Tomasz Latos

  Poseł na Sejm RP. Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Anetta Lasek-Bal

  Doktor neurolog i nauczyciel akademicki. Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca.  Główny obszar zainteresowania i kierunek badań to choroby naczyń mózgowych, udar mózgu. Wraz z zespołem specjalistów z dziedziny neurologii, chirurgii naczyniowej, kardiologii i radiologii realizuje w Szpitalu w Katowicach- Ochojcu nowoczesne metody leczenia udaru mózgu, w tym wewnątrznaczyniowe zabiegi udrażniające tętnice. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.

 • Aldona Leszczyńska-Mikulska

  Radca prawny i doradca podatkowy w praktyce podatkowej kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym podatki dochodowe, podatki transakcyjne i międzynarodowe prawo podatkowe, w tym związane z zarządzaniem aktywami, ich zbywaniem, dokonywaniem inwestycji oraz restrukturyzacją inwestycji i majątku. Doradza także w sprawach prawnych związanych z rozporządzaniem majątkiem na wypadek śmierci oraz w sprawach majątkowych małżeńskich. Obsługuje także od strony podatkowej fuzje i przejęcia. Ekspert warsztatu „Swoboda działalności gospodarczej”.

 • Karol Leszczyński

  Doktorant socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się polskimi organizacjami młodzieżowymi zarówno tymi w Kraju jak i na świecie. Doświadczenie badawcze zdobywał w Chicago, Londynie i Berlinie. W Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych prowadzi program Start na Rynku Pracy, mający na celu poprawę sytuacji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. 

 • Marcin Lis

  Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, Wiceprezes TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami i innowacjami systemów zintegrowanych, zaangażowany w rozwój i działalność wielu klastrów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Współorganizator Światowego Kongresu Klastrów. Jeden z inicjatorów uruchomienia unikalnych studiów podyplomowych na kierunku: Menedżer Klastra Executive MBA. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne, zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych w zakresie prowadzenia projektów biznesowych. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie, związane z zarządzaniem projektami, jakością i procesami, marketingiem oraz obsługą klienta. Ekpsert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Michał Lisiecki

  Twórca i prezes spółki PMPG Polskie Media, która jest Wydawcą tygodnika „Wprost” i inwestorem strategicznmy spółki Orle Pióro publikującej tygodnik „Do Rzeczy”. Absolwent wydziału handlu zagranicznego, który ukończył w prywatną Zachodniopomorską Szkołę Biznesu

 • Mateusz Litewski

  Odpowiada za obszar public policy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Uber. Poprzednio był konsultantem pracującycm dla szeregu międzynarodowych firm w obszaru lotnictwa, e-commerce, przemysłu ciężkiego i finansowego. Absolwent University of Keele, University of Bath oraz Manchester Business School.

 • Wojciech Łuczak

  Senior Expert w A.T. Kearney, czołowej firmie doradztwa strategicznego. Od 13 lat prowadzi projekty doradcze dla wiodących europejskich koncernów energetycznych i paliwowych w obszarach definiowania i wdrażania strategii, reorganizacji i optymalizacji. Ekspert w zakresie zarządzania majątkiem, portfelem kontraktów, ryzykiem oraz integracji operacyjnej. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Jacek Łęski

  Dziennikarz i specjalista od public relations. Prekursor dziennikarstwa śledczego w Polsce. Autor wielu publikacji i programów telewizyjnych o tematyce gospodarczej lub z zakresu dziennikarstwa śledczego. Dwukrotny laureat nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Instytucje Finansowe „Przywiązani do polisy”.

 • Rafał Łyszczek

  Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2003 r. pracownik naukowy. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. Od 2006 r. pełni funkcję komornika sądowego. W 2008 r. został członkiem Krajowej Rady Komorniczej i pozostaje jej członkiem do dnia dzisiejszego. Od 2010 r. Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach. Od roku 2010 r. Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. Jako Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z pozycją prawną komornika sądowego, dostępem do zawodu, aplikacją komorniczą i egzaminami komorniczymi. Menedżer warsztatu "Dochodzenie Roszczeń".

 • Krzysztof Macha

  Menedżer warsztatu “Opieka zdrowotna”. Ekspert Pracodawców RP i członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Przewodniczący klastra „Medivite”. Jest także publicystą branżowym w ochronie zdrowia, m.in „Healthcare Management Magazine”, „Czasopismo OSOZ” . Od 2002 roku jest dyrektorem KLINIKI OKULUS w Katowicach. Ośrodek jest liderem zawansowanych technologii medycznych w obszarze okulistyki, prowadzi szereg kampanii społecznych w Polsce i w krajach afrykańskich (akcja „Okuliści dla Afryki”).

 • Jacek Krajewski

  Lek. med., specjalista medycyny rodzinnej, współzałożyciel i Prezes (od 2010 r.) Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie". Od 2000 r. Prezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców we Wrocławiu. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Henri Malosse

  Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w latach 2013-2015. W 1976 r. ukończył Paryski Instytut Nauk Politycznych. Od 1995 r. członek EKES, założyciel Europejskiego Stowarzyszenia MŚP w Parlamencie Europejskim. W 2006 r. został mianowany przewodniczącym Grupy Pracodawców. Przyczynił się do powstania Delegacji Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych przy Unii Europejskiej. W 2014 r. został odznaczony przez byłego prezydenta Francji Valery Giscard d'Estaing Narodowym Orderem Legii Honorowej. Autor wielu raportów i publikacji.

 • Beata Małecka-Libera

  Od 2015 r. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zajmuje się wprowadzeniem Narodowego Programu Zdrowia. Od 2005 r. posłanka na Sejm RP. Była przewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia oraz wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. Została odznaczona wieloma wyróżnieniami w tym, m. in. nadana przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Złoty Medal Światowej Akademii Medycyny Alberta Schweitzera. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.

 • Gabriela Mandla-Tucholska

  Prawnik, od wielu lat z sukcesem prowadzi kancelarię doradztwa prawnego GMT oraz związaną z nią markę Leasing Provider. Wykładowca przedmiotów prawniczych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego, negocjacji w biznesie, polityki  społecznej, systemu ubezpieczeń społecznych, administracji gospodarczej w RP oraz oceny projektów gospodarczych w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Stypendystka naukowa, wieloletnia dyrektor zarządzająca skandynawskiej grupy kapitałowej rozliczającej transgraniczny podatek VAT.

 • Wojciech Marchwicki

  Kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Andrzej Marjański

  Doktor nauk o zarządzaniu (rozprawa doktorska „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”), Prodziekan Wydziału Zarządzania oraz Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi. Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, International Atlantic Economic Society (USA) i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych zarządzaniu i sukcesji w biznesach rodzinnych oraz zarządzania małymi  i średnimi przedsiębiorstwami, w tym książki „Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń” (Poltext, 2009,2011). Przewodniczy (od 2011) Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne. Pełni funkcję redaktora tematycznego w periodykach „Przedsiębiorczości i Zarządzanie” oraz  „Journal of Intercultural Management” . Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Krystian Markiewicz

  Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UŚl, Jest autorem licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Jest członkiem – założycielem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma: „ADR – Arbitraż i Mediacja”, „Polski Proces Cywilny” i red. nacz. Kwartalnika „Iustitia”. Przeprowadził szereg wykładów szkoleniowych z zakresu postępowania cywilnego dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, mediatorów, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest stałym członkiem zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń”.

 • Krzysztof Matan

  Adwokat, radca prawny, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego w ENEA S.A. oraz Dyrektora Departamentu Prawnego w ENEA Centrum. Z Grupą ENEA związany od 2013 r. Przed objęciem funkcji w Grupie ENEA zdobywał doświadczenia w  kancelariach adwokackich specjalizując się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów sektora energetycznego, prawie korporacyjnym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych oraz prawie administracyjnym. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Ireneusz Matusiak

  Prezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Partner w Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Andrzej Matuszyński

  Prezes Grupy Eurozet skupiającej stacje takie jak Radio ZET, Radio ZET Chilli, Radio ZET Gold, Antyradio czy Radio Plus. Z mediami związany jest od ponad dwudziestu lat, pracując między innymi w Cyfrowym Polsacie jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing i obsługę klienta oraz członek zarządu i dyrektor operacyjny w platformie satelitarnej telewizji n. Ekspert warsztatu „Regulacje Rynku Mediów”.

 • Krzysztof Mazur

  Prezes Klubu Jagiellońskiego. Absolwent studiów politologicznych oraz filozoficznych w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynator licznych projektów realizowanych przez Fundację Instytut Tertio Millennio oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Łukasz Mazur

  Menedżer warsztatów “Podatek równych szans”, “Materialne prawo podatkowe” oraz “Ordynacja podatkowa”. Prawnik, doradca podatkowy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz opracowywania strategii podatkowej przedsiębiorstw, zaś jego specjalnością jest problematyka VAT oraz postępowań podatkowych. Autor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego; Prezes ECDDP Cyprus Ltd., cypryjskiej firmy doradczej wchodzącej w skład Grupy ECDDP.

 • Barłomiej Medaj

  Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy, Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda, specjalista prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 • Mirosław Michna

  Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce. Aktywny członek samorządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 1997 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. Kierował licznymi projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji i przejęć. Doradza spółkom polskim i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, przemysłowego także w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nadzorował liczne przeglądy podatkowe i finansowe. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.

 • Damian Mikołajczewski

  Autor serwisu Czerwonatasma.pl. Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z organizacjami pozarządowymi, gdzie zajmuje się pracą nad projektami ustaw i przygotowywaniem poprawek do projektów ustaw deregulacyjnych. Zainteresowany prawem konstytucyjnym, administracyjnym oraz pozytywną i normatywną analizą prawa.

 • Jerzy Miszczak

  Dyrektor ds. tradingu w Energia dla firm SA (od 2012 r.). W przeszłości pracował dla wielu spółek energetycznych m.in. RWE-Stoen, PSE–Electra oraz PSE. Przez kilka lat był również ekspertem i doradcą w Roland Berger Strategy Consultants, gdzie odpowiadał za tworzenie strategii związanych z rozwojem i wprowadzaniem na rynek produktów energetycznych oraz zarządzaniem projektami w spółkach energetycznych. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Mateusz Morawiecki

  Wicepremier, Minister Rozwoju. Minister Finansów, Były Prezes zarządu Banku Zachodniego WBK, działacz gospodarczy. Absolwent wielu, zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, na których ukończył takie kierunki jak historia (Uniwersytet Wrocławski), prawo (Uniwersytet w Bazylei), ekonomia i MBA (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). W 1998 roku został zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej. Były członek ministerialnego zespołu negocjującego warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ekspert w zakresie ekonomiki integracji gospodarczej. Jest autorem kilkunastu artykułów o tematyce bankowej i makroekonomicznej oraz współautorem książki „Prawo europejskie”.

 • Łukasz Modrzyk

  Prawnik w departamencie prawa medycznego Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce praw pacjenta i błędów w sztuce lekarskiej. Ekspert w warsztacie "Opieka zdrowotna”.

 • Robert Mołdach

  Dr nauk technicznych, ekspert gospodarczy, promotor dialogu społecznego, prezes i współzałożyciel Instytutu Zdrowia i Demokracji, think tanku demokratycznej myśli o zdrowiu. Współautor i wykładowca programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego. Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji AOTMiT.

 • Rafał Morek

  Zajmuje stanowisko Of Counsel w kancelarii K&L Gates LLP. Posiada bogate doświadczenie w praktyce rozstrzygania sporów reprezentując klientów zarówno przed sądami państwowymi jak i trybunałami arbitrażowymi. Występuje także w charakterze negocjatora i mediatora. Jako arbiter prowadził ok. trzydziestu postępowań m.in. zgodnie z regulaminami ICC, UNCITRAL, SA KIG i SA Lewiatan. Dr Rafał Morek jest równolegle pracownikiem naukowym (adiunktem) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu publikacji dotyczących rozstrzygania sporów i prawa prywatnego. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Elżbieta Mreńca

  Doktor nauk prawnych specjalizująca się w: legislacji, prawie konstytucyjnym, prawie administracyjnym. Ukończyła aplikację legislacyjną organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przez blisko 10 lat pracowała w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie zajmowała się obsługą prawną Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów. Pracowała również jako legislator samorządowy i sejmowy. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Parlamentaryzmu.

 • Paweł Musiałek

  Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Współtwórca portalu Europa-Bezpieczeństwo-Energia, asystent dyrektora ds. programowych Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jana Pawła II i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z tematyki bezpieczeństwa energetycznego. Uczestnik interdyscyplinarnego programu dla doktorantów UJ Science-Environment-Technology, komentator problemów energetycznych, autor publikacji naukowych i analitycznych z zakresu polityki energetycznej.

 • Bartosz Mysiorski

  Menedżer warsztatu “Partnerstwo publiczno prywatne”. Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP. Zajmuje się szerzeniem idei PPP, nawiązywaniem oraz utrzymywaniem współpracy z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się tym tematem. Jest zaangażowany w tworzenie wytycznych dla realizacji przedsięwzięć PPP w takich sektorach gospodarki jak mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, transport, ICT. Zarówno organizuje jak i uczestniczy w międzynarodowych konferencjach, projektach, szkoleniach, warsztatach. Jest autorem wielu analiz, opinii i publikacji w tej dziedzinie.  Został nominowany do reprezentowania Centrum PPP na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists).

 • Wojciech Myślecki

  Członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Doktor nauk technicznych w obszarze telekomunikacji. W okresie 1991-1992 doradca ds. polityki gospodarczej Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego. W latach 1998-2000 członek Rady Nadzorczej Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.Ekspert ds. energetycznych w Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

 • Tibor Navracsics

  Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu od 2014 roku. W latach 2010-2014 wicepremier oraz minister administracji publicznej i sprawiedliwości Węgier. Z wykształcenia prawnik oraz politolog, wykładowca akademicki. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na macierzystej uczelni na podstawie pracy poświęconej europejskiej polityce wewnętrznej. Swoją karierę rozpoczynał w zawodzie prawnika. W latach 90. orzekał w zawodzie sędziego oraz wykładał na wielu cenionych węgierskich oraz zagranicznych uczelniach. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Leo Netten

  Prezydent International Union of Judicial Officers w latach 2009-2015. Swoją działalnością przyczynił się do rozwoju prawa, uwidocznił znaczenie zawodu pracownika sądowego dla społeczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości. W 2013r. został odznaczony Krzyżem Honoru Orderu Cywilnego San Raimundo de Penafort przez hiszpańskiego Ministra Sprawiedliwości za zasługi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i prawa. Ekspert warsztatu "Dochodzenie roszczeń".

 • Piotr Nowaczyk

  Menedżer warsztatu „Alternatywne metody rozstrzygania sporów ”. Arbiter, mediator, zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej, przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu. Wpisany na listy arbitrów i mediatorów kilkudziesięciu najważniejszych międzynarodowych instytucji i sądów polubownych w tym ICC European Arbitration Group, International Bar Association, Union Internationale des Avocats. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2006-2009). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Posiada bogate doświadczenie zarówno w pełnieniu obowiązków sędziowskich jak i arbitrażowych. Autor wielu publikacji na temat arbitrażu, mediacji oraz procedury cywilnej. Zwyciężył ILO Client Choice Award w latach 2010, 2011 i 2012 w kategorii Arbitraż; został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za promocję Polski jako miejsca arbitrażu.

 • Józef Edmund Nowicki

  Menedżer warsztatu "Zamówienia publiczne". Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 16 letnim doświadczeniem. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli zamówień publicznych. Specjalizuje się również w problematyce nadużyć w procedurach udzielania zamówień publicznych oraz audycie i kontroli zamówień publicznych. Autor ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalizujących się z problematyce zamówień publicznych. Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych oraz ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

 • Józef Orzeł

  Polityk, filozof, menedżer. Współzałożyciel Klubu Ronina. Krajowy Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów. Poseł na Sejm I kadencji. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu filozofii.

 • Włodzimierz Nykiel

  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i profesor nauk prawnych. Znawca prawa  podatkowego i finansowego, założyciel i kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, jedynego tego rodzaju ośrodka naukowego w Polsce, współpracującego z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi. Jako ekspert współpracował z licznymi organizacjami, takimi jak International City Management Association w Waszyngtonie, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, czy Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, zaś w latach 2006 – 2010 wchodził w skład Rady Legislacyjnej, organu doradczego polskiej Rady Ministrów.  W latach 1997 – 2001 członek Trybunału Stanu.  W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 • Jarosław Ołowski

  Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Absolwent SGH, kierunek polityka gospodarcza i finanse. Ukończył studia podyplomowe MSSF/MSR Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletni współpracownik i top manager w spółkach z kapitałem zagranicznym: Warner Bros Poland, L’Oreal, Courtaulds Packaging Eastern Europe. Prezes zarządu ARM SA, Optimus SA i wiceprezes Polonus S.A. Ekspert w dziedzinie zarządzania i finansów. Włada językiem angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

 • Michał Obiegała

  Public Policy and Regulatory Affairs Counsel w UPC Polska sp. z o.o. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, zagadnieniach dotyczących ochrony konsumentów oraz regulacjach sektorowych (regulacje rynku telekomunikacyjnego). Reprezentuje UPC Polska m.in. przed UKE, UOKiK, KRRiT oraz Komisją Europejską. Doradza przy tworzeniu polityki regulacyjnej i  antymonopolowej Spółki. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W 2011 r. uzyskał dyplom M.A.S. z College of Europe w zakresie prawa europejskiego. Ekspert Konfederacji Lewiatan, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".

 • Irena Ożóg

  Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy. W latach 1989-2003, jako dyrektor departamentu, a następnie wiceminister w Ministerstwie Finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ponad dwadzieścia lat wykłada finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także prowadzi warsztaty z praktyki podatkowej. Jako ekspert współpracuje także z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej i organizacjami biznesowymi. Prowadząc kancelarię, zawodowo doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. W swojej codziennej pracy udziela także wsparcia firmom rodzinnym w procesie transferu międzypokoleniowego. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych. Ekspert warsztatu Swoboda działalności gospodarczej.

 • Beata Ostrowicka

  Niezależny konsultant i audytor finansowy i inwestycyjny. Wieloletni dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej ORLEN. Pełniła również funkcję dyrektora finansowego w spólkach sektora energetycznego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

 • Zbigniew Orzeł

  Doktor nauk o zdrowiu, lek. med., MBA, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prezes lubelskiego oddziału STOMOZ.   Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem benchmarkingu w ochronie zdrowia oraz restrukturyzacji szpitali. Brał udział w wielu projektach sektorowych m.in. w ogólnopolskim projekcie „Portrety Szpitali” badającym kondycję szpitali polskich. W poprzednich latach pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, dyrektora szpitali publicznych, kierownika w Lubelskim OW NFZ.

 • Paweł Panczyj

  Dyrektor Zarządzający ABSL. Ekspert w zakresie wyboru lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w doradztwie przy tworzeniu strategii rozwoju gospodarczego polskich miast. Reprezentował zarówno sektor publiczny, jak i inwestorów biznesowych w ramach procesów negocjacyjnych dotyczących wyboru lokalizacji projektów. W latach 2003-2007 związany z Urzędem Miasta Wrocławia, w którym pełnił najważniejsze funkcje związane z nowymi inwestycjami m.in. jako Dyrektor Działu Wspierania Inwestycji Zagranicznych (2004-2005) oraz Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (2006-2007). Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Hennadii Pampukha

  Prezes międzynarodowego stowarzyszenia non-profit „European Arbitration Chamber” (Bruksela, Belgia), członek zarządu Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (Łódź, Polska), były asystent Ministra Sprawiedliwości Ukrainy. Międzynarodowy ekspert w zakresie prawa, arbitrażu i ekspertyz biegłych, adwokat, arbiter międzynarodowy, mediator, trener biznesu, autor i współtwórca projektów ustaw i innych aktów prawnych. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i analiz na temat systemu ADR, prawa i reform politycznych. Ekspert debaty poświęconej arbitrażowi międzynarodowemu.

 • Tomasz Papaj

  Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, zarządzania jakością, e-administracji. Swoje doświadczenia w sektorze publicznym zdobywał m.in. jako wiceprezydent Miasta Mysłowice (1998-2002), radny Rady Miasta Mysłowice (1998-2006), pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (2007-2010), konsultant ds. Strategii Wojewody Śląskiego na lata 2013-2016. Konsultant w projektach dotyczących doskonalenia funkcjonowania administracji rządowej. Autor książki „Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej” (2008), współredaktor pracy „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną” (2009) oraz pracy „Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia” (2013); współautor pracy „Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej” (2011). Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Svitlana Pavlichenko

  Junior Associate w Kancelari EVERLEGAL. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego "Akademia Kijowsko-Mohylańska".Na tej samej uczelni ukończyła również (w trybie non-degree) studia z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa podatkowego. Svitlana Pavlichenko specjalizuje się w prawie podatkowym (VAT, CIT, PIT i opodatkowanie międzynarodowe) i handlowym. Jest również zaangażowana w różne projekty związane z bankowości i finansami.

 • Beata Paxford

  Adw. dr Beata Paxford wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest współautorką Komentarza do ustawy prawo bankowe pod red. prof. dr hab Hanny Gronkiewicz – Waltz, jest także współautorką monografii bankowej pod red. prof. dr hab Wojciecha Góralczyka pt. "Problemy współczesnej bankowości" oraz publikacji dot. szeroko pojętego prawa bankowego i handlowego. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Dominik Penar

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi. Propagator i animator współpracy na linii nauka-biznes-jednostki samorządu terytorialnego, partycypacji obywatelskiej oraz kształcenia ustawicznego. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenie Uniwersytetów Dziecięcych. Od 2002 r. związany
  zawodowo  z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Ustawicznego oraz Rzecznika Prasowego. Odpowiedzialny za rozwój sieci Uniwersytetów Dziecięcych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Yuriy Petrenko

  Adwokat, Partner w Spenser & Kauffmann. Kieruje działem postępowań spornych, koncentrując się na sporach sądowych, międzynarodowych sporach sądowych i arbitrażu. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych, jak również w postępowaniach upadłościowych i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Od 2003 roku jest członkiem Rady Adwokackiej w Kijowie. Został wyróżniony jako wybitny praktyk w corocznym raporcie  "Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients" w kategoriach Postępowania sporne/Egzekucyjne (2012) i Restrukturyzacja/Upadłość (2008) oraz rekomendowany jako jeden z 5 najlepszych prawników w Ukrainie w zakresie postępowań administracyjnych. Uznano go za jednego z najmłodszych wiodących ukraińskich prawników w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez Yuridicheskaya Practika w 2008 roku i rekomendowano w Best Lawyers 2013 w zakresie sporów sądowych. Otrzymał nagrodę Legal Award 2013 dla najlepszego prawnika procesowego (nagrody wręczono w Wydawnictwie Yuridicheskaya Practika).

 • Sylwester Pieckowski

  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Joachim Piecha

  Wiceprezes Zarządu Proximus S.A. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Od 1980 roku pracował w przemyśle ciężkim. W 2000 roku objął funkcje Prezesa spółki StalPortal. W latach 2000 – 2007 pracował w ComputerLandzie piastując różne funkcje, w tym Dyrektora Domeny Sektora Użyteczności Publicznej. W latach 2005 – 2007 pełnił równolegle funkcje Wiceprezesa Spółki Geomar w Szczecinie.

 • Krzysztof Pietraszkiewicz

  Prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Łukasz Pietrzkiewicz

  Business Development Director w polskim oddziale Euro-Funding Advisory Group, odpowiedzialny za rozwój struktury w Polsce. Zawodowo zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw i naukowców m.in. w finansowaniu i rozwoju biznesu. Współorganizator m.in. uniwersyteckich spotkań networkingowych oraz szkoleń. Prywatnie poświęcony komercjalizacji prac B+R. Ekspert warsztatu Innowacyjność.

 • Tadeusz Pietrucha

  Założyciel i prezes firmy Bio-Tech Consulting Sp. z o.o., Doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej UM. Twórca pierwszego portalu internetowego dotyczącego biotechnologii biotechnologia.pl. Pomysłodawca konferencji naukowo-biznesowych BioForum. Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia polskich firm biotechnologicznych – Polish Biotech Association. Współzałożyciel firm Mabion SA, Bio-Tech Media sp. z o.o., Phagis sp. z o.o., Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o.

 • Remigiusz Piłat

  Menedżer posiadający ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania strategicznego i kapitałem ryzyka na zagranicznych rynkach kapitałowych. Jest autorem i współautorem opracowań, rekomendacji dla instytucji publiczno-prywatnych, współorganizatorem i uczestnikiem paneli dyskusyjnych i okrągłych stołów we Francji. Od 2013 roku jest właścicielem i redaktorem magazynu gospodarczo - finansowego CAPITAL TRADER MAGAZYN. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów na Uniwersytecie Paris X, Dyplom D.E.A. Związany był z finansowaniem projektów oszczędności energetycznej (EDF/ELISE), bankowością inwestycyjną – Bank VERNES doradztwo i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi na London Stock Exchange, CAC 40 i NASDAQ.W latach 1992 - 2000 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego najpierw Auchan Polska a następnie w jej dywersyfikacji Norauto na Europę Centralną będąc jednocześnie Członkiem Zarządu. Współzałożyciel i Członek Zarządu R&K Media Press od 2001 r. oraz od funduszu inwestycyjnego SFG w 2005 r., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Generalnego oddziałów w Polsce i we Francji. Od ponad 20 lat zarządza aktywnie także portfelami inwestycyjnymi na rynku walutowym i ropy, a w latach 1993-2000 był założycielem Klubów Inwestycyjnych (49) zarządzając kapitałem wspólnot dobrowolnie niepodzielnych. 2005-2007 wspiera i uczestniczy w reindustrializacji polskiego przemysłu tekstylnego w Łodzi i regionie łódzkim oraz działa i wspiera konsolidacje polskiego przemysłu i dystrybucji tekstylno-konfekcyjnej. Od 2006 do 2014 zajmował się dodatkowo działalnością na rzecz długookresowego finansowania gospodarki francuskiej rynkiem kapitałowym i programem patriotyzmu ekonomicznego.

 • Barbara Piontek

  Sekretarz Generalna I Kongresu Forum dla Wolności i Rozwoju. Doktor habilitowany nauk  ekonomicznych; profesor nadzwyczajny w Katedrze  Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; autor koncepcji rozwoju samorządów i samorządności. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na  Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie  (2001); w 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiając rozprawę habilitacyjną pt.: „Współczesne uwarunkowania rozwoju społecznogospodarczego”. Opublikowała ponad 80 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, prace dla praktyki, jak również ekspertyzy dla Sejmu i województwa śląskiego.

 • Piotr Piotrowski

  Inicjator i lider niezależnego społecznego ruchu w ochronie zdrowia „Porozumienie 1 Czerwca” (2012 – 2014) skupiającego ponad 30 organizacji pozarządowych. W czerwcu 2013 współorganizator Wysłuchania Obywatelskiego w Sejmie RP dotyczącego implementacji Dyrektywy Transgranicznej w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Uczestnik konsultacji społecznych - współautor uwag strony społecznej do aktów prawnych proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiciel pacjentów w wystąpieniach medialnych. Od 2014 założyciel i Prezes Fundacji 1 Czerwca – niezależnej organizacji pozarządowej działającej w obszarze prawa w ochronie zdrowia. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Marcin Pluta

  Burmistrz Miasta Brzeziny od 2010 roku, wybrany na drugą kadencję. Wiceprezes Związku Miast Polskich. Wcześniej pełnił funkcję wicestarosty powiatu brzezińskiego.

 • Paweł Podrecki

  Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Ukończył Wydział Prawa UJ, doktorat z zakresu prawa antymonopolowego obronił w 1999 roku na podstawie pracy "Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki". Przygotował rozprawę habilitacyjną "Środki ochrony praw własności intelektualnej". Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie antymonopolowym i prawie nowych technologii. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ekspert warsztatów "Alternatywane sposoby rozstrzygania sporów" i "Innowacyjność".

   

 • Anna Podniesińska

  Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług. Magister psychologii i zarządzania. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Zarządzania i Organizacji. Właścicielka, udziałowiec i zarządzająca kilkoma firmami, w tym kilkoma spółkami joint venture. Wprowadziła na polski rynek firmy takie jak DHL Worldwide Express, Ogilvy & Mather, Oscar Jacobson oraz Stentroms. W 1998 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za przyczynianie się do rozwoju polskiej gospodarki. W 2001 roku założyła Wolny Obszar Celny w Mszczonowie. Zasiada w Radzie Programowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i jest prezesem Związku Handlu i Usług w tej organizacji, działa także w Radzie Firm Rodzinnych. Jest w Radzie Stowarzyszenia i Programowej Kongresu Kobiet oraz działa charytatywnie min. w Radzie Pań przy PCK. Ekspert warsztatu „Kreowanie rynku pracy”.

 • Karl Poernbacher

  Prezes Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Mariusz Przybylik

  Lider Sektora Energetycznego, Partner w A.T. Kearney. Swoje 15 letnie doświadczenie w doradztwie zdobył pracując na różnorodnych projektach w Polsce jak również w innych krajach Europy. Specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektorów elektroenergetycznego, gazowniczego oraz paliwowego. Prowadził wiele projektów w zakresie definiowania strategii, rozwoju inteligentnych sieci jak również transformacji dla firm energetycznych. Jego atutem jest doskonała znajomość międzynarodowych rynków energii oraz tematów związanych z restrukturyzacją i integracją w energetyce. Opublikował wiele artykułów o restrukturyzacji polskiego rynku energii elektrycznej jak również związanych z problematyką handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i międzynarodowego handlu energią elektryczną. Posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Wrocławskiej oraz ukończył studia MBA na INSEAD w Fontainebleau. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Mirosław Proppe

  Partner w KPMG.

 • Jan Grzegorz Prądzyński

  Od 2008 wiceprezes, a od 2009 r. prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wcześniej, do 2007 r. był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP S.A. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg S.A. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych. Był między innymi wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP "Lewiatan". Jest członkiem rady Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.

 • Andriy Porayko

  Partner zarządzający w Kancelarii EVERLEGAL, radca prawny. Andriy Porayko specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach gospodarczych i korporacyjnych, oraz w sprawach z zakresu prawa nieruchomości i postępowania egzekucyjnego. Świadczy także usługi związane z prawem spółek, bankowością i podatkami. Ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Legislacji Rady Najwyższej Ukrainy.

 • Anna Polak

  Starszy prawnik w kancelarii Juris od 2010 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Jan Popczyk

  Profesor, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, wiceprezes Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii. Pierwszy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki oraz przeprowadził jej połączenie z systemem zachodnioeuropejskim. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Maciej Przybylski

  Kierownik w Departamencie Strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Poprzednio menedżer w Ernst & Young Business Advisory. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Karol Półtorak

  Od 2014 r. Wiceprezes Zarządu GPW. Poprzednio w Grupie Citi jako Wiceprezes Zarządu DM Banku Handlowego, w Grupie UniCredit oraz PriceWaterhouseCoopers. Cała kariera zawodowa związana z polskim rynkiem finansowym i kapitałowym, w tym współpracą z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Leszek Rafalski

  Profesor nauk technicznych. Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce Zajmuje się zagadnieniami geotechniki oraz problematyką prognozowania i strategii rozwoju transportu, organizacji i finansowania infrastruktury drogowej, w tym powiązania infrastruktury transportowej Polski z Unią Europejską. Autor lub współautor ponad 200 prac badawczych i ekspertyz oraz ponad 110 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 7 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej.

 • Sabina Ratajczak

  Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2007-2015 – Prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalista z zakresu systemów jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Wykładowca akademicki, coach i trener kadry menedżerskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, negocjacji. W gronie klientów znajdują się pracownicy m.in. takich firm jak: ING Bank Śląski S.A., Macro Cash& Cary, Akson, UPC Polska. Współpracuje z wieloma prestiżowymi firmami szkoleniowymi. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Andrzej Roter

  Doświadczenie finansowe zdobywał pracując w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST S.A. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej. Ekspert warsztatu Dochodzenie roszczeń.

 • Ktarzyna Reiss

  Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce Firmy Moleac Pte. Ltd.  z Singapuru. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe z dziedziny ekonomii, biznesu i biotechnologu na Uniwersytecie HEC w Paryżu, LSE w Londynie i UJ w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczęła  w bankowości (m.in: Nomura (Londyn), UniCredit (Warszawa) i BNP Paribas (Paryż). W 2009 pracowała w Firmie Moleac w Singapurze jako Product Manager. Następnie przez 3 lata zajmowała stanowisko Head of Global Marketing. W 2012 roku przeniosła się do Polski i otworzyła pierwsze zagranicznego Biuro Moleac w Europie Wschodniej obecnie nadzorując sprzedaż w 15 krajach Unii Europejskiej. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Wojciech Retman

  Geolog, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi UŚl. w Katowicach i  Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w Krakowie. Starszy konsultant ds. geologii w Hunter Dickinson Corp. (Kanada) – Rathdowney Polska sp. z o.o. Autor wielu publikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Piastował stanowisko pełnomocnika zarządu ds. inwestycji górniczych na Ukrainie w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukowinie. W swojej Karierze zawodowej wielokrotnie wyróżniony wysokimi odznaczeniami. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Piotr Rozwadowski

  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w Belos-PLP S.A., największego polskiego producenta osprzętu do sieci energetycznych (od 2006 r.). W latach 2005-2006 wiceminister Skarbu Państwa odpowiedzialny za energetykę. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Krzysztof Rutkowski

  Radca prawny i doradca podatkowy specjalizujący się w akcyzie i opłacie paliwowej oraz szeroko pojętym doradztwie regulacyjnym.  Partner w KDCP – szef zespołu akcyzowego.  Wcześniej wieloletnie doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte i Ernst & Young). Wykładowca akademicki z zakresu akcyzy, v-ce przewodniczący Grupy Akcyzowej w  Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.  W 2015 r. wyróżniony jako rekomendowany doradca w obszarze akcyzy w rankingu najlepszych doradców podatkowych według dziennika Rzeczpospolita.

 • Michał Rybicki

  Dyrektor Zarządzający Forum dla Wolności i Rozwoju. Menedżer, prawnik, z 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi i lokalnymi w branżach: mice, event, ngo, nieruchomości.

 • Joanna Rycerz

  Konsultant w Zespole Doradztwa Regulacyjnego PwC, gdzie zajmuje się polskimi i unijnymi regulacjami, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki, w tym nowych technologii. Dwukrotna stypendystka Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego.

 • Andrzej Rzońca

  Od 13 stycznia 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2002 do 2004 roku kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Departamencie Zagranicznym NBP. W 2004 r. objął stanowisko doradcy Prezesa NBP. W latach 2007-2010 pełnił funkcję wiceprezesa i jednocześnie dyrektora Działu Analitycznego Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w programie CEMBA, prowadzonym przez SGH wraz z University of Quebec at Montreal.

 • Urszula Rybszleger

  Radca prawny, założyciel i komplementariusz Kancelarii Prawnej obsługującej Grupę Kapitałową BEST. Od ponad 15 lat świadczy usługi prawne dla firm z sektora finansowego ukierunkowanych na zarządzanie wierzytelnościami. W latach 2009-2010 członek Rady Nadzorczej Best Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Gdyni. Od czerwca 2012 roku z ramienia BEST S.A. sprawuje funkcję członka Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, aktywnie uczestnicząc w pracach legislacyjnych z obszaru procedury cywilnej, sekurytyzacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu projektów związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania Elektronicznego Postępowania Upominawczego, jak również konsultant zmian w zakresie wdrażania i funkcjonowania platformy internetowej EPU. Ekspert warsztatu Dochodzenie roszczeń.

 • Jacek Sapa

  Założyciel i Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia oraz Komitetu Obchodów, w którym pełnił funkcję sekretarza. Od kilkunastu lat uczestniczy w akcjach społecznych związanych z promocją rodziny. Były Prezes zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

 • Dariusz Sałajewski

  Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, ekspert ds. procesu legislacyjnego. Współpracował z sejmowymi komisjami sprawiedliwości i kodyfikacyjną przy nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień radców prawnych oraz samorządu zawodowego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi kancelarię radcowską w Częstochowie.

 • Łukasz Schreiber

  Poseł na Sejm VIII kadencji, polityk i samorządowiec. Ukończył studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2013 uzyskał tytuł zawodowy magistra na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2004 działał w stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści, został sekretarzem generalnym i przewodniczącym rady krajowej tej organizacji. Był asystentem Kosmy Złotowskiego. Zajął się także prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W 2014 uzyskał mandat radnego miejskiego w Bydgoszczy.

 • Kazimierz Sedlak

  Doktor psychologii, założyciel pierwszej polskiej firmy doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak (1990 r.), wydawca pierwszego polskiego raportu płacowego (1997r.), twórca dwóch portali internetowych (wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl), autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu psychologii i HR, redaktor 6 książek poświęconych ZZL w tym: „Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników", „Jak skutecznie wynagradzać pracowników".

 • Filip Seredyński

  Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Kierował badaniem systemu zamówień obronnych w państwach Unii Europejskiej, brał udział w opracowaniu koncepcji konsolidacji przemysłu zbrojeniowego oraz negocjował transfer technologii obronnych. W latach 2000-2006 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 2007-2010 sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Był także członkiem Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 • Michał Seweryński

  Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senator RP, Profesor nauk prawnych, w latach 2005–2007 minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VIII i IX kadencji.

 • Lana Sinichkina

  Partner w Arzinger Law Office. Współprzewodnicząca Komisji Żywności i Napoi, ekspert Komisji Zdrowia przy Amerykańskiej Izbie Handlowej na Ukrainie (ACC). Ekspert Komisji Zdrowia oraz Komisji Żywności i Napoi w European Business Association (EBA). Członek wielu grup roboczych w organach państwowych: m.in. grupy roboczej przygotowującej projekty ustaw z zakresu handlu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego. Członek Rady Publicznej przy Ukraińskiej Komisji Antymonopolowej.

 • Agnieszka Sikorska-Brzozowska

  Ekspert ds. Innowacji w Ochronie Zdrowia, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Począwszy od 2003 roku swoją karierę zawodową związała z tzw. rynkami regulowanymi w zakresie Rejestracji, Compliance oraz szeroko rozumianego Market Access. Od roku 2012 r. aktywnie wspierająca inicjatywę Zdrowia Publicznego szczególnie w kontekście zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wytwarzających spory (Cl. Perfringens) oraz pozostałych szczepów lekooporych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku 65+ , lub ze szczególnie trudną historią choroby (np. transplantacje). W tym zakresie od 2014 roku panelista na szeregu konferencjach naukowych w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych (ostatnio – Konferencja Min. Gospodarki – Wizja 2050; prezentacja na stronach Ministerstwa Rozwoju ). W latach 2008-2011 zarządzała zespołem w zakresie Badań i Rozwoju oraz rejestracji i w sposób aktywny współpracowałam z Liderami Opinii w zakresie medycyny i medycyny weterynaryjnej.Począwszy od 2011 pełni rolę Regulatory & Governmental Affairs w 3M Poland Sp. z o.o. gdzie pełni rolę samodzielnego specjalisty z zakresu Compliance, Regulatory i Market Access. Równocześnie począwszy od marca 2015 roku – pełni rolę Eksperta organizacji Pracodawców RP, gdzie założyła Forum Innowacyjnych Wyrobów Medycznych w zakresie swoich funkcji zawodowych przeprowadza szkolenia dla lekarzy, lekarzy stomatologów oraz dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z zachowania tzw. Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

 • Henryk Siodmok

  Prezes Grupy Atlas, menedżer, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pełnił funkcje: analityka operacyjnego w Pasco Company, konsultanta w firmie doradczej Bain & Co, dyrektora rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezesa Tenneco Automotive Polska, prezesa FLiD Drumet S.A., prezesa zarządu Carman Polska sp. z o.o., wiceprezesa ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA.

 • Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wybitny ekspert i autorytet z zakresu zintegrowanych systemów transportowych oraz logistyki w transporcie. Autor i współautor wielu monografii i artykułów związanych z transportem szynowym. Dzięki zaangażowaniu oraz wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej, w tym również za granicą – we Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii, prof. Sitarz jest cenionym członkiem komitetów naukowych krajowych i zagranicznych konferencji związanych z transportem, członkiem Prezydium Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącym Sekcji Technicznych Środków Transportu, koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego. Ekspert warsztatu "Transport".

 • Bronisław Sitek

  Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki. W latach 1997-2000 był prodziekanem ds. Nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie w latach 2008-2013 sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach od 2005 do 2013 jako radca prawny prowadził kancelarię prawną. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN.

 • Leszek Skiba

  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Specjalista w zakresie makroekonomii. Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Następnie do 2009 r. był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Biznesu. Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, od 2011 r. w Instytucie Ekonomicznym. Współautor m.in. ostatniego raportu NBP o strefie euro „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro". Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert, następnie członek zarządu, a od 2013 r. przewodniczący Rady Instytutu. Jest autorem i współautorem raportów z zakresu ekonomii politycznej dotyczących centrum decyzyjnego rządu we współczesnych krajach europejskich i reform strukturalnych wspierających tempo wzrostu polskiej gospodarki.

 • Michał Skorupski

  Dyrektor, Advisory, Management Consulting, KPMG w Polsce

  Bogate doświadczenie zawodowe w kwestii obsługi inwestycji budowlanych w Polsce, m.in.. budowa autostrady A2 odc. A czy parku naukowo-technologicznego w Puławach. Zainteresowanie kwestiami organizacji współpracy stron inwestycji, rozliczeń, wprowadzania zmian, roszczeń i sporów. Doradzał w tym zakresie Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w latach 2004 - 2007 w ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego. .

  Od wielu lat doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w kwestii zabezpieczenia interesów ekonomicznych w kontrakcie budowlanym. Prowadził i aktywnie uczestniczył w sprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej - zarówno jako pełnomocnik jak i doradca techniczny poszczególnych stron. 

  Jest autorem ponad 20 publikacji z zakresu umów budowlanych, roszczeń, zmian, wycen i prowadzenia inwestycji. W KPMG pracuje od maja 2015 roku.

 • Grzegorz Słupski

  Dyrektor Zarządzający w GEO Renewables. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Małgorzata Smolarek

  Z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Trener biznesu. Specjalizuje się w przedsiębiorczości i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Autorka wielu artykułów i referatów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Tadeusz Smolczewski

  Radca prawny, Wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy, posiada wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw i doradztwie na rzecz podmiotów z branży przemysłu ciężkiego i energetycznego.

 • Michał Smyk

  Dyrektor Departamentu Strategii w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Poprzednio zajmował różne stanowiska kierownicze w PGE, kierował pracami dedykowanych zespołów projektowych w zakresie opracowania Strategii GK oraz innych inicjatyw o charakterze strategicznym.  Zasiadał w radach nadzorczych spółek zależnych PGE. Absolwent HAAGA-HELIA University of Applied Sciences na kierunku Zarządzania Biznesem oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PMP® w zakresie zarządzania projektami. Ekspert warsztatu „Energetyka”.

 • Agnieszka Sobota

  Radca prawny, wspólnik, kieruje departamentem prawa pracy w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przemysłu ciężkiego i maszynowego. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Marcin Sowula

  Ekspert departamentu prawa zamówień publicznych w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy, wybitny specjalista prawa zamówień publicznych, Członek Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Ekspert warsztatu „Zamówienia publiczne”.

 • Andrzej Sośnierz

  Poseł na Sejm V, VI i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodzony 8 maja 1951 roku w Głuchołazach.

  Z wykształcenia i zawodu lekarz. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Po studiach pracował jako lekarz w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Był kierownikiem wydziału zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, doradcą ministra zdrowia i opieki społecznej (1997-1999).

  W 2015 został ponownie wybrany do Sejmu (z listy PiS, jako przedstawiciel Polski Razem), otrzymując w okręgu katowickim 23 809 głosów.

  W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Zdrowia.

 • Katarzyna Spendel

  Radca prawny, kieruje departamentem prawa medycznego w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Włodzimierz Sroka

  Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Były Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu zarządzania strategicznego, fuzji i przejęć, strategii współpracy międzyorganizacyjnej. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Wykładowca na uczelniach zagranicznych, m.in. na Słowacji, Litwie oraz we Włoszech. Członek Rady Naukowej czasopisma „Management: Science and Education. Slovak Journal of Management" (Słowacja) oraz członek wielu rad programowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Jan Filip Staniłko

  Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji ministerstwa Rozwoju. Prezes Instytutu Studiów Przemysłowych. Był dyrektorem programu przemysłowego w Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych (2013-2015) oraz członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego (2009-2013). Specjalizuje się w ekonomii przemysłowej, innowacyjnej i energetycznej oraz zarządzaniem rozwojem nowych produktów. Autor raportów badawczych nt. strategii wzrostu polskich firm przemysłowych, konkurencyjności polskiej bazy przemysłowej i potencjału innowacyjnego firm przemysłowych w Polsce. Doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego.

 • Maciej Stajniak

  Kierownik Katedry Podstaw Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki oraz  Główny Specjalista ds. Logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) w Brukseli, odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią. Członek Sekcji Logistyki w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk. Menedżer warsztatu "Transport".

 • Jan Stefanowicz

  Adwokat, Partner Zarządzający w Kancelarii Juris. Ekspert w zakresie prawa geologicznego i górniczego oraz regulacji sektora naftowo-paliwowego. Współpracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz członek zespołu badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. W przeszłości przewodniczył radzie nadzorczej Grupy LOTOS Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami (w tym także jako konsultant komisji sejmowych oraz Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP). Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Radosław Stępień

  Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Pełnił funkcję dyrektora wydziału strategii Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 do 2003 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem departamentu ubezpieczeń korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. został dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Następnie pełnił kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. został mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, a następnie powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W listopadzie 2011 r. objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Od 2009 roku był członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert warsztatów "Partnerstwo publiczno-prywatne" oraz "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Benjamin Stoikovich

  CEO w Prairie Mining Limited. Jest inżynierem górnictwa i wykwalifikowanym kierownikiem ds. finansowych. Posiada bogate doświadczenie w sektorze zasobów naturalnych. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".

 • Joanna Stolarek

  Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Kieruje praktyką Sukcesji Biznesu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski; blisko współpracuje z firmami rodzinnymi wspierając je w procesie transferu międzypokoleniowego. Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach dotyczących PIT i sukcesji. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Anna Streżyńska

  Była podsekretarz stanu odpowiedzialna za dział łączność w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, była Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecnie zarządza dwiema regionalnymi sieciami szerokopasmowymi w budowie (Wielkopolska i Mazowsze), jest członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Rady Programowej United States Global Compact. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".

 • Jerzy Straszewski

  Od 2003 roku Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, organizacji zrzeszającej około 110 firm z sektora mediów elektronicznych. Inicjator i sygnatariusz Kontraktu Generalnego zawartego pomiędzy Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – pierwszego tego typu porozumienia porządkującego relacje na rynku praw autorskich w Polsce. Był również jednym z pomysłodawców powołania Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie. Współzałożyciel i Prezes SATEL S.A., firmy produkującej sprzęt dla operatorów telekomunikacyjnych. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".

 • Paweł Szaciłło

  Dyrektor Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ​w Ministerwie Rozwoju. ​Były szef Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odpowiada m.in. za realizację zadań w zakresie PPP, prowadzenie Platformy PPP i monitorowanie wszystkich inwestycji realizowanych na terenie kraju w tym module. Ponadto, Paweł Szaciłło jako szef departamentu będzie koordynował „Plan Junckera” w Polsce, w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych.

 • Szymon Syp

  Współpracuje z Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach i prawie konkurencji. Założyciel i pomysłodawca Korporacyjnie.pl. Autor wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Joanna Syzdół

  Dyrektor Zarządzający EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. k. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest również absolwentką psychologii UW oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w SGH w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Intrum Justitia Sp. z o.o., a następnie w Kancelarii Prawnej Chałas i Partnerzy, w CTL Logistics S.A., w Coface Poland Credit Management Sp. z o.o., oraz Coface Austria Kreditversicherung AG, oddział w Polsce. Skuteczny mediator gospodarczy. Specjalistka w zakresie prowadzenia projektów związanych z przygotowaniem i wprowadzeniem zmian w ramach działalności przedsiębiorstw. Ekspert warsztatu "Dochodzenie roszczeń".

 • Damian Szewczyk

  Członek Zarządu stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę, ekspert od energetyki, infrastruktury oraz rynku kapitałowego. Obecnie związany zawodowo z branżą FinTech oraz Venture Capital. Wcześniej pracował m.in. w Grupie PKP (transport, nieruchomości) oraz Credit Suisse (bankowość inwestycyjna). Eskpert warsztatu "Energetyka".

 • Andrzej Szablewski

  Profesor, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Autor ponad 100 publikacji poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Ekspert warsztatu „Energetyka”.

 • Maciej Szambelańczyk

  Radca prawny, counsel w WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego. Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Rekomendowany przez Chambers Europe 2013, 2014 i 2015 w dziedzinie energetyki. Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w pracach sejmowych dotyczących wdrożenia pakietu legislacyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce, pracach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz nowelizacji kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu). Autor wielu publikacji z dziedziny energetyki. Ekspert warsztatu „Energetyka”.

 • Krzysztof Szubert

  Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, przedsiębiorca i prezes polskiej firmy informatycznej CONNECT DISTRIBUTION - laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień – m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, czy wyróżnienia Ministra Gospodarki. W maju 2015 od redakcji BurdaMedia/CRN otrzymał prestiżowy tytuł: Człowiek Roku 2014 Branży IT - „Za podjęcie się roli rzecznika przedsiębiorców i obywateli, którym zależy na sprawnej oraz efektywnej informatyzacji kraju”. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".

 • Katarzyna Szczepańska

  Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa o/Dąbrowa Górnicza. Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą WSB.

 • Romuald Szeremietiew

  Jest profesorem Akademii Obrony Narodowej, szefem Biura Inicjatyw Obronnych przy AON. Były wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej, wykładowca akademicki. Od października 2008 r. jest profesorem i kierownikiem katedry w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W lutym 2009 r. zainicjował inicjatywę obywatelską „Wojsko Polskie” na rzecz naprawy stanu obrony narodowej RP.

 • Janusz Szewczak

  Poseł na Sejm RP, Ekspert i Doradca Sejmowych Komisji Śledczych: d/s Prywatyzacji PZU oraz Komisji do spraw prywatyzacji banków. Główny ekonomista SKOK. Publicysta Ekonomiczny, autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Jan Szmidt

  Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz kierownik Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, odbył staż na Carnegie Mellon University w Pittsburghu. W jego dorobku znajduje się wiele prac naukowych z dziedziny mikroelektroniki i optoelektroniki, jest również współautorem lub autorem kilkunastu zgłoszeń patentowych. Dzięki swym osiągnięciom został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uzyskał wiele nagród, m.in. Indywidualną Nagrodę Naukową IV Wydziału PAN.

 • Marian Szołucha

  Członek komitetu organizacyjnego Forum dla Wolności i Rozwoju. Dr nauk ekonomicznych. Wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ekspert i autor analiz na zlecenie wielu podmiotów prywatnych, publicznych i pozarządowych, w Polsce i za granicą (w tym: Biuro Analiz Sejmowych, Warsaw Enterprise Institute, Parlament Europejski). Członek rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

 • Maciej Szpunar

  Rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wybitny ekspert w zakresie prawa europejskiego i prywatnego prawa międzynarodowego. W latach 2008-2013 pełnił obowiązki podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nadzorował prace Departamentu Prawa Unii Europejskiej, Departamentu Prawno-Traktatowego oraz Departamentu do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka.

 • Paweł Sztwiertnia

  Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (od 2008 r.). Paweł Sztwiertnia jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego INFARMY, pełnił m.in. funkcję wiceministra zdrowia (2004-2005) oraz zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów (2001-2004). Paweł Sztwiertnia był także członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (2003-2004) desygnowanym przez Ministra Finansów. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Andrzej Szumański

  Członek rady naukowej w Spółdzielczym Instytutcie Naukowym. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Jolanta Szydłowska

  Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA S.A.. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (prawo) oraz kilku kierunków studiów podyplomowych z obszarów zarządzania finansami, doradztwa podatkowego oraz analizy finansowej. Specjalista z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zdobyte jako członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Pełniła funkcje  m.in. Prezesa Zarządu EURO-AGRO Sp. z o.o., Dyrektora Generalnego PIKA Inwestor S.A., Prezes Zarządu Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A., Dyrektora Oddziału Ruch S.A. Ekspert warsztatu Energetyka.

 • Jacek Świeca

  Partner zarządzający w kancelarii Świeca&Wspólnicy. Specjalista prawa medycznego, farmaceutycznego oraz własności intelektualnej i przemysłowej. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym. Członek Zespołu Konsultacyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Prawa Business Centre Club. Członek Zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Gospodarki. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor kilkuset artykułów z obszaru prawa i medycyny oraz kilkunastu książek. Ekspert w warsztacie "Innowacyjność".

 • Konrad Świrski

  Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej – Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Koordynator ds. Energetyki Jądrowej na PW. Od 1995 r. Prezes firmy Transition Technologies S.A. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wdrożeń prac badawczych w elektrowniach w Polsce, USA i Azji, nagród naukowych oraz szereg polskich i światowych patentów. Ekspert warsztatu "Energetyka".

 • Borys Tarasyuk

  Ukraiński dyplomata, minister spraw zagranicznych Ukrainy (1998-2000, 2005-2007), Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Założyciel i dyrektor Instytutu Współpracy Euro-Atlantyckiej i Prezesa Zarządu magazynu "Euroatlantyk". Lider Ruchu Ludowego Ukrainy (2003-2012), zastępca szefa Wszechukraińskiej Koalicji "Batkivschyna" (od 2013). Członek Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy), Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy (od 2014), Przewodniczący podkomisji do spraw wsparcia legislacyjnego i kontroli nad działalnością Służby Dyplomatycznej.

 • Grzegorz Tomasik

  Dyrektor Departamentu Eksploatacji, Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W przeszłości członek zarządu w PSE S.A. oraz prezes lub członek zarządu w wielu spółkach zależnych Grupy Kapitałowej PSE. Jest uznanym specjalistą w obszarach: inwestycji sieciowych, nowych technologii energetycznych oraz rynków energii elektrycznej.

 • Paweł Tomczykowski

  Partner zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Oprócz doradzania klientom polskim i zagranicznym w obszarze efektywnych podatkowo rozwiązań związanych z prowadzeniem biznesu, w zakresie jego zainteresowań znajdują się także kwestie dotyczące szeroko pojętego transferu międzypokoleniowego. W ostatnim ze wskazanych obszarów wspiera klientów swoją wiedzą zdobytą na Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Przywództwo.org.

 • Andrzej Torbus

  Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, mediator. Pracował jako współpracownik naukowy w takich instytucjach jak Rotthege Wassermann & Partner Katowice oraz Rödl & Partner Gliwice. Był również wspólnikiem BSJP od 2001 do 2006. Autor licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego i prawa upadłościowego. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń”.

 • Krzysztof Tronczyński

  Założyciel i Prezes Fundacji Gramy Dalej. Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były Wiceminister Zdrowia. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Wojciech Trojanowski

  Z koncernem STRABAG związany jest od 1998 r. Od lutego 2013 r. współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Przez 6 lat piastował stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Budownictwa Infrastruktury STRABAG. Kierował także integracją spółek grupy NCC oraz kilku lokalnych podmiotów w struktury koncernu STRABAG m.in. Hermann Kirchner Polska, a w latach 2012-2013 odpowiedzialny był za przeniesienie wytwórni mas bitumicznych i rozwój potencjału koncernu STRABAG do Rosji. Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o należącej do grupy kapitałowej STRABAG. Ekspert warsztatów "Partnerstwo publiczno-prywatne" i "Zamówienia publiczne".

 • Roman Trzaskalik

  Radca prawny, przez lata prowadził kancelarią prawną, a od 2002 roku związał się z rynkiem nieruchomości.  Jest prezesem Parku Naukowo -Technologicznego Euro-Centrum oraz Euro-Centrum S.A. zarządzającej Parkiem Przemysłowym. Firmy, którymi kieruje realizują szereg projektów inwestycyjnych, technologicznych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".

 • Jakub Turowski

  Head of Public Policy Facebook, Poland. Jakub Turowski odpowiada za budowę relacji pomiędzy Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi szerokim spektrum tematów związanych z Internetem. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy związanej z regulacjami i gospodarką cyfrową. Przed dołączeniem do Facebooka, odpowiadał za rozwój i zarządzenie działem Public Policy and Regulatory Affairs u operatora kablowego UPC Polska. Jakub Turowski jest także wiceprzewodniczącym Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Ekspert warsztatu Regulacje rynku mediów.

 • Joanna Unterschütz

  Dr, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W latach 2001-2006 zatrudniona w  Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność" w charakterze doradcy prawnego. W okresie 2006-2012 pełniła funkcję specjalisty w Dziele Zagranicznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Autorka publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa pracy wydawanych w Polsce i za granicą. Zróżnicowane zainteresowania naukowe dr Unterschütz, których poszerzeniu sprzyja udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, koncentrują się wokół ochrony praw podstawowych, zbiorowego prawa pracy, zagadnień karnoprawnej ochrony praw pracowniczych, pracy przymusowej i handlu ludźmi. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".

 • Piotr Uszok

  Czterokrotny prezydent Katowic.  Urząd prezydenta miasta jako kandydat bezpartyjny objął w 1998 roku i pełnił nieprzerwanie przez 16 lat. Swoją karierę polityczną rozpoczynał jako radny Katowic w 1990 roku. Już po 4 latach został wybrany na wiceprezydenta miasta, kiedy to był odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę.

  Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej.  W latach 1999 - 2002 był jednocześnie prezesem Związku Miast Polskich, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz sekretarzem polskiej delegacji stałej do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Paul Varul

  Wybitny prawnik, partner w międzynarodowej kancelarii VARUL. Minister Sprawiedliwości Estonii w latach 1995-1999. Uczestniczył w przygotowywaniach najważniejszych ustaw prawa prywatnego w Estonii. Członek i Założyciel Europejskiego Instytutu Prawa (ELI) – organizacji non-profit prowadzącej badania i dostarczającej praktycznych wskazówek w zakresie wzmocnienia europejskiej integracji prawnej. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

 • Andrzej Walczak

  Współzałożyciel oraz właściciel blisko 43 proc. udziałów Grupy Atlas - lidera polskiego rynku chemii budowlanej. Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania malarz. Mecenas sztuki oraz animator życia kulturalnego. Autor wielu obrazów łączących w sobie malarstwo oraz fotografię. Jako miłośnik sztuki założył galerię Atlas Sztuki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Co roku zaliczany przez tygodnik "Wprost" oraz "Forbes" do 100 najbogatszych Polaków. W 2013 roku uznany za najbogatszego Łodzianina.

 • Agnieszka Wasilewska-Semail

  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Rafako S.A. Pełniła funkcje członka Rad Nadzorczych PKO Faktoring S.A., PKO Leasing S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. jak również członka Komitetu Kredytowego Banku PKO Bank Polski S.A. Była prelegentem na wielu konferencjach.

 • Dariusz Wasilewski

  Prezes Instytutu Wiedza i Zdrowie, prawnik, MBA, wykładowca. Pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych. Były z-ca prezesa NFZ. Należy do zespołu ekspertów w Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego. Współautor trzech książek naukowych, autor kilkunastu artykułów naukowych. Specjalizuje się w zarządzaniu, finansach i systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej oraz problematyce jej modeli. Zajmuje się doradztwem i projektami dofinansowanymi z funduszy UE. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Zbigniew Widera

  Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o mediach. Członek „Centrum Pen” w Bratysławie. Współzałożyciel i redaktor, czasopisma naukowego „Political Preferences”. Prezes zarządu Centrum Innowacji, Transferu Technologii Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Polskich Szkół Wyższych. Ekspert programu „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym”. Autor wielu publikacji w kraju i zagranicą. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".

 • Teresa Wierzbowska

  Prezes Stowarzyszenia Sygnał oraz doradca Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. Ekspert warsztatów "Regulacje rynku mediów".

 • Leszek Wiwała

  Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, były wiceprezes CEPS (obecnie spiritsEUROPE). Reprezentował interesy producentów alkoholi m.in. podczas prac nad definicją „wódki”, w tym w Ministerstwie Rolnictwa, Sejmie, Parlamencie Europejskim. Z wykształcenia prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".

 • Mirosław J. Wysocki

  Prof. dr hab. n. med. Absolwent WUM. W latach 1971-72 WHO Senior Research Fellow w Departamencie Epidemiologii Chorób Przewlekłych i Medycyny Społecznej Szpitala Św. Tomasza w Londynie. W dniu 19.11.2015 ponownie powołany przez Ministra Zdrowia na czteroletnią kadencję na  stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego w latach 2010-2011 oraz obecnie, od października 2014. Wiele razy reprezentował RP na posiedzeniach Światowych Zgromadzeń Zdrowia WHO oraz  Komitetach Regionalnych i posiedzeniach Rady Wykonawczej WHO. Koordynator międzynarodowych badań epidemiologicznych przewlekłych chorób niezakaźnych (PNChUO, cukrzyca, choroby reumatyczne). Autor i współautor ok. 160 publikacji w obszarze epidemiologii chorób przewlekłych i zdrowia publicznego. Ekspert warsztatu Opieka zdrowotna.

 • Mateusz Walewski

  Od 2011 roku jest ekonomistą w PwC. Jest współautorem opracowań na temat rynku firm pożyczkowych w Polsce. Zajmuje się ekonomiczną  analizą  prawa w tym w szczególności polityką podatkową. W latach 1997-2011, jako współpracownik fundacji CASE, zajmował się pracą badawczą oraz doradzał rządom Państw Europy Centralnej i Wschodniej. Był między innymi doradcą Prezydenta Gruzji (2000-2002) oraz członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Donalda Tuska (2008-2010). Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".

 • Jarosław Włodarczyk

  Sekretarz Generalny International Association of Press Clubs (IAPC) i prezes Press Club Polska. Specjalista w dziedzinie dziennikarstwa, mediów i komunikacji. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".

 • Tomasz Wardyński

  Adwokat  i założyciel kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce rozwinął praktykę prawa europejskiego oraz prawa konkurencji. Pełni funkcję honorowego doradcy Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce. W 2001 roku został przez Królową Brytyjską Elżbietę II mianowany komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (Commander of the British Empire). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Aktywny działacz wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń takich jak: International Bar Association, Legal Practice Division.

 • Marta Wawrzyniak

  Dyrektor Biura Forum dla Wolności i Rozwoju. Finansista. Od 2006 roku aktywnie uczestniczy w procesach biznesowych i finansowych firm sektora prywatnego.

 • Michał Wójcik

  Prawnik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, poseł na Sejm V kadencji, Członek Rady Programowej TVP S.A. o/Katowice, prelegent w czasie wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Inicjator utworzenia Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – pierwszej takiej w Polsce na poziomie regionalnym, która powstała przy Marszałku Województwa Śląskiego. Wnioskodawca zorganizowania i uczestnik Okrągłego Stołu na temat CSR w Brukseli z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Pomysłodawca projektu „Pierwsza szychta”, uznanego za jeden z najlepszych projektów w Unii Europejskiej. Specjalizuje się w tematyce csr, rynku pracy oraz samorządu gospodarczego.

 • Rafał Wójcikowski

  Poseł na Sejm VIII kadencji. Polityk, ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych Absolwent ekonomii i informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Był adiunktem w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej. Objął też funkcję pełnomocnika ds. kierunku zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Pracował także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Jako ekspert współpracował z Fundacją Republikańską, założył i został prezesem Fundacji Aurea Libertas.

 • Igor Zachariasz

  Zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”, dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych w Uczelni Łazarskiego. Uczestniczył w programach badawczych i pracach projektowych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Miasta sp. z o.o. (1993-98). Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, nauki administracji, oraz ekspertyz i raportów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej dla krajowych i międzynarodowych instytucji, m.in. Biura Analiz Sejmu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2011), stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ekspert warsztatu „Efektywność w samorządzie”.

 • Sergey Zakharov

  Jeden z twórców niezależnej ekspertyzy z zakresu budownictwa w Rosji, od 1994 roku certyfikowany biegły sądowy. Partner w ASN Expert Group (Czechy), szef Międzynarodowego Centrum Ekspertyz Sądowych European Arbitration Chamber (Belgia), honorowy członek Czeskiej Izby Biegłych Sądowych, członek Europejskiego Instytutu Ekspertyz i Biegłych (Francja), założyciel i członek zarządu rosyjskiej Izby biegłych z zakresu budownictwa. Jego główną specjalność stanowią różne procedury wydawania ekspertyz, tradycyjne i w ramach ADR, w dużych projektach inwestycyjnych z udziałem podmiotów z różnych krajów. Ekspert debaty poświęconej arbitrażowi międzynarodowemu (temat prezentacji: „Opinia biegłego jako istotne narzędzie skutecznego rozwiązywania sporów w dużych projektach inwestycyjnych”).

 • Sławomir Zawada

  Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której w 2002 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, przez pięć lat pracując w wydziale ruchu bloków. Był Prezesem Zarządu Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a także Zastępcą Głównego Mechanika w Kopex-Famago Sp. z o.o. odpowiadając m.in. za utrzymanie ruchu zakładu oraz inwestycje. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu PGE GiEK SA zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno – Komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Przewodniczący Rady Porozumienia  Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego.

 • Marcin Zawadzki

  Lekarz, przedsiębiorca, zbudował Medisystem, największą polską firmę rehablitacji i opieki długoterminowej. Po sprzedaniu spółki Medisystem inwestorowi branżowemu obecnie rozwija nową sieć domów dla seniorów (spółka Senior Apartments).

 • Ewa Ziemba

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i wykorzystania systemów i technologii informatycznych w organizacjach biznesowych i publicznych. Autorka ponad 170 publikacji, koordynatorka i wykonawca wielu projektów badawczych i komercyjnych. W latach 1992-2006 menedżer projektów informatycznych w firmie informatycznej. Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi i Fellow & Distinguished Scholar Award. Ekspert warsztatów "Swoboda działalności gospodarczej" i "Efektywność publiczna w samorządzie".

 • Grzegoz Ziemniak

  Współzałożyciel i Partner Instytutu Zdrowia i Demokracji, think tanku demokratycznej myśli o zdrowiu. Ekspert ochrony zdrowia i rynku farmaceutycznego, specjalizuje się w doradztwie i analizach obszarów prawodawstwa, regulacji i wspierania rozwoju. Członek i założyciel Obywatelskiego Forum Legislacji. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".

 • Aleksander Zioło

  Innowator i aktywista społeczny, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i szef zespołu Warsztatów Analiz Socjologicznych. Współtwórca Inicjatywy Uzdrowić Pamięć w 2007 roku. Wieloletni ekspert projektu Narodowy Dzień Życia. Często występuje jako ekspert i analityk w audycjach radiowych oraz programach publicystycznych. Współorganizator protestu przeciwko ACTA.

 • Michał Zwyrtek

  Wicedyrektor w dziale doradztwa podatkowego PwC, ekonomista, doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem akcyzowym, podatkami i opłatami ekologicznymi, jak również w postępowaniach podatkowych. Jest doktorantem na Unwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ekspert warsztatu "Ordynacja podatkowa".

 • Andrzej Zybertowicz

  Socjolog, publicysta, doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystą, ekspertem zaangażowanym w działalność publiczną. Obecnie doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Był także doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Był członkiem Komitetu Naukoznawstwa i Komitetu Socjologii PAN. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii UMK. Był doradcą Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Jest założycielem i kierownikiem Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Marek Zychla

  Radca prawny, wspólnik zarządzający VINCI&VINCI Kancelarią Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci sp.k. w Katowicach, prezes zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych działającego w ramach Konfederacji Lewiatan, członek m.in. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach, uczestniczy w działalności gospodarczej pełniąc m.in. funkcje w zarządach Brembo Poland sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i Miniwatt sp. z o.o. w Bielsku – Białej. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.

 • Jerzy Żyżyński

  Poseł na Sejm RP, członek Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych (Komisja finansów publicznych). Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".Adam Abramowicz

Polski polityk, menedżer, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Pracuje w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Parlamentarnego Zespół Surowców i Energii. W 2001 został prezesem zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”. Jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Lubelskiej. Jeden z założycieli oraz długoletni prezes Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Polskiej Izby Handlu. Pełnił funkcję viceprzewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska.
Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego RP. Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Przez dwie kadencje była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Dr Alicja Adamczak należy do wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej. Autorka wielu publikacji z tego zakresu. Ekspert warsztatu "Innowacyjność"
Arkadiusz Adamczyk

Historyk i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”. Członek Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego. Pełnił funkcję Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Dmytro Alexandrov

Założyciel i partner zarządzający w Alexandrov & Partners. Prawnik z ponad 17-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie rolnym, prawie antymonopolowym, prawie inwestycyjnym, M&A oraz prawie nieruchomości i prawie budowlanym. Autor licznych artykułów i publikacji w periodykach prawniczych. Za swoje osiągnięcia zawodowe na Ukrainie został uhonorowanym wieloma nagrodami i wyróżnieniami.
Adrian Artowicz

Kierownik zespołu ds. optymalizacji i postępowań ECDDP; doradca podatkowy; absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge). Poprzednio współpracował z Instytutem Studiów Podatkowych. Autor i współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.
Cezary Bachowski

Doktor geologii złożowej i gospodarczej, od ponad 30 lat związany zawodowo z KGHM Polska Miedź S.A., początkowo we wrocławskim Centrum Badawczo Projektowym Miedzi Cuprum, następnie w kopalni „Rudna” w Polkowicach a od 1996 r. w Biurze Zarządu koncernu. Od 2010 r. Pełnomocnik Zarządu Spółki specjalizujący się w problematyce koncesjonowania działalności geologicznej i górniczej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu geofizyki, mechaniki górotworu, geologii złożowej i ekonomiki górnictwa metali nieżelaznych. Generał górnictwa, członek licznych stowarzyszeń o profilu naukowym, górniczym i gospodarczym. Aktualnie wiceprzewodniczący Komisji Nauk Górniczych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz członek zarządu Sekcji Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Rafał Sebastian Bałdys

Współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (2011), a od 2013r. wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych średniej i dużej skali w ramach procedur PRAG, EIB, WB oraz prawa zamówień publicznych. Pracował dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego na każdym etapie wdrażania projektu.
Wiesław Banyś

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor nauk humanistycznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W pracy naukowej zajmuje się  językoznawstwem ogólnym i językoznawstwem romańskim - jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. gramatykę semantyczną, językoznawstwo kognitywne i językoznawstwo komputerowe. Jest członkiem pięciu towarzystw językoznawczych (w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Francji). Za dorobek naukowy i dydaktyczny został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Grzegorz Baran

Doradca podatkowy, współzałożyciel KPP kancelarii baran & pluta. Ponad 25 letnia praktyka zawodowa obejmująca doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych w zakresie prawa podatkowego i bilansowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz ekonomicznej analizy rentowności projektów inwestycyjnych. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Andrzej Barański

Prezes zarządu HERBEWO INTERNATIONAL S.A. oraz HERBEWO S.A. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek wielu organizacji w tym, m. in. Małopolskiego Związku Pracodawców, Inicjatywy Firm Rodzinnych oraz FBN Family Business Network. Ekspert warsztatu „Swoboda działalności gospodarczej”.
Maciej Barczewski

Adwokat, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Jest autorem wielu publikacji. Mec. Barczewski sprawuje funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, jak również kierownika Studiów Doktoranckich w języku angielskim w zakresie prawa. Ponadto pełni funkcję Eksperta Komisji Europejskiej ds. Licencji Publicznej UE, Parlamentu Europejskiego ds. prawa autorskiego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Członek licznych stowarzyszeń naukowych oraz rad redakcyjnych międzynarodowych periodyków prawniczych.  Wykładał m. in. w Londynie, Chicago, Madrycie, Brukseli, Singapurze, Sztokholmie, Wiedniu, Monachium, Stambule. Jest także Ekspertem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Mirosław Barszcz

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Obecnie Prezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A. W 2014-2016 zatrudniony jako doradca w departamencie strategii w PGNiG SA. W latach 2013-2014 był niezależnym doradcą w obszarach strategii, finansów, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich (1996-1997 Ernst & Young, 1998 -2001 Arthur Andersen, 2001 – 2004 PricewaterhouseCoopers), kancelariach prawniczych (2005 Baker & McKenzie, 2008-2013 GWW Legal) oraz administracji rządowej (2005 – 2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 2007 – Minister Budownictwa, 2011 – 2013 doradca Ministra Sprawiedliwości).  Brał udział w ponad 30 szkoleniach (organizowanych przez Ernst & Young, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers) m.in. z zakresu podatków, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, różnic kulturowych, komunikacji. Posiada doświadczenie doradcze w wielu branżach, m.in.: finansowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, produkcyjnej, bankowej, handlowej, logistycznej, turystycznej. Uczestniczył w pracach na licznymi projektami z zakresu administracji rządowej.
Dariusz Bednarski

Kieruje Departamentem Doradztwa Podatkowego w Grant Thornton Frąckowiak. Dyrektor zespołu ds. sukcesji biznesu, doradca podatkowy z 20-letnim doświadczeniem, biegły rewident. Lider doradztwa dla firm rodzinnych. Karierę zawodową rozpoczął jako inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ekspert warsztatu „Swoboda działalności gospodarczej”.
Marcin Beme

Założyciel i prezes Audioteki, międzynarodowej mobilnej platformy audiobookowej, sprzedającej książki audio w 23 krajach w 9 różnych językach. Popularny przedsiębiorca, energiczny i inspirujący mówca, uznany przez wiele organizacji w Polsce i za granicą (m.in.  Przedsiębiorca Roku 2014 w kategorii Nowe Technologie – Innowacyjność wg EY,  New Europe 100 Challengers – lista osób z największym potencjałem wpływu na przyszłość Europy wybranych przez "Res Publica", Google  i "Financial Times", Człowiek polskiego Internetu 2011 i 2012 roku i wiele innych). W 2013 roku nagrodzony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za jego unikalny wkład w rozwój polskiej kultury, przedsiębiorczości i technologii. Audiotece, jako startupowi pochodzącemu z Polski, udało się zostać partnerem światowych marek (m.in. Samsung, HTC, T-Mobile, Orange czy Ford) i znacząco przyczynić się do rozwoju nowej kategorii w produkcji kultury i mobilnych segmentów dystrybucji treści. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".
Dariusz Bliźniak

Szef Dyrektoriatu Bezpieczeństwa Przemysłowego w Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej Sp. z o.o. Prawnik. Menadżer. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert od zarządzania ryzykiem (energetycznym w szczególności) i zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE 2. Autor trzech podręczników akademickich z zakresu Giełd Towarowych i Terminowych.
Sylwester Bobowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 roku dołączył do zespołu radców prawnych Kancelarii Prawnej RAVEN, gdzie aktualnie współuczestniczy w zarządzaniu kancelarią, zajmującą się szeroko pojętymi usługami windykacji sądowo-egzekucyjnej i zarządzania wierzytelnościami. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń”.
Maciej Bobrowicz

Były prezes Krajowej Izby Radców Prawnych. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Marcin Bochenek

Dyrektor Projektów Strategicznych w NASK. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz, manager, specjalista w dziedzinie nowych mediów i telewizji. W latach 2004-2010 pracował w Telewizji Polskiej, kierował komunikacją wewnętrzną i PR. W latach 2006-2009 członek Zarządu TVP odpowiedzialny za rozwój, inwestycje i nowe technologie. Nadzorował również projekty informatyczne w TVP jako szef Komitetu Sterującego, tworzył i odpowiadał za realizację planów inwestycyjnych TVP w latach 2006-2008, tworzył i realizował koncepcję cyfryzacji TVP. Prowadził liczne projekty z dziedziny PR, promocji i konsultingu dla polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".
Victor Boraks

Prezes Zarządu U Can Polska sp. z o.o. Niezależny ekspert sektora naftowego. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Bogumił Brzeziński

Od 1991 r. kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych oraz Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. Członek Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kierownik Podyplomowego Studium Skarbowości. Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju. Jest mi.in. członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

Profesor Brzeziński jest obecnie ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Jest członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej oraz ekspertem Narodowego Centrum Nauki.
Włodzimierz Brych

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ekspert warsztatu „Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Joanna Budzińska-Lobnig

Jest absolwentką ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.  Od dwudziestu lat zajmuje się strukturyzacją projektów.  Rozpoczęła pracę w biurze maklerskim BRE Banku w 1993 r. W 1997 r. wyjechała na staż w dziale project finance Commerzbanku we Frankfurcie.

Doświadczenie z zakresu finansowania infrastruktury zdobywała pracując w Polsce oraz w Niemczech – dla banków z Grupy Commerzbank, Unicredit oraz Dexia - na stanowiskach kierowniczych -  m.in. Kierownika Zespołu Infrastruktury i Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego oraz Dyrektora Biura Finansowania Strukturalnego Sektora Publicznego w Banku BPH/PekaoSA, jak również Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów w Banku Dexia. 
Wojciech P. Cetnarski

Pan Wojciech Cetnarski objął stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej po 13 latach aktywnego uczestnictwa w rynku energii odnawialnej w Polsce. W tym czasie pełnił szereg funkcji kierowniczych i z powodzeniem prowadził własną firmę doradztwa inwestycyjnego i zarządzania. Równolegle do jego zaangażowania w PSEW pan Wojciech Cetnarski jest również prezesem Wento, prywatnej spółki inwestycyjnej koncentrującej się na inwestowaniu w budowę projektów wiatrowych w krajach CEE. Wento został stworzony przez największą firmę private equity w tym regionie - Enterprise Investors.
Mathieu Chardon

Urzędnik sądowy we Francji. Sekretarz Generalny International Union of Judicial Officers (UIHJ). Wykładowca w National School of Procedure of Paris oraz międzynarodowy ekspert.
Iwona Chłopek

Prawnik, doradca podatkowy. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Witolda Modzelewskiego. W latach 2007 – 2011 pracowała w Ministerstwie Finansów przy tworzeniu prawa podatkowego. Od 2011 r. prowadzi własną kancelarię podatkową, specjalizuje się w postępowaniach podatkowych. W Stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych pełni funkcję koordynatora zespołu ds. legislacji. Jest członkinią biznesowego klubu Lady Business Club. Autorka wielu publikacji. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Elżbieta Chojna-Duch

Członek Rady Polityki Pieniężnej. Profesor i dyrektor Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Sprawowała szereg ważnych funkcji publicznych, takich jak: wiceminister finansów, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 1992–1994 była członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP. Jako specjalista prawa finansowego i finansów publicznych jest ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Autorka ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów publicznych i prawa finansowego. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Victoriia Chanishchi

Radca prawny, Senior Associate w Kancelarii EVERLEGAL. Victoriia Chanishchi specjalizuje się w sprawach podatkowych i celnych, a także sprawach z zakresu prawa handlowego. Ma duże doświadczenie w doradztwie w zakresie powszechnego opodatkowania, spraw związanych z zarządzania ryzykiem podatkowym oraz strategią podatkową transakcji biznesowych.
Piotr Chęciński

Polski dziennikarz, publicysta, prezenter Telewizji Polskiej.
Krzysztof Chojniak

Od 2006 roku Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania Oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Kształcenia w zakresie Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, radny Rady Miejskiej w latach 1994-2002. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Paweł Chorąży

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Urzędnik służby cywilnej od 2001 r. związany z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Zajmował się Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego oraz środkami przedakcesyjnymi PHARE. Od 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Był odpowiedzialny za negocjacje z Komisją Europejską i nadzór nad programami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego od początku członkostwa Polski w UE. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Łukasz Chwalczuk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od początku swojej praktyki zawodowej nakierował swój rozwój i specjalizację w zakresie obsługi prawnej firm z branży transportowej. W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Transportu Nienormatywnego (OSPTN) brał czynny udział w pracach nad ustawą o ruchu drogowym w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących transportu ponadgabarytowego. Od marca 2014 roku pełni funkcję prezesa zarządu OSPTN. Laureat prestiżowego konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2015". Jest uznanym fachowcem w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego i odszkodowawczego, wielokrotny prelegent na największych w Polsce konferencjach transportowych. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, publikacji i nowatorskich analiz w branży TSL. Ekspert warsztatu "Transport".
Ryszard Czarnecki

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Poseł Parlamentu Europejskiego w latach: 2004-2009, 2009-2014 oraz 2014-2019. Jeden z najaktywniejszych europosłów z Polski, ogłoszony "Eurodeputowanym Roku 2008" przez magazyn "The Parliament Magazine".  W latach 2005-2008 był wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Prawa Europejskiego. Autor felietonów, reportaży i zbiorów publicystycznych, w tym między innymi "Mój kraj, mój świat", "Droga do Polski" oraz współautor pracy "Nowe programy pomocowe Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw".

 
Wojciech Czakon

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Teorii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, a szczególnie zjawisk, procesów oraz strategii sieciowych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Kierował licznymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, wiceprezydent Europejskiej Akademii Zarządzania EURAM, członek naukowy Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Badań nad Zarządzaniem EIASM. Ekspert warsztatu Efektywność publiczna w samorządzie.
Przemysław Czernicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
Damian Czoik

Wykładowca w Katedrze Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" – zatrudniony na różnych stanowiskach, związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stosowaniem prawa pracy (m.in.: Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. pracy). Wieloletni nauczyciel akademicki. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprzewodnicząca w Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Od 2013 roku jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, socjologii młodzieży oraz socjologii integracji europejskiej. Redaktor naczelny wydawnictwa naukowego "Nauka i Biznes". Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Honorowy Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.
Grzegorz Dębowski

Dyrektor Public Affairs Forum dla Wolności i Rozwoju. Politolog. Od 2011 roku współpracownik i dyrektor biura Prof. Michała Seweryńskiego.
Grzegorz Danielczyk

Wiceprezes Zarządu Proximus S.A. Z wykształcenia matematyk. Karierę zawodową w branży informatycznej rozpoczął w roku 1989. W latach 1991–1996 pełnił rolę Dyrektora Generalnego i prokurenta w Nexter International a od roku 1996 przez ponad 10 lat był odpowiedzialny za realizację celów sprzedaży do największych przedsiębiorstw z rynku utilities i general biznes w ComputerLand i Sygnity.
Marek Dietl

Dr Marek Dietl jest adiunktem w katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz członkiem zarządu i ekspertem Instytutu Sobieskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Odbył też dłuższe staże naukowe w University of Essex oraz University of Glasgow.

 

Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych piętnastu spółek: począwszy od spin-offów i start-upów przez małe i średnie firmy usługowe i produkcyjne po duże notowane na giełdzie przedsiębiorstwa oraz bank.

Ekspert w warszatacie "Innowacyjność".
Andrzej Dmowski

Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Doktor nauk prawnych, adwokat, doradca Podatkowy. Biegły Rewident w Irlandii, biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Jak również biegły sądowy z zakresu finansów oraz z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych. Dr Dmowski jest certyfikowanym księgowym. Ukończył University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.
Krzysztof Domarecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej grupy holdingowej - Selena FM - jednego z największych na świecie producentów i eksporterów chemii budowlanej. W latach 1999-2008 pełnił funkcję prezesa zarządu Selena, odpowiedzialnej za działalność zagraniczną Grupy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1983–1991 pracował w Zakładzie Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmował się sądownictwem i ustrojem prezydenckim. Za swoje osiągnięcia został nagrodzony zaszczytnym tytułem Przedsiębiorcy Roku, nadawany przez firmę Ernst&Young oraz otrzymał Nagrodę Prezydenta Wrocławia za ulokowanie gospodarki Wrocławia w światowej sieci powiązań i zbudowanie rozpoznawalnej marki firmy.
Jakub Domeracki

Menedżer w Inkubatorze Przedsiębiorczości Idea Bank. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".
Wojciech Drożdż

Wiceprezes Zarządu Enea Operator ds. Innowacji i Logistyki. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej. Jest kierownikiem Katedry Gospodarki Światowej Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki. Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem wydziału w urzędzie marszałkowskim, a w latach 2008 -2014 członkiem zarządu i wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury. Od roku związany z Grupą Enea, ostatnio był doradcą zarządu Enei Trading.
Jan Dziekański

Partner w Crido Taxand, w Dziale Finansowania Przedsiębiorstw i Projektów Inwestycyjnych. Pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, KPMG, WestLB, Calyon, Societe Generale, BPH. Posiada doświadczenie zarządcze i transakcyjne związane z finansowaniem projektów w sektorach: telekomunikacja, infrastruktura, transport, media, energetyka, spółki samorządowe zarówno w formule project i structured finance, PPP oraz korporacyjnej. Ekspert warsztatu „Partnerstwo publiczno-prywatne".
Jan Dziekoński

Wicedyrektor w PwC Polska, specjalizuje się w konsultingu strategicznym dla sektora energetycznego (energia elektryczna, gaz, ciepłownictwo, węgiel). Poprzednio prezes zarządu Mzuri Investments oraz konsultant w Roland Berger Strategy Consultants.
Iwona Dzieńdziora

Doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, autorka wielu publikacji z zakresu nauk o zdrowiu. Nauczyciel akademicki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, od roku 2012 dyrektor Instytutu Kosmetologii PMWSZ w Opolu. Koordynator Ogólnopolskiej Kampanii „Mam Haka Na Raka” Organizowaną przez Polską Unię Onkologii. Organizator wielu Konferencji w tym I Ogólnopolskiej Konferencji „Senior.eu. Pozytywne starzenie”. Współpracuje z wieloma jednostkami medycznymi oraz Hospicjum Betania w Opolu. Członek Polskiego Towarzystwa Patologów. Współorganizator Międzynarodowych dni „Melanoma Day”-diagnostyka raka skóry na terenie miasta Opola. Czynny udział w wielu kampaniach społecznych m. in. Światowy Dzień Walki z Tytoniem, Światowy Dzień Walki z Rakiem, Festiwal „Zdrowe Opolskie”. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.
Joanna Dzieńdziora

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest trenerem biznesu, specjalizuje się w koordynowaniu i wdrażaniu projektów doradczo-szkoleniowych. Realizuje projekty w zakresie oceny kompetencji pracowników, budowy opisów i diagramów kompetencyjnych szczebli menedżerskich. Autorka wielu publikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; wieloletni pracownik administracji publicznej. Ekspert warsztatu „Kreowanie rynku pracy".
Wojciech Dziomdziora

Menedżer i ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów". Radca prawny, counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Ekspert z zakresu prawa autorskiego, mediów, telekomunikacji i nowych technologii, arbiter Komisji Prawa Autorskiego. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej, gdzie zajmował stanowisko dyrektora departamentu prawno-­legislacyjnego oraz wicedyrektora departamentu filmu i mediów audiowizualnych w Ministerstwie Kultury, zajmując się m.in. negocjacjami z Unią Europejską w dziedzinie prawa audiowizualnego i autorskiego oraz implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego. Był również zatrudniony w największych przedsiębiorstwach sektora mediów i telekomunikacji – w Orange Polska na stanowisku Dyrektora Spraw Publicznych i CSR, w Grupie TP gdzie kierował projektami kluczowymi, w grupie medialnej ITI.
Henryk Dzwonkowski

Adwokat i doradca podatkowy z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako ekspert w dziedzinie prawa finansowego i podatkowego pełni m.in. funkcje głównego specjalisty Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Członka Rady Programowej Monitora Podatkowego, był też etatowym doradcą Ministra Finansów. Profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki i kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, ma w swoim dorobku naukowym ponad 150 publikacji. Ekspert warsztatu „Materialne prawo podatkowe" i „Ordynacja podatkowa".
Jadwiga Emilewicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodnicząca Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Pracowała jako radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Spraw Zagranicznych. Była Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie i Prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zasiadała w zarządzie Klubu Jagiellońskiego. Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Uniwersytetu Oxfordzkiego. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych.
Andrzej Fal

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Obecnie jest profesorem Katedry Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW w Warszawie. Prof. Fal w 2006 roku założył i jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Współczesna Alergologia INFO”. Jest członkiem komitetów naukowych czterech czasopism polskich i zagranicznych. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 300 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego był przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Przez dwie kadencje był  Przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii (WBA), jest też członkiem innych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Dorota Fal

Doradca zarządu PIU do spraw ubezpieczeń zdrowotnych, ekspert ds. opieki zdrowotnej BCC. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów MBA, sygnowanych przez Fachhochschule Aachen, University of Limerick, Groupe ESC. Od 1997 r. aktywnie związana z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo w firmie AIG Amplico Life i AIG PTE, potem w spółkach grupy Generali. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia, jej reformą oraz rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych. Niezależny ekspert rynku, autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.
Zbigniew Fałek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej). Absolwent Wydziału Zarządzania (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych) i Wydziału Matematyki (metody numeryczne i programowanie) Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również program The Strategic Leadership Academy prowadzoną przez HBSP&CIMI. Od 1994 roku w branży energetycznej. W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu ZEŁ-T S.A. (Obecnie PGE Dystrybucja S.A.). Następnie Dyrektor Inwestycyjny w RE-Invest Sp. z o.o. W latach 2009-2015 zajmował się działalnością doradczą z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. Od 2015 roku Dyrektor Generalny Oddziałów Łódź Miasto i Łódź Teren PGE Dystrybucja S.A. Autor kilkunastu publikacji z zakresu analizy strategicznej, optymalizacji i modelowania procesów, zarządzania projektami oraz metod i technik negocjacji.
Jarosław Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Lider ochrony zdrowia z doświadczeniem menedżerskim oraz lekarskim w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.  Profesor medycyny klinicznej, konsultant University of Vermont Health Network (USA). Specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych i organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, MBA.  Doradca międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych oraz zarządzających organizacjami ochrony zdrowia. Przewodniczący Rady Programowej czasopisma Menedżer Zdrowia. Ekspert w warsztacie "Opieka zdrowotna".
Anton Fedun

Senior Associate w Alexandrov & Partners. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym oraz M&A.
Mariusz Filipek

Radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Filipek&Kamiński. Ekspert w sporach sądowych i arbitrażowych, w prawie zamówień publicznych oraz prawie ochrony zdrowia. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009- 2011 był konsultant w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 roku asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ekspert warsztatu „Zamówienia publiczne".
Tomasz Fijołek

Prawnik, zastępca dyrektor biura Unii Metropolii Polskich, w latach 2008-2010 kierownik działu prawnego Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA , autor publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa samorządowego. Uczestniczył w pracach nad ustawą o pracownikach samorządowych. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Ryszard Florek

Prezes zarządu spółki FAKRO - potentata na rynku okien dachowych (kontrolującej 15 proc. światowego rynku). Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. W 1986 roku założył w Tymbarku Zakład Stolarki Budowlanej Florad. Pierwsze okna dachowe pod marką Fakro zjechały z linii produkcyjnej w Nowym Sączu w 1991 roku. Obecnie, uznany przez tygodnik "Wprost" oraz "Forbes" za jednego z najbogatszych Polaków.

Twórca fundacji edukacyjnej Pomyśl o przyszłości, w ramach której spisał 21 powodów dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej. Odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej. Ekspert warsztatu „Podatek równych szans".

 
Katarzyna Fortak – Karasińska

Menedżer i ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna". Radca prawny, partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego, współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, występuje też jako prelegent na ogólnopolskich seminariach i konferencjach dotyczących ochrony zdrowia. Należy do Komisji Usług Zdrowotnych Business Centre Club.
Rafał Fronczek

Urzędujący Prezes Krajowej Rady Komorniczej od 2011 roku. W latach 2006-2011 Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Krakowie oraz Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej, w której zajmował się m.in. informatyzacją działalności komorników sądowych oraz postępowania egzekucyjnego. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń".
Marek Furtek

Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG. Ekspert warsztatu „Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Krzysztof Galos

Profesor nadzwyczajny IGSMiE PAN. Od 2013 r. Zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Pracowni Polityki Surowcowej w IGSMiE PAN. Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Współautor i współredaktor rocznika Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dorocznych Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Autor i współautor ponad 180 publikacji z zakresu gospodarki surowcami mineralnymi i geologii gospodarczej. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań i ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz podmiotów gospodarczych w obszarze górnictwa węgla, węglowodorów, rud metali oraz kopalin ceramicznych i skalnych. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Lech Gałkowski

Finansista z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Kieruje Departamentem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej BZ WBK SA, odpowiada za dostarczanie rozwiązań finansowych dla największych grup kapitałowych w Polsce. Za cel stawia sobie wspieranie polskich przedsiębiorstw inwestujących w kraju i za granicą. Wcześniej pracował w polskich zarządach ABN AMRO i Volvo. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Adam Gawęda

Senator RP, były Radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Ekspert z zakresu inwestycji, strategii korporacyjnej, górnictwa i energetyki. Poseł VI kadencji, z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki, członek Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Ekspert warsztatów „Energetyka" i „Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Maciej Gawroński

Radca prawny, partner zarządzający polskiego biura Bird&Bird. Specjalista w dziedzinie prawa IT i praw nowych technologii, outsourcingu, bankowości i finansów, ochrony prywatności, danych osobowych, posiada również doświadczenie w zakresie telekomunikacji i prawa własności intelektualnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. umów cloud computingowych, ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej, oraz ekspert prawny Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".
Danylo Getmantsev

Adwokat, Honorowy Prezes kancelarii Jurimex (od 2003 roku), doktor nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Narodowym Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie. Autor ponad 180 publikacji i opinii o charakterze naukowym i edukacyjnym (m. in. Wydawnictwo Yuridicheskaya Praktika, Yurydychna Gazeta, Sudovo-Yurydychna Gazeta, Dzerkalo Tyzhnia, czasopisma Advocate, Business, Capitalist). Członek Doradczej Rady Naukowej Sądu Najwyższego Ukrainy i Specjalnej Rady Instytutu Naukowo-Badawczego Własności Intelektualnej Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy. Został honorowo odznaczony przez Sąd Najwyższy Ukrainy za dogłębną wiedzę prawniczą, znaczny wkład w rozwój systemu prawnego i procesowego.
Marcin Giemza

Dyrektor ds. Projektów Specjalnych w AB ORLEN Lietuva. Poprzednio: Dyrektor Zarządzający grupą kapitałową w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz prezes lub członek zarządu w różnych spółkach zależnych. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Katarzyna Gierczak-Grupińska

Prezes Fundacji Firmy Rodzinne. Socjolog, MBA w zakresie HR, hotelarz, dyplomowany lider zmiany społecznej. Dyrektor operacyjny oddziału FBN Poland – międzynarodowej największej sieci firm rodzinnych. Członek założyciel Inicjatywy Stowarzyszenia Firmy Rodzinne w Warszawie. Współwłaściciel rodzinnej firmy GELG (obróbka metalu) koło Wronek. Menedżer warsztatu "Swoboda Działalności Gospodarczej".
Mariusz Gierej

Prezes zarządu Fundacji BOŚ. Dziennikarz i publicysta. Publikował między innymi w tygodniku „Uważam Rze”. Redaktor naczelny i twórca portalu www.mPolska24.pl. Komentator radiowy i telewizyjny w: TVP, Polsat, TVN, TV Republika, Polskie Radio, Radio Plus, TOK FM, Radio WNET i innych. Autor wywiadów z politykami i ekspertami. Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej Interpress. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Międzynarodowej Współpracy i Rozwoju, członek założyciel stowarzyszenia Warszawska Wspólnota Samorządowa, założyciel i wiceprezes stowarzyszenia mPolska. Współorganizator protestów przeciw porozumieniu ACTA.   Od ponad 20 lat przedsiębiorca.
Jadwiga Glumińska-Pawlic

Doradca podatkowy, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, profesor nauk prawnych i Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Uniwersytecie Śląskim. Partner w Grupie Leader. Ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Ekspert Unii Metropolii Polskich i członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP.
Paulina Głowacka

Doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta, autorka publikacji z zakresu nauk o zdrowiu, członek Business Network International, Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, od roku 2015 Prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.
Marcin Gomoła

Był wiceprewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Pracował w kancelarii Gessel. Zajmował stanowisko dyrektora departamentu prawnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Adam Gorszanów

Prezes Towarzystwa Gospodarczego Sprzedawców Polskiego Węgla. Od 2008 roku członek i później Przewodniczący Rady Autoryzowanych Sprzedawców Kompanii Węglowej SA.; przedsiębiorca, właściciel firmy Ewgor Bis. W latach 1990-1994 współtworzył odradzający się samorząd terytorialny w Gliwicach; radny i członek Zarządu Miasta. Członek Zarządu stowarzyszenia Pokolenia NZS. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zasobami naturalnymi".
Filip Gorczyca

Prowadzi i nadzoruje transakcje związane z ofertami akcji i obligacji spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Doradza również w innych obszarach związanych z publicznym rynkiem papierów wartościowych oraz prowadzi szkolenia i konsultacje w tej dziedzinie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji na temat rynków kapitałowych. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Paweł Grabowski

Dyrektor ds. prawnych w Związku Firm Pożyczkowych; ekspert i członek Rady Fundacji Krakowskie Przedmieście, członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Ryszard Grobelny

Polityk i ekonomista, od 1998 do 2014 prezydent Poznania. Radny poznańskiej rady miasta do 2002 r. W 2003 objął funkcję prezesa Związku Miast Polskich. Zastał odznaczony wieloma orderami oraz wyróżnieniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2015). Menedżer warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Grzegorz Grzelak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Atlas. Jeden z najbogatszych Polaków w rankingu "Forbes". W 2011 roku uznany za najbogatszego mieszkańca regionu łódzkiego. Z wykształcenia inżynier budownictwa. Wspólnie z Andrzejem Walczakiem oraz Stanisławem Ciupińskim tworzyli Atlas od podstaw w 1991 roku, zaczynając od kleju do glazury produkowanego w niewielkim zakładzie, kończąc na ogromnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Dziś Atlas jest jednym z największych producentów chemii budowlanej w Europie.

 
Tomasz Grzelak

Prezes Zarządu Hatrans. Sp. z o.o. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, osiągający sukcesy w zakresie rozwoju biznesu jak i prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm już istniejących. Własną działalność gospodarczą rozpoczął już podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim, biorąc równocześnie bardzo czynny udział w życiu studenckim i działalności organizacji młodzieżowych. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zwiększania efektywności finansowej i operacyjnej firm przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i strategii działania. Unowocześniał struktury organizacyjne oraz wprowadzał profesjonalne systemy kontroli i zarządzania. W nowych projektach współpracował z zarządami i kadrą menedżerską wielu renomowanych firm w Polsce i zagranicą. Od 20 lat związany jest z branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). Doświadczenie w tej branży zdobywał uczestnicząc w kilkunastu innowacyjnych, międzynarodowych, projektach logistycznych. Jednym z nich jest utworzenie regularnego, ekspresowego , połączenia kolejowego Chiny – Polska, ze stacją docelową w Łodzi. Dzięki jego osobistym staraniom w tym i innych projektach Łódź wyeksponowana została jako logistyczne centrum Polski i Europy.
Dariusz Gulczyński

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert w Technologies & Polices Committee Światowej Rady Ekonomicznej (Londyn) oraz w Euroheat & Power (Bruksela). W przeszłości zajmował kierownicze stanowiska w kilku firmach operacyjnych.
Andrzej Habryń

Przedsiębiorca, dyrektor firmy doradczej INVENTECH specjalizującej się w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów, wprowadzaniu firm i produktów na rynki zagraniczne oraz szkoleniach. Były prorektor ds. badań i rozwoju Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Był konstruktorem  lotniczym i inżynierem prób silników lotniczych, kierował logistyką i zaopatrzeniem budowy kompleksu gazowo-chemicznego w Tobolsku. Współuczestniczył w tworzeniu polsko-japońskiej firmy produkcyjnej TRI Poland. Specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii i zagospodarowania odpadów oraz ekologicznych napędów.
Agata Hagno

Menedżer warsztatu "Kreowanie rynku pracy". Prezes zarządu DPM, firmy doradztwa personalnego. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z tematyki Asessment i Development Center, outsourcing i leasing pracowniczy oraz specyfika prowadzenia biura doradztwa personalnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzenia Zasobami Ludzkimi na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest również absolwentką MBA Franklin University Wrocław.
Mariusz Haładyj

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Prawnik z ukończoną aplikacją radcowską i kontrolerską. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Gospodarki, gdzie w latach 2012-2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu.
Tomasz Heryszek

Przedsiębiorca, menedżer, wykładowca akademicki, dr nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, współtworząc kierunek „Przedsiębiorczość”. Naukowo zajmuje się finansami państwa i samorządu, zarządzaniem strategicznym w organizacjach, rynkiem i pozacenowymi determinantami popytu, rolą marketingu w rozwoju przedsiębiorstw oraz strategią rozwoju marek. Zajmował wysokie stanowiska w takich firmach jak PRUiM Mosty, MOSiR, Agora, Classen. Jest autorem wielu publikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu.
Antonio Aurelian Iordan

Członek Panelu Trybunału Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego przy Rumuńskiej Izbie Przymysłowo-Handlowej. Świadczy usługi prawnicze od przeszło 18 lat. Jest arbitrem oraz mediatorem w sporach z zakresu prawa handlowego, w tym w sporach dotyczących wykonania umów handlowych, budownictwa, ubezpieczeń i zaniechań.
Ireneusz Jabłoński

Od marca 2015 roku wiceprezydent m. Łodzi odpowiedzialny m.in. za zarządzanie majątkiem miasta, zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych, inwestycjami miejskimi oraz drogami i transportem publicznym. Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji oraz kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Przez ponad 15 lat związany z sektorem usług finansowych, następnie z sektorem energetycznym, a obecnie samorządem terytorialnym. W latach 1994-1997 Burmistrz Miasta Łowicza; członek Rady przy Prezydencie RP d.s. samorządu terytorialnego; w 1997r. Łowicz otrzymał tytuł najlepiej zarządzanego miasta w kat. 30-50 tys. mieszkańców, na podstawie Europejskiej Karty Miast. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu spółek leasingowych: PBG Leasing Sp. z o.o.; Kredyt Lease S.A.; PKO Leasing S.A. W 2002 roku, jako Wiceprezes Zarządu Banku Częstochowa S.A., nadzorował proces restrukturyzacji Banku oraz pełnił funkcję Menadżera Projektu mBanku – zbudowanego od podstaw, pierwszego w kraju banku internetowego. Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, a od 2004 roku Członek Zarządu Centrum oraz lider zespołu doradztwa strategicznego. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".
Janusz Jakimowicz

Prezes Zarządu PD Co sp. z o.o. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Maciej Jamka

Adwokat, Partner Administracyjny w K&L Gates LLP. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Igor Janke

Publicysta, prezes Instytutu Wolności, jeden z założycieli pierwszej i największej w Polsce społeczno-politycznej platformy blogowej Salon24.pl. Posiada ponad 20letnie doświadczenie pracy w mediach, zajmuję się głownie tematyką polityczną i kulturalną. Pracował w gazetach, takich jak  „Rzeczpospolita” czy „Uważam Rze”. Współpracował z polską sekcją BBC, był redaktorem naczelnym PAP. Prowadził liczne programy w radio i telewizji. Jest autorem takich pozycji jak „POPiSowa kronika upadku” i „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie”. Jest partnerem w firmie doradczej Bridge. W 2010 został odznaczony przez prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Krzysztof Jankowski

W styczniu 2008 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. projektów deweloperskich, którego głównym zadaniem było utworzenie nowej jednostki operacyjnej w HOCHTIEF Polska i rozwój jej działalności pod marką Formart. W latach 2001-2007 jako dyrektor zarządzający HOCHTIEF Polska Oddział Budokor był odpowiedzialny za tworzenie efektywnych zespołów kontraktów zdolnych do prowadzenia najbardziej zaawansowanych technologicznie i kompleksowych projektów budowlanych, jak również za budowanie relacji z klientami oraz za proces stałego kształtowania kultury współpracy w firmie. K. Jankowski ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej w 1977 roku. Natomiast w 1991 roku otrzymał tytuł dr inżynierii lądowej. Ekspert warsztatu "Partnerstwo publiczno-prywatne".
Joanna Jasiewicz

Adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel. Jest członkiem European Employment Lawyers Association (EELA), a także International Bar Association (IBA) i należy do sekcji Employment and Industrial Relations Law Committee. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Floryda, i Centrum Prawa Francuskiego, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a także studia podyplomowe DESS de Droit des Affaires (dyplom Master 2 z prawa handlowego) zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. Ekspert warsztatu "Swoboda Działalności Gospodarczej".
Ireneusz Jasiński

Inżynier, posiada blisko 40-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie. Współautor i autor ok. 30 różnych referatów na Konferencje i Seminaria Diagnostyczne oraz publikacji w Infratorze i Infrastruktury Transportu. Sprawuje obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału SITK RP w Warszawie. Jest czynnym inicjatorem oraz organizatorem Ogólnopolskich Konferencji technicznych z udziałem delegacji zagranicznych, jak np. „Spawalnictwo dróg szynowych” czy „Spotkań Diagnostyki Infrastruktury Szynowej”. Ekspert warsztatu "Transport".
Jolanta Jaworska

Dyrektor Government & Regulatory Affairs IBM Polska i Kraje Bałtyckie. Odpowiedzialna za współpracę IBM z rządem i administracją. Ekspert w różnych obszarach wsparcia publicznego i koniecznych warunków dla tworzenia innowacyjnych inwestycji. Przez wiele lat odpowiedzialna za kreowanie polityki zatrudnienia na stanowiskach dyrektora HR w miedzynarodowych korporacjach. Autorka wielu innowacyjnych projektów CSR i zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, takich jak - Smarter Cities Challenge, Executive Service Corps czy telepraca. Czlonek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej Polsce, Vice Prezes, członek Zarządu ABSL - Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ekspert w dziedzinie rozwoju biznesu ICT i polityki społecznej konfederacji Lewiatan, członek Rady KIGEiT,  założycielka Polish Professional Woman Network (PPWNet). Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".
Mirosław Józefczuk

Członek Zarządu Warbud S.A. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent kierunku zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Instytucie Technologii w Bourges we Francji oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał we francuskich firmach audytorskich (Mazars Polska, Salustro Reydel Polska), a także w Grupie Suez jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy i w Devcor/Orkiestra Development na stanowisku Dyrektora Finansowego, a następnie Dyrektora Operacyjnego.
Danuta Kamińska

Menedżer warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie". Skarbnik Miasta Katowice. Wieloletni członek Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Od 8 lat przewodniczy Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich. Autor i współautor wielu publikacji i artykułów z zakresu finansów publicznych. W 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
Alicja Kaczorowska

Poseł na Sejm VIII kadencji. Lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Stypendystka WHO w Oxfordzie. Była wojewódzkim konsultantem w dziedzinie medycyny paliatywnej. Założycielka i kierownik hospicjum domowego w Łodzi.
Sławomir Karasiński

Radca prawny, partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni. W swojej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu europejskiego prawa gospodarczego i podatkowego oraz prawa farmaceutycznego, doradza także w kwestiach obrotu nieruchomościami. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z kapitałem zagranicznym. Kształcił się w wielu uczelniach zagranicznych, między innymi w Hadze (Międzynarodowe Prawo Handlowe oraz Międzynarodowy Arbitraż Gospodarczy -T.M.C Asser Institute), Grazu (Międzynarodowe Prawo Porównawcze-Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Porównawczego w Strasburgu), w Leiden (Prawo Amerykańskie w ramach Columbia-Leiden American Law Program), Makau (Prawo Własności Intelektualnej), a także w Trewirze w zakresie występowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luxemburgu oraz innych aspektach prawa europejskiego (Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze). Uzyskał też tytuł LL.M z Europejskiego Prawa Gospodarczego i Podatkowego „Pallas” w ramach programu Pallas Consortium obejmującego 8 wiodących wydziałów prawa z całej Europy.
Andrzej Karbownik

Rektor Politechniki Śląskiej, profesor nauk technicznych, wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997-2000 był prezesem Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, a w latach 2000-2001 był wiceministrem gospodarki, gdzie współtworzył program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Oviedo. Od 2007 roku zajmuje stanowisko prezesa rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi. 
Mariusz Karłowski

Prezes Europejskiego Centrum Arbitrażu, pomysłodawca Polskiego Forum Arbitrażu, prawnik w Kancelarii RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Doradza w bieżącej obsłudze spółek i sporach korporacyjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Ponadto specjalizuje się w przygotowywaniu koncepcji i strategii rozwoju oraz zarządzaniu. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Stefan Kawalec

Ekonomista, Wiceminister finansów w latach 1991-1994, współtwórca planu Balcerowicza. W latach 1994-2002 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii w Banku Handlowym, a następnie wiceprezesa zarządu Commercial Union Polska oraz dyrektora ds. strategii grupy PZU. Obecnie współpracuje z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Warszawie.
Arkadiusz Kawecki

Jest praktykiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie współpracuje jako konsultant z firmą BPI Polska. Doświadczenie swoje zbierał w firmach o dużym znaczeniu gospodarczym, m.in.: KGHM Polska Miedź, Telekomunikacja Polska, Hortex, Orlen, Ciech, Orbis. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada dyplom MBA. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Menedżer wrasztatu "Kreowanie rynku pracy".
Cezary Kaźmierczak

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski, publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997) a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji. W . W latach 2005 - 2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2013 roku Członek Zarządu Warsaw Enterprise Institute
Andrzej Kensbok

Polski menedżer specjalizujący się w branży spożywczej. Absolwent Filozofii KUL oraz studiów MBA na INSEAD, Fontainebleau. Pracował m.in. dla Bain & Company, zakładu E. Wedel w Płońsku, PepsiCo Inc., Egon Zehnder International i grupy IMS. Pełnił funkcję pełnomocnika zarządu i doradcy strategicznego spółek z grupy Top Farms. Od 2013 r. wiceprezes Radia Wnet i członek Rady Nadzorczej i ekspert Fundacji Republikańskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Współzałożyciel mieszczącego się na warszawskim Mokotowie sklepu „Chleb z masłem”, którego idea polega na dostarczaniu klientom produktów ze sprawdzonych źródeł.
Maksymilian Kloc

Wiceprezes Fundacji Instytut Dyplomacji Gospodarczej. Aktywista i społecznik zaangażowany w promocję poslkiej gospodarki zagranicą.
Stanisław Kluza

Prezes Zarządu BOŚ Banku. Doktor nauk ekonomicznych związany ze Szkołą Główną Handlową. W latach 2006-2011 przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Minister Finansów w 2006 r. Zajmował stanowiska dyrektora departamentu i głównego ekonomisty w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-2006).
Agnieszka Kraińska

Radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, postępowań przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada również francuski dyplom wyższych studiów prawniczych (Master 2) uzyskany na Université de Nice-Sophia Antipolis, oraz ukończyła studia podyplomowe w College of Europe w dziedzinie Interdisciplinary European Studies. Pełniła funkcje w Ministerstwie Finansów, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w tym funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w MSZ.
Paweł Kocon

Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Agencja Rynku Rolnego. Z wykształcenia politolog, z doświadczenia PRowiec. Posiada blisko 15 lat doświadczenia w branży marketingu i PR po stronie biznesowej. Od kwietnia 2016 roku kieruje pracami Biura Rozwoju Rynku Agencji Rynku Rolnego i odpowiada za stworzenie i realizację strategii działań  z zakresu promocji, komunikacji i informacji. Interesuje się e-commerce, nowymi technologiami i zachodzącymi procesami kulturowymi, które przekładają się na zmianę relacji marek, firm oraz instytucji z konsumentami i społecznościami.
Michał Kobosko

Szef portalu Project Syndicate Polska i Dyrektor biura polskiego w waszyngtońskim think-tanku Atlantic Council.
Anna Kombikova

Senior Associate w AstapovLawyers ILG. Ekspert z zakresu postępowania sądowego, arbitrażu i mediacji, prawa spółek oraz prawa dotyczącego transportu. Posiada ogromne doświadczenie w świadczeniu usług prawniczych. Reprezentuje zarówno podmioty prywatne, jak i państwowe w postępowania arbitrażowych oraz w transgranicznych postępowaniach sądowych (w tym w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych i wykonania orzeczeń zagranicznych sądów). W 2010 r. Anna Kombikova została współautorem projektu ukraińskiej ustawy o mediacji.
Krzysztof Komorniczak

Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej (ECDDP), prawnik, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik uznanych firm doradztwa podatkowego; autor książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak również w zakresie postępowań podatkowych; współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.
Piotr Komraus

Prezes Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o. Ekspert warsztatu Swoboda działalności gospodarczej.
Krzysztof Komorowski

Członek zarządu spółki celowej Ministerstwa Finansów „Aplikacje Krytyczne”. Absolwent fizyki teoretycznej na UMCS. W latach osiemdziesiątych pracował naukowo w zakresie komputerowego modelowania strukturalnego i matematycznej analizy statystycznej. Później dyrektor handlowy MacroSoft (obecnie MC Logic), jednej z pierwszych polskich firm tworzących systemy wspomagające zarządzanie. W latach 1993-1995 prowadził dział Professional Services w firmie Bull. Przez 8 lat był partnerem zarządzającym pionem konsultingu grupy Computerland (obecnie Sygnity). W latach 2004-2009 pracował w IBM, najpierw jako partner zarządzający (principal) odpowiedzialny za usługi IT-as-a-Service, a następnie jako manager Działu Architektury i Strategii IT. Następnie w latach 2009-2013 wiceprezes d/s sprzedaży i rozwoju w outsourcingowej firmie IT Works, spółce funduszu Enterprise Investors. W latach 2013-2016 dyrektor pionu Managed Services, Outsourcingu i Infrastruktury w firmie Atos Polska.
Piotr Konopka

Konsultant ds. rozwoju energetyki niekonwencjonalnej w E4tech London. Współpracuje z globalnymi firmami energetycznymi oraz instytucjami rządowymi przy tworzeniu portfolio przyszłościowych rozwiązań technologicznych w sektorze energetycznym. Od 2015 roku wice-przewodniczący Energy Institute YPN zrzeszającego młodych liderów branży energetycznej w Wielkiej Brytanii. Absolwent Imperial College London i University of Bath, prowadził również badania naukowe nt. energii geotermalnej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz elektryzacji transportu na Technische Universität München.
Maciej Koński

Od września 2012 Dyrektor Naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialny za strategię Spółki oraz rozwój bazy zasobowej. W roku 2014 uzyskał stopień doktora na Politechnice Wrocławskiej. Autor artykułów z zakresu rynku towarowego do prasy krajowej i zagranicznej. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Maksym Kopeychykov

Partner w Kancelarii Ilyashev & Partners. Maksym Kopeychykov specjalizuje się w prawie podatkowym, finansach i bankowości, rynkach kapitałowych, nieruchomościach i ochronie środowiska. Wskazywany jako jeden z najlepszych prawników na Ukrainie, wedle z corocznego rankingu "Client’s Choice: Top 100 najlepszych prawników Ukrainy 2014". Maksym Kopeychykov jest również polecany przez Best Lawyers International 2016, Chambers Europe 2015,The Legal 500 - EMEA 2015 i Tax Directors Handbook 2015. Maksym Kopeychykov jest członkiem Rady Społecznej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy i Rady Służby Publicznej Ukrainy.
Bartosz Korbus

Założyciel i Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii w Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów PPP i koncesyjnych. Ekspert warsztatu "Partnerstwo publiczno-prywatne".
Tomasz Korczyński

Adwokat, pełniący funkcję Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem  zespołu prawa energetycznego i zasobów naturalnych. Jest głównym doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z ograniczaniem biurokracji w zakresie zmian ustawy o PPP. Autor szeregu publikacji i artykułów dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego. Ukończył prestiżowe Institute for Leadership and Management (ILM Diploma, Level 7), gdzie obronił pracę z zakresu zarządzania projektami PPP (2013). Ekspert warsztatu "Partnerstwo publiczno-prywatne".
Michał Kornasiewicz

Menedżer warsztatu "Energetyka". Adwokat, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Absolwent WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie gospodarczym oraz zagadnieniach giełdy energii.
Mariusz Korzeb

Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, jest doradcą podatkowym, ekspertem Pracodawców RP. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz egzekucji administracyjnej. W ramach swojej kariery zawodowej, poza bieżącym doradztwem podatkowym czynnie uczestniczy w procesie legislacyjnym. Jest autorem wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w ,,Dzienniku Gazeta Prawna” i "Rzeczpospolitej”. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".
Dawid Kostempski

Prawnik i menedżer, od 2010 roku prezydent miasta Świętochłowice. W latach 2002-2010 był radnym Rady Miasta Katowice. W przeszłości sprawował również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  i członka Komisji Skarbu. W latach 2004 -2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej S.A. Był również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (2011-2015). Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Ewelina Kostka

Adwokat, młodszy partner w Kancelarii Juris od 2010 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Politologii (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) na tym Uniwersytecie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w towarzystwie ubezpieczeń oraz na stanowisku prawnika w spółce branży ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, prawie własności intelektualnej oraz w prawie ubezpieczeń, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Michał Domińczak

Ekspert CA KJ ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP,  Izby Inżynierów Budownictwa RP, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO oraz  Congress for the New Urbanism.

W latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza – w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. W latach 2005-2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1997 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering.

W 2008 roku, za pracę pt. „Forma  przestrzeni  miejskiej  jako  efekt ewolucji systemów prawnych na przełomie XIX  i XX wieku”, otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny planowania przestrzennego.

W latach 2013-2014, po przyznaniu stypendium polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta Senior Advanced Research Grant, prowadził program badawczy pt. “Form-Based Codes as an effective Instrument of Revitalization and Urban Planning – American Case Studies” w School of Architecture  University of Miami.
Paweł Kowal

Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, poseł na Sejm V i VI kadencji, zaś od roku 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z wykształcenia historyk, tytuł doktora politologii uzyskał w Instytucie Nauk Politycznych PAN. Pracował jako ekspert ds. polityki wschodniej w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny polityki międzynarodowej.
Jan Kowalczyk

Menedżer oraz ekspert warsztatu "Energetyka". Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w doradztwie strategicznym. Doradzał przy największych projektach transformacji w polskiej energetyce kierując zespołami AT Kearney oraz Roland Berger. W przeszłości był wiceprezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz dyrektorem zarządzającym i partnerem w Innova Capital (fundusze private equity). Przez wiele lat był również członkiem Komitetu Programowego Światowej Rady Energetycznej. Wcześniej mieszkał i pracował przez 15 lat w Europie Zachodniej, zarządzając finansami międzynarodowych korporacji w kilku krajach oraz na poziomie kontynentalnym.
Adam Kowalski

Radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Absolwent WPiA UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda. Ekspert z zakresu prawa energetycznego, prawa regulacji i ochrony konkurencji oraz postępowań spornych. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Agnieszka Kozieł

Menedżer oraz ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi", ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie". Radca prawny, partner w Kancelarii Juris. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia doktoranckie. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-handlowych, prawie geologicznym i górniczym, podatkach oraz audytach prawnych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu wykładów w ramach szkoleń i konferencji m. in. dla Polskiej Akademii Nauk i wydawnictwa INFOR. Autorka wielu publikacji m.in. monografii “Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty prawno-handlowe”.
Jacek Kozłowski

Założyciel i prezes rady nadzorczej firmy KOMANDOR SA. Założyciel i fundator Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – organizacji pozarządowej zrzeszającej przedsiębiorców, która m.in. przygotowała, we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzający zasadę nakazującą rozstrzygać wątpliwości co do treści przepisów podatkowych na korzyść podatników (in dubio pro tributario). Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Maks Kraczkowski

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP, członek Komisji Ustawodawczej, a także przewodniczący Podkomisji stałej ds. Trybunału Konstytucyjnego. Pracuje również w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Ekspert warsztatów "Swoboda działalności gospodarczej" oraz "Rynek finansowy".
Robert Kroplewski

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego. Radca prawny. Specjalista ds. mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.  Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com. W latach 2004 -2006 Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 Dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.
Marcin Krupa

Prezydent Katowic od grudnia 2014 roku. W latach 2006-2010 radny Rady Miasta Katowice, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Skarbu. W latach 2010-2014 piastował urząd zastępcy prezydenta Katowic - Piotra Uszoka, kiedy to był odpowiedzialny za rozwój strategicznych obszarów zarządzania miastem, takich jak systemy transportowe, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, na której w 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn.  Swoje doświadczenie zdobywał również jako  ekspert ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego oraz biegły skarbowy środków transportu samochodowego. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".

 
Oksana Kryzhanivska

Partner w Alexandrov & Partners, członek Rady Publicznej w Komisji Antymonopolowej Ukrainy. Specjalizuje się w M&A, prawie inwestycyjnym, prawie antymonopolowym, prawie spółek oraz prawie międzynarodowym.
Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wiceprezes TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Ekspert w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami i funduszami unijnymi, specjalista w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach, członek Rady Ekspertów w zakresie tworzenia projektów transgranicznych. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Wadim Kurpias

Partner w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, gdzie stoi na czele Departamentu Infrastruktury i Finansowania Projektów oraz kieruje działem IPF na Europę Środkowo-Wschodnią. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dużych projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Od 1995 roku pracował dla najlepszych polskich, angielskich i amerykańskich kancelarii prawnych, świadcząc usługi prawne dla największych międzynarodowych koncernów działających w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu dużych kontraktów budowlanych oraz w kwestiach związanych z użytkowaniem gruntów i pozwoleniami na budowę. Jest członkiem Rady Fundacji Centrum PPP.
Jerzy Kwieciński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Edward Lasok

Prezydent Mysłowic od 2010 roku. Od 1990 r. był radnym Mysłowic. W latach 1994–2006 pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Jest działaczem wielu mysłowickich, regionalnych i ogólnokrajowych stowarzyszeń. Ekspert warsztatu „Efektywność Publiczna w samorządzie”.
Tomasz Latos

Poseł na Sejm RP. Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Anetta Lasek-Bal

Doktor neurolog i nauczyciel akademicki. Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca.  Główny obszar zainteresowania i kierunek badań to choroby naczyń mózgowych, udar mózgu. Wraz z zespołem specjalistów z dziedziny neurologii, chirurgii naczyniowej, kardiologii i radiologii realizuje w Szpitalu w Katowicach- Ochojcu nowoczesne metody leczenia udaru mózgu, w tym wewnątrznaczyniowe zabiegi udrażniające tętnice. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.
Aldona Leszczyńska-Mikulska

Radca prawny i doradca podatkowy w praktyce podatkowej kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym podatki dochodowe, podatki transakcyjne i międzynarodowe prawo podatkowe, w tym związane z zarządzaniem aktywami, ich zbywaniem, dokonywaniem inwestycji oraz restrukturyzacją inwestycji i majątku. Doradza także w sprawach prawnych związanych z rozporządzaniem majątkiem na wypadek śmierci oraz w sprawach majątkowych małżeńskich. Obsługuje także od strony podatkowej fuzje i przejęcia. Ekspert warsztatu „Swoboda działalności gospodarczej”.
Karol Leszczyński

Doktorant socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się polskimi organizacjami młodzieżowymi zarówno tymi w Kraju jak i na świecie. Doświadczenie badawcze zdobywał w Chicago, Londynie i Berlinie. W Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych prowadzi program Start na Rynku Pracy, mający na celu poprawę sytuacji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. 
Marcin Lis

Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, Wiceprezes TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami i innowacjami systemów zintegrowanych, zaangażowany w rozwój i działalność wielu klastrów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Współorganizator Światowego Kongresu Klastrów. Jeden z inicjatorów uruchomienia unikalnych studiów podyplomowych na kierunku: Menedżer Klastra Executive MBA. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne, zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych w zakresie prowadzenia projektów biznesowych. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie, związane z zarządzaniem projektami, jakością i procesami, marketingiem oraz obsługą klienta. Ekpsert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".
Michał Lisiecki

Twórca i prezes spółki PMPG Polskie Media, która jest Wydawcą tygodnika „Wprost” i inwestorem strategicznmy spółki Orle Pióro publikującej tygodnik „Do Rzeczy”. Absolwent wydziału handlu zagranicznego, który ukończył w prywatną Zachodniopomorską Szkołę Biznesu
Mateusz Litewski

Odpowiada za obszar public policy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Uber. Poprzednio był konsultantem pracującycm dla szeregu międzynarodowych firm w obszaru lotnictwa, e-commerce, przemysłu ciężkiego i finansowego. Absolwent University of Keele, University of Bath oraz Manchester Business School.
Wojciech Łuczak

Senior Expert w A.T. Kearney, czołowej firmie doradztwa strategicznego. Od 13 lat prowadzi projekty doradcze dla wiodących europejskich koncernów energetycznych i paliwowych w obszarach definiowania i wdrażania strategii, reorganizacji i optymalizacji. Ekspert w zakresie zarządzania majątkiem, portfelem kontraktów, ryzykiem oraz integracji operacyjnej. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Jacek Łęski

Dziennikarz i specjalista od public relations. Prekursor dziennikarstwa śledczego w Polsce. Autor wielu publikacji i programów telewizyjnych o tematyce gospodarczej lub z zakresu dziennikarstwa śledczego. Dwukrotny laureat nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Instytucje Finansowe „Przywiązani do polisy”.
Rafał Łyszczek

Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2003 r. pracownik naukowy. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. Od 2006 r. pełni funkcję komornika sądowego. W 2008 r. został członkiem Krajowej Rady Komorniczej i pozostaje jej członkiem do dnia dzisiejszego. Od 2010 r. Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach. Od roku 2010 r. Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. Jako Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z pozycją prawną komornika sądowego, dostępem do zawodu, aplikacją komorniczą i egzaminami komorniczymi. Menedżer warsztatu "Dochodzenie Roszczeń".
Krzysztof Macha

Menedżer warsztatu “Opieka zdrowotna”. Ekspert Pracodawców RP i członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Przewodniczący klastra „Medivite”. Jest także publicystą branżowym w ochronie zdrowia, m.in „Healthcare Management Magazine”, „Czasopismo OSOZ” . Od 2002 roku jest dyrektorem KLINIKI OKULUS w Katowicach. Ośrodek jest liderem zawansowanych technologii medycznych w obszarze okulistyki, prowadzi szereg kampanii społecznych w Polsce i w krajach afrykańskich (akcja „Okuliści dla Afryki”).
Jacek Krajewski

Lek. med., specjalista medycyny rodzinnej, współzałożyciel i Prezes (od 2010 r.) Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie". Od 2000 r. Prezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców we Wrocławiu. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Henri Malosse

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w latach 2013-2015. W 1976 r. ukończył Paryski Instytut Nauk Politycznych. Od 1995 r. członek EKES, założyciel Europejskiego Stowarzyszenia MŚP w Parlamencie Europejskim. W 2006 r. został mianowany przewodniczącym Grupy Pracodawców. Przyczynił się do powstania Delegacji Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych przy Unii Europejskiej. W 2014 r. został odznaczony przez byłego prezydenta Francji Valery Giscard d'Estaing Narodowym Orderem Legii Honorowej. Autor wielu raportów i publikacji.
Beata Małecka-Libera

Od 2015 r. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zajmuje się wprowadzeniem Narodowego Programu Zdrowia. Od 2005 r. posłanka na Sejm RP. Była przewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia oraz wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. Została odznaczona wieloma wyróżnieniami w tym, m. in. nadana przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Złoty Medal Światowej Akademii Medycyny Alberta Schweitzera. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.
Gabriela Mandla-Tucholska

Prawnik, od wielu lat z sukcesem prowadzi kancelarię doradztwa prawnego GMT oraz związaną z nią markę Leasing Provider. Wykładowca przedmiotów prawniczych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego, negocjacji w biznesie, polityki  społecznej, systemu ubezpieczeń społecznych, administracji gospodarczej w RP oraz oceny projektów gospodarczych w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Stypendystka naukowa, wieloletnia dyrektor zarządzająca skandynawskiej grupy kapitałowej rozliczającej transgraniczny podatek VAT.
Wojciech Marchwicki

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Andrzej Marjański

Doktor nauk o zarządzaniu (rozprawa doktorska „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”), Prodziekan Wydziału Zarządzania oraz Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi. Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, International Atlantic Economic Society (USA) i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych zarządzaniu i sukcesji w biznesach rodzinnych oraz zarządzania małymi  i średnimi przedsiębiorstwami, w tym książki „Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń” (Poltext, 2009,2011). Przewodniczy (od 2011) Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne. Pełni funkcję redaktora tematycznego w periodykach „Przedsiębiorczości i Zarządzanie” oraz  „Journal of Intercultural Management” . Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Krystian Markiewicz

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UŚl, Jest autorem licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Jest członkiem – założycielem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma: „ADR – Arbitraż i Mediacja”, „Polski Proces Cywilny” i red. nacz. Kwartalnika „Iustitia”. Przeprowadził szereg wykładów szkoleniowych z zakresu postępowania cywilnego dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, mediatorów, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest stałym członkiem zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń”.
Krzysztof Matan

Adwokat, radca prawny, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego w ENEA S.A. oraz Dyrektora Departamentu Prawnego w ENEA Centrum. Z Grupą ENEA związany od 2013 r. Przed objęciem funkcji w Grupie ENEA zdobywał doświadczenia w  kancelariach adwokackich specjalizując się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów sektora energetycznego, prawie korporacyjnym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych oraz prawie administracyjnym. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Ireneusz Matusiak

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Partner w Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Andrzej Matuszyński

Prezes Grupy Eurozet skupiającej stacje takie jak Radio ZET, Radio ZET Chilli, Radio ZET Gold, Antyradio czy Radio Plus. Z mediami związany jest od ponad dwudziestu lat, pracując między innymi w Cyfrowym Polsacie jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing i obsługę klienta oraz członek zarządu i dyrektor operacyjny w platformie satelitarnej telewizji n. Ekspert warsztatu „Regulacje Rynku Mediów”.
Krzysztof Mazur

Prezes Klubu Jagiellońskiego. Absolwent studiów politologicznych oraz filozoficznych w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynator licznych projektów realizowanych przez Fundację Instytut Tertio Millennio oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Łukasz Mazur

Menedżer warsztatów “Podatek równych szans”, “Materialne prawo podatkowe” oraz “Ordynacja podatkowa”. Prawnik, doradca podatkowy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz opracowywania strategii podatkowej przedsiębiorstw, zaś jego specjalnością jest problematyka VAT oraz postępowań podatkowych. Autor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego; Prezes ECDDP Cyprus Ltd., cypryjskiej firmy doradczej wchodzącej w skład Grupy ECDDP.
Barłomiej Medaj

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy, Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda, specjalista prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Mirosław Michna

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce. Aktywny członek samorządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 1997 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. Kierował licznymi projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji i przejęć. Doradza spółkom polskim i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, przemysłowego także w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nadzorował liczne przeglądy podatkowe i finansowe. Ekspert warsztatów o tematyce podatkowej.
Damian Mikołajczewski

Autor serwisu Czerwonatasma.pl. Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z organizacjami pozarządowymi, gdzie zajmuje się pracą nad projektami ustaw i przygotowywaniem poprawek do projektów ustaw deregulacyjnych. Zainteresowany prawem konstytucyjnym, administracyjnym oraz pozytywną i normatywną analizą prawa.
Jerzy Miszczak

Dyrektor ds. tradingu w Energia dla firm SA (od 2012 r.). W przeszłości pracował dla wielu spółek energetycznych m.in. RWE-Stoen, PSE–Electra oraz PSE. Przez kilka lat był również ekspertem i doradcą w Roland Berger Strategy Consultants, gdzie odpowiadał za tworzenie strategii związanych z rozwojem i wprowadzaniem na rynek produktów energetycznych oraz zarządzaniem projektami w spółkach energetycznych. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Mateusz Morawiecki

Wicepremier, Minister Rozwoju. Minister Finansów, Były Prezes zarządu Banku Zachodniego WBK, działacz gospodarczy. Absolwent wielu, zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, na których ukończył takie kierunki jak historia (Uniwersytet Wrocławski), prawo (Uniwersytet w Bazylei), ekonomia i MBA (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). W 1998 roku został zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej. Były członek ministerialnego zespołu negocjującego warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ekspert w zakresie ekonomiki integracji gospodarczej. Jest autorem kilkunastu artykułów o tematyce bankowej i makroekonomicznej oraz współautorem książki „Prawo europejskie”.
Łukasz Modrzyk

Prawnik w departamencie prawa medycznego Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce praw pacjenta i błędów w sztuce lekarskiej. Ekspert w warsztacie "Opieka zdrowotna”.
Robert Mołdach

Dr nauk technicznych, ekspert gospodarczy, promotor dialogu społecznego, prezes i współzałożyciel Instytutu Zdrowia i Demokracji, think tanku demokratycznej myśli o zdrowiu. Współautor i wykładowca programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego. Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji AOTMiT.
Rafał Morek

Zajmuje stanowisko Of Counsel w kancelarii K&L Gates LLP. Posiada bogate doświadczenie w praktyce rozstrzygania sporów reprezentując klientów zarówno przed sądami państwowymi jak i trybunałami arbitrażowymi. Występuje także w charakterze negocjatora i mediatora. Jako arbiter prowadził ok. trzydziestu postępowań m.in. zgodnie z regulaminami ICC, UNCITRAL, SA KIG i SA Lewiatan. Dr Rafał Morek jest równolegle pracownikiem naukowym (adiunktem) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu publikacji dotyczących rozstrzygania sporów i prawa prywatnego. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Elżbieta Mreńca

Doktor nauk prawnych specjalizująca się w: legislacji, prawie konstytucyjnym, prawie administracyjnym. Ukończyła aplikację legislacyjną organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przez blisko 10 lat pracowała w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie zajmowała się obsługą prawną Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów. Pracowała również jako legislator samorządowy i sejmowy. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Parlamentaryzmu.
Paweł Musiałek

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Współtwórca portalu Europa-Bezpieczeństwo-Energia, asystent dyrektora ds. programowych Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jana Pawła II i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z tematyki bezpieczeństwa energetycznego. Uczestnik interdyscyplinarnego programu dla doktorantów UJ Science-Environment-Technology, komentator problemów energetycznych, autor publikacji naukowych i analitycznych z zakresu polityki energetycznej.
Bartosz Mysiorski

Menedżer warsztatu “Partnerstwo publiczno prywatne”. Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP. Zajmuje się szerzeniem idei PPP, nawiązywaniem oraz utrzymywaniem współpracy z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się tym tematem. Jest zaangażowany w tworzenie wytycznych dla realizacji przedsięwzięć PPP w takich sektorach gospodarki jak mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, transport, ICT. Zarówno organizuje jak i uczestniczy w międzynarodowych konferencjach, projektach, szkoleniach, warsztatach. Jest autorem wielu analiz, opinii i publikacji w tej dziedzinie.  Został nominowany do reprezentowania Centrum PPP na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists).
Wojciech Myślecki

Członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Doktor nauk technicznych w obszarze telekomunikacji. W okresie 1991-1992 doradca ds. polityki gospodarczej Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego. W latach 1998-2000 członek Rady Nadzorczej Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.Ekspert ds. energetycznych w Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.
Tibor Navracsics

Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu od 2014 roku. W latach 2010-2014 wicepremier oraz minister administracji publicznej i sprawiedliwości Węgier. Z wykształcenia prawnik oraz politolog, wykładowca akademicki. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na macierzystej uczelni na podstawie pracy poświęconej europejskiej polityce wewnętrznej. Swoją karierę rozpoczynał w zawodzie prawnika. W latach 90. orzekał w zawodzie sędziego oraz wykładał na wielu cenionych węgierskich oraz zagranicznych uczelniach. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
Leo Netten

Prezydent International Union of Judicial Officers w latach 2009-2015. Swoją działalnością przyczynił się do rozwoju prawa, uwidocznił znaczenie zawodu pracownika sądowego dla społeczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości. W 2013r. został odznaczony Krzyżem Honoru Orderu Cywilnego San Raimundo de Penafort przez hiszpańskiego Ministra Sprawiedliwości za zasługi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i prawa. Ekspert warsztatu "Dochodzenie roszczeń".
Piotr Nowaczyk

Menedżer warsztatu „Alternatywne metody rozstrzygania sporów ”. Arbiter, mediator, zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej, przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC w Paryżu. Wpisany na listy arbitrów i mediatorów kilkudziesięciu najważniejszych międzynarodowych instytucji i sądów polubownych w tym ICC European Arbitration Group, International Bar Association, Union Internationale des Avocats. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2006-2009). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Posiada bogate doświadczenie zarówno w pełnieniu obowiązków sędziowskich jak i arbitrażowych. Autor wielu publikacji na temat arbitrażu, mediacji oraz procedury cywilnej. Zwyciężył ILO Client Choice Award w latach 2010, 2011 i 2012 w kategorii Arbitraż; został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za promocję Polski jako miejsca arbitrażu.
Józef Edmund Nowicki

Menedżer warsztatu "Zamówienia publiczne". Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 16 letnim doświadczeniem. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli zamówień publicznych. Specjalizuje się również w problematyce nadużyć w procedurach udzielania zamówień publicznych oraz audycie i kontroli zamówień publicznych. Autor ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalizujących się z problematyce zamówień publicznych. Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych oraz ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Józef Orzeł

Polityk, filozof, menedżer. Współzałożyciel Klubu Ronina. Krajowy Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów. Poseł na Sejm I kadencji. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu filozofii.
Włodzimierz Nykiel

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i profesor nauk prawnych. Znawca prawa  podatkowego i finansowego, założyciel i kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, jedynego tego rodzaju ośrodka naukowego w Polsce, współpracującego z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi. Jako ekspert współpracował z licznymi organizacjami, takimi jak International City Management Association w Waszyngtonie, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, czy Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, zaś w latach 2006 – 2010 wchodził w skład Rady Legislacyjnej, organu doradczego polskiej Rady Ministrów.  W latach 1997 – 2001 członek Trybunału Stanu.  W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Jarosław Ołowski

Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Absolwent SGH, kierunek polityka gospodarcza i finanse. Ukończył studia podyplomowe MSSF/MSR Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletni współpracownik i top manager w spółkach z kapitałem zagranicznym: Warner Bros Poland, L’Oreal, Courtaulds Packaging Eastern Europe. Prezes zarządu ARM SA, Optimus SA i wiceprezes Polonus S.A. Ekspert w dziedzinie zarządzania i finansów. Włada językiem angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.
Michał Obiegała

Public Policy and Regulatory Affairs Counsel w UPC Polska sp. z o.o. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, zagadnieniach dotyczących ochrony konsumentów oraz regulacjach sektorowych (regulacje rynku telekomunikacyjnego). Reprezentuje UPC Polska m.in. przed UKE, UOKiK, KRRiT oraz Komisją Europejską. Doradza przy tworzeniu polityki regulacyjnej i  antymonopolowej Spółki. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W 2011 r. uzyskał dyplom M.A.S. z College of Europe w zakresie prawa europejskiego. Ekspert Konfederacji Lewiatan, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".
Irena Ożóg

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy. W latach 1989-2003, jako dyrektor departamentu, a następnie wiceminister w Ministerstwie Finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ponad dwadzieścia lat wykłada finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także prowadzi warsztaty z praktyki podatkowej. Jako ekspert współpracuje także z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej i organizacjami biznesowymi. Prowadząc kancelarię, zawodowo doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. W swojej codziennej pracy udziela także wsparcia firmom rodzinnym w procesie transferu międzypokoleniowego. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych. Ekspert warsztatu Swoboda działalności gospodarczej.
Beata Ostrowicka

Niezależny konsultant i audytor finansowy i inwestycyjny. Wieloletni dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej ORLEN. Pełniła również funkcję dyrektora finansowego w spólkach sektora energetycznego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.
Zbigniew Orzeł

Doktor nauk o zdrowiu, lek. med., MBA, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prezes lubelskiego oddziału STOMOZ.   Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem benchmarkingu w ochronie zdrowia oraz restrukturyzacji szpitali. Brał udział w wielu projektach sektorowych m.in. w ogólnopolskim projekcie „Portrety Szpitali” badającym kondycję szpitali polskich. W poprzednich latach pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, dyrektora szpitali publicznych, kierownika w Lubelskim OW NFZ.
Paweł Panczyj

Dyrektor Zarządzający ABSL. Ekspert w zakresie wyboru lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w doradztwie przy tworzeniu strategii rozwoju gospodarczego polskich miast. Reprezentował zarówno sektor publiczny, jak i inwestorów biznesowych w ramach procesów negocjacyjnych dotyczących wyboru lokalizacji projektów. W latach 2003-2007 związany z Urzędem Miasta Wrocławia, w którym pełnił najważniejsze funkcje związane z nowymi inwestycjami m.in. jako Dyrektor Działu Wspierania Inwestycji Zagranicznych (2004-2005) oraz Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (2006-2007). Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".
Hennadii Pampukha

Prezes międzynarodowego stowarzyszenia non-profit „European Arbitration Chamber” (Bruksela, Belgia), członek zarządu Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (Łódź, Polska), były asystent Ministra Sprawiedliwości Ukrainy. Międzynarodowy ekspert w zakresie prawa, arbitrażu i ekspertyz biegłych, adwokat, arbiter międzynarodowy, mediator, trener biznesu, autor i współtwórca projektów ustaw i innych aktów prawnych. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i analiz na temat systemu ADR, prawa i reform politycznych. Ekspert debaty poświęconej arbitrażowi międzynarodowemu.
Tomasz Papaj

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, zarządzania jakością, e-administracji. Swoje doświadczenia w sektorze publicznym zdobywał m.in. jako wiceprezydent Miasta Mysłowice (1998-2002), radny Rady Miasta Mysłowice (1998-2006), pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (2007-2010), konsultant ds. Strategii Wojewody Śląskiego na lata 2013-2016. Konsultant w projektach dotyczących doskonalenia funkcjonowania administracji rządowej. Autor książki „Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej” (2008), współredaktor pracy „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną” (2009) oraz pracy „Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia” (2013); współautor pracy „Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej” (2011). Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Svitlana Pavlichenko

Junior Associate w Kancelari EVERLEGAL. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego "Akademia Kijowsko-Mohylańska".Na tej samej uczelni ukończyła również (w trybie non-degree) studia z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa podatkowego. Svitlana Pavlichenko specjalizuje się w prawie podatkowym (VAT, CIT, PIT i opodatkowanie międzynarodowe) i handlowym. Jest również zaangażowana w różne projekty związane z bankowości i finansami.
Beata Paxford

Adw. dr Beata Paxford wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest współautorką Komentarza do ustawy prawo bankowe pod red. prof. dr hab Hanny Gronkiewicz – Waltz, jest także współautorką monografii bankowej pod red. prof. dr hab Wojciecha Góralczyka pt. "Problemy współczesnej bankowości" oraz publikacji dot. szeroko pojętego prawa bankowego i handlowego. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Dominik Penar

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi. Propagator i animator współpracy na linii nauka-biznes-jednostki samorządu terytorialnego, partycypacji obywatelskiej oraz kształcenia ustawicznego. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenie Uniwersytetów Dziecięcych. Od 2002 r. związany
zawodowo  z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Ustawicznego oraz Rzecznika Prasowego. Odpowiedzialny za rozwój sieci Uniwersytetów Dziecięcych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Yuriy Petrenko

Adwokat, Partner w Spenser & Kauffmann. Kieruje działem postępowań spornych, koncentrując się na sporach sądowych, międzynarodowych sporach sądowych i arbitrażu. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych, jak również w postępowaniach upadłościowych i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Od 2003 roku jest członkiem Rady Adwokackiej w Kijowie. Został wyróżniony jako wybitny praktyk w corocznym raporcie  "Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients" w kategoriach Postępowania sporne/Egzekucyjne (2012) i Restrukturyzacja/Upadłość (2008) oraz rekomendowany jako jeden z 5 najlepszych prawników w Ukrainie w zakresie postępowań administracyjnych. Uznano go za jednego z najmłodszych wiodących ukraińskich prawników w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez Yuridicheskaya Practika w 2008 roku i rekomendowano w Best Lawyers 2013 w zakresie sporów sądowych. Otrzymał nagrodę Legal Award 2013 dla najlepszego prawnika procesowego (nagrody wręczono w Wydawnictwie Yuridicheskaya Practika).
Sylwester Pieckowski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Joachim Piecha

Wiceprezes Zarządu Proximus S.A. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Od 1980 roku pracował w przemyśle ciężkim. W 2000 roku objął funkcje Prezesa spółki StalPortal. W latach 2000 – 2007 pracował w ComputerLandzie piastując różne funkcje, w tym Dyrektora Domeny Sektora Użyteczności Publicznej. W latach 2005 – 2007 pełnił równolegle funkcje Wiceprezesa Spółki Geomar w Szczecinie.
Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Łukasz Pietrzkiewicz

Business Development Director w polskim oddziale Euro-Funding Advisory Group, odpowiedzialny za rozwój struktury w Polsce. Zawodowo zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw i naukowców m.in. w finansowaniu i rozwoju biznesu. Współorganizator m.in. uniwersyteckich spotkań networkingowych oraz szkoleń. Prywatnie poświęcony komercjalizacji prac B+R. Ekspert warsztatu Innowacyjność.
Tadeusz Pietrucha

Założyciel i prezes firmy Bio-Tech Consulting Sp. z o.o., Doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej UM. Twórca pierwszego portalu internetowego dotyczącego biotechnologii biotechnologia.pl. Pomysłodawca konferencji naukowo-biznesowych BioForum. Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia polskich firm biotechnologicznych – Polish Biotech Association. Współzałożyciel firm Mabion SA, Bio-Tech Media sp. z o.o., Phagis sp. z o.o., Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o.
Remigiusz Piłat

Menedżer posiadający ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania strategicznego i kapitałem ryzyka na zagranicznych rynkach kapitałowych. Jest autorem i współautorem opracowań, rekomendacji dla instytucji publiczno-prywatnych, współorganizatorem i uczestnikiem paneli dyskusyjnych i okrągłych stołów we Francji. Od 2013 roku jest właścicielem i redaktorem magazynu gospodarczo - finansowego CAPITAL TRADER MAGAZYN. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów na Uniwersytecie Paris X, Dyplom D.E.A. Związany był z finansowaniem projektów oszczędności energetycznej (EDF/ELISE), bankowością inwestycyjną – Bank VERNES doradztwo i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi na London Stock Exchange, CAC 40 i NASDAQ.W latach 1992 - 2000 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego najpierw Auchan Polska a następnie w jej dywersyfikacji Norauto na Europę Centralną będąc jednocześnie Członkiem Zarządu. Współzałożyciel i Członek Zarządu R&K Media Press od 2001 r. oraz od funduszu inwestycyjnego SFG w 2005 r., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Generalnego oddziałów w Polsce i we Francji. Od ponad 20 lat zarządza aktywnie także portfelami inwestycyjnymi na rynku walutowym i ropy, a w latach 1993-2000 był założycielem Klubów Inwestycyjnych (49) zarządzając kapitałem wspólnot dobrowolnie niepodzielnych. 2005-2007 wspiera i uczestniczy w reindustrializacji polskiego przemysłu tekstylnego w Łodzi i regionie łódzkim oraz działa i wspiera konsolidacje polskiego przemysłu i dystrybucji tekstylno-konfekcyjnej. Od 2006 do 2014 zajmował się dodatkowo działalnością na rzecz długookresowego finansowania gospodarki francuskiej rynkiem kapitałowym i programem patriotyzmu ekonomicznego.
Barbara Piontek

Sekretarz Generalna I Kongresu Forum dla Wolności i Rozwoju. Doktor habilitowany nauk  ekonomicznych; profesor nadzwyczajny w Katedrze  Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; autor koncepcji rozwoju samorządów i samorządności. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na  Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie  (2001); w 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiając rozprawę habilitacyjną pt.: „Współczesne uwarunkowania rozwoju społecznogospodarczego”. Opublikowała ponad 80 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, prace dla praktyki, jak również ekspertyzy dla Sejmu i województwa śląskiego.
Piotr Piotrowski

Inicjator i lider niezależnego społecznego ruchu w ochronie zdrowia „Porozumienie 1 Czerwca” (2012 – 2014) skupiającego ponad 30 organizacji pozarządowych. W czerwcu 2013 współorganizator Wysłuchania Obywatelskiego w Sejmie RP dotyczącego implementacji Dyrektywy Transgranicznej w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Uczestnik konsultacji społecznych - współautor uwag strony społecznej do aktów prawnych proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiciel pacjentów w wystąpieniach medialnych. Od 2014 założyciel i Prezes Fundacji 1 Czerwca – niezależnej organizacji pozarządowej działającej w obszarze prawa w ochronie zdrowia. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Marcin Pluta

Burmistrz Miasta Brzeziny od 2010 roku, wybrany na drugą kadencję. Wiceprezes Związku Miast Polskich. Wcześniej pełnił funkcję wicestarosty powiatu brzezińskiego.
Paweł Podrecki

Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Ukończył Wydział Prawa UJ, doktorat z zakresu prawa antymonopolowego obronił w 1999 roku na podstawie pracy "Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki". Przygotował rozprawę habilitacyjną "Środki ochrony praw własności intelektualnej". Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie antymonopolowym i prawie nowych technologii. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ekspert warsztatów "Alternatywane sposoby rozstrzygania sporów" i "Innowacyjność".

 
Anna Podniesińska

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług. Magister psychologii i zarządzania. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Zarządzania i Organizacji. Właścicielka, udziałowiec i zarządzająca kilkoma firmami, w tym kilkoma spółkami joint venture. Wprowadziła na polski rynek firmy takie jak DHL Worldwide Express, Ogilvy & Mather, Oscar Jacobson oraz Stentroms. W 1998 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za przyczynianie się do rozwoju polskiej gospodarki. W 2001 roku założyła Wolny Obszar Celny w Mszczonowie. Zasiada w Radzie Programowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i jest prezesem Związku Handlu i Usług w tej organizacji, działa także w Radzie Firm Rodzinnych. Jest w Radzie Stowarzyszenia i Programowej Kongresu Kobiet oraz działa charytatywnie min. w Radzie Pań przy PCK. Ekspert warsztatu „Kreowanie rynku pracy”.
Karl Poernbacher

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Mariusz Przybylik

Lider Sektora Energetycznego, Partner w A.T. Kearney. Swoje 15 letnie doświadczenie w doradztwie zdobył pracując na różnorodnych projektach w Polsce jak również w innych krajach Europy. Specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektorów elektroenergetycznego, gazowniczego oraz paliwowego. Prowadził wiele projektów w zakresie definiowania strategii, rozwoju inteligentnych sieci jak również transformacji dla firm energetycznych. Jego atutem jest doskonała znajomość międzynarodowych rynków energii oraz tematów związanych z restrukturyzacją i integracją w energetyce. Opublikował wiele artykułów o restrukturyzacji polskiego rynku energii elektrycznej jak również związanych z problematyką handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i międzynarodowego handlu energią elektryczną. Posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Wrocławskiej oraz ukończył studia MBA na INSEAD w Fontainebleau. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Mirosław Proppe

Partner w KPMG.
Jan Grzegorz Prądzyński

Od 2008 wiceprezes, a od 2009 r. prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wcześniej, do 2007 r. był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP S.A. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg S.A. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych. Był między innymi wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP "Lewiatan". Jest członkiem rady Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.
Andriy Porayko

Partner zarządzający w Kancelarii EVERLEGAL, radca prawny. Andriy Porayko specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach gospodarczych i korporacyjnych, oraz w sprawach z zakresu prawa nieruchomości i postępowania egzekucyjnego. Świadczy także usługi związane z prawem spółek, bankowością i podatkami. Ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Legislacji Rady Najwyższej Ukrainy.
Anna Polak

Starszy prawnik w kancelarii Juris od 2010 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Jan Popczyk

Profesor, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, wiceprezes Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii. Pierwszy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki oraz przeprowadził jej połączenie z systemem zachodnioeuropejskim. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Maciej Przybylski

Kierownik w Departamencie Strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Poprzednio menedżer w Ernst & Young Business Advisory. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Karol Półtorak

Od 2014 r. Wiceprezes Zarządu GPW. Poprzednio w Grupie Citi jako Wiceprezes Zarządu DM Banku Handlowego, w Grupie UniCredit oraz PriceWaterhouseCoopers. Cała kariera zawodowa związana z polskim rynkiem finansowym i kapitałowym, w tym współpracą z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Leszek Rafalski

Profesor nauk technicznych. Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce Zajmuje się zagadnieniami geotechniki oraz problematyką prognozowania i strategii rozwoju transportu, organizacji i finansowania infrastruktury drogowej, w tym powiązania infrastruktury transportowej Polski z Unią Europejską. Autor lub współautor ponad 200 prac badawczych i ekspertyz oraz ponad 110 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 7 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej.
Sabina Ratajczak

Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2007-2015 – Prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalista z zakresu systemów jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Wykładowca akademicki, coach i trener kadry menedżerskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, negocjacji. W gronie klientów znajdują się pracownicy m.in. takich firm jak: ING Bank Śląski S.A., Macro Cash& Cary, Akson, UPC Polska. Współpracuje z wieloma prestiżowymi firmami szkoleniowymi. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Andrzej Roter

Doświadczenie finansowe zdobywał pracując w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST S.A. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej. Ekspert warsztatu Dochodzenie roszczeń.
Ktarzyna Reiss

Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce Firmy Moleac Pte. Ltd.  z Singapuru. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe z dziedziny ekonomii, biznesu i biotechnologu na Uniwersytecie HEC w Paryżu, LSE w Londynie i UJ w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczęła  w bankowości (m.in: Nomura (Londyn), UniCredit (Warszawa) i BNP Paribas (Paryż). W 2009 pracowała w Firmie Moleac w Singapurze jako Product Manager. Następnie przez 3 lata zajmowała stanowisko Head of Global Marketing. W 2012 roku przeniosła się do Polski i otworzyła pierwsze zagranicznego Biuro Moleac w Europie Wschodniej obecnie nadzorując sprzedaż w 15 krajach Unii Europejskiej. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Wojciech Retman

Geolog, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi UŚl. w Katowicach i  Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w Krakowie. Starszy konsultant ds. geologii w Hunter Dickinson Corp. (Kanada) – Rathdowney Polska sp. z o.o. Autor wielu publikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Piastował stanowisko pełnomocnika zarządu ds. inwestycji górniczych na Ukrainie w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukowinie. W swojej Karierze zawodowej wielokrotnie wyróżniony wysokimi odznaczeniami. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Piotr Rozwadowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w Belos-PLP S.A., największego polskiego producenta osprzętu do sieci energetycznych (od 2006 r.). W latach 2005-2006 wiceminister Skarbu Państwa odpowiedzialny za energetykę. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Krzysztof Rutkowski

Radca prawny i doradca podatkowy specjalizujący się w akcyzie i opłacie paliwowej oraz szeroko pojętym doradztwie regulacyjnym.  Partner w KDCP – szef zespołu akcyzowego.  Wcześniej wieloletnie doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte i Ernst & Young). Wykładowca akademicki z zakresu akcyzy, v-ce przewodniczący Grupy Akcyzowej w  Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.  W 2015 r. wyróżniony jako rekomendowany doradca w obszarze akcyzy w rankingu najlepszych doradców podatkowych według dziennika Rzeczpospolita.
Michał Rybicki

Dyrektor Zarządzający Forum dla Wolności i Rozwoju. Menedżer, prawnik, z 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi i lokalnymi w branżach: mice, event, ngo, nieruchomości.
Joanna Rycerz

Konsultant w Zespole Doradztwa Regulacyjnego PwC, gdzie zajmuje się polskimi i unijnymi regulacjami, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki, w tym nowych technologii. Dwukrotna stypendystka Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego.
Andrzej Rzońca

Od 13 stycznia 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2002 do 2004 roku kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Departamencie Zagranicznym NBP. W 2004 r. objął stanowisko doradcy Prezesa NBP. W latach 2007-2010 pełnił funkcję wiceprezesa i jednocześnie dyrektora Działu Analitycznego Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w programie CEMBA, prowadzonym przez SGH wraz z University of Quebec at Montreal.
Urszula Rybszleger

Radca prawny, założyciel i komplementariusz Kancelarii Prawnej obsługującej Grupę Kapitałową BEST. Od ponad 15 lat świadczy usługi prawne dla firm z sektora finansowego ukierunkowanych na zarządzanie wierzytelnościami. W latach 2009-2010 członek Rady Nadzorczej Best Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Gdyni. Od czerwca 2012 roku z ramienia BEST S.A. sprawuje funkcję członka Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, aktywnie uczestnicząc w pracach legislacyjnych z obszaru procedury cywilnej, sekurytyzacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu projektów związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania Elektronicznego Postępowania Upominawczego, jak również konsultant zmian w zakresie wdrażania i funkcjonowania platformy internetowej EPU. Ekspert warsztatu Dochodzenie roszczeń.
Jacek Sapa

Założyciel i Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia oraz Komitetu Obchodów, w którym pełnił funkcję sekretarza. Od kilkunastu lat uczestniczy w akcjach społecznych związanych z promocją rodziny. Były Prezes zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Dariusz Sałajewski

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, ekspert ds. procesu legislacyjnego. Współpracował z sejmowymi komisjami sprawiedliwości i kodyfikacyjną przy nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień radców prawnych oraz samorządu zawodowego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi kancelarię radcowską w Częstochowie.
Łukasz Schreiber

Poseł na Sejm VIII kadencji, polityk i samorządowiec. Ukończył studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2013 uzyskał tytuł zawodowy magistra na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2004 działał w stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści, został sekretarzem generalnym i przewodniczącym rady krajowej tej organizacji. Był asystentem Kosmy Złotowskiego. Zajął się także prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W 2014 uzyskał mandat radnego miejskiego w Bydgoszczy.
Kazimierz Sedlak

Doktor psychologii, założyciel pierwszej polskiej firmy doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak (1990 r.), wydawca pierwszego polskiego raportu płacowego (1997r.), twórca dwóch portali internetowych (wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl), autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu psychologii i HR, redaktor 6 książek poświęconych ZZL w tym: „Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników", „Jak skutecznie wynagradzać pracowników".
Filip Seredyński

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Kierował badaniem systemu zamówień obronnych w państwach Unii Europejskiej, brał udział w opracowaniu koncepcji konsolidacji przemysłu zbrojeniowego oraz negocjował transfer technologii obronnych. W latach 2000-2006 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 2007-2010 sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Był także członkiem Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Michał Seweryński

Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senator RP, Profesor nauk prawnych, w latach 2005–2007 minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VIII i IX kadencji.
Lana Sinichkina

Partner w Arzinger Law Office. Współprzewodnicząca Komisji Żywności i Napoi, ekspert Komisji Zdrowia przy Amerykańskiej Izbie Handlowej na Ukrainie (ACC). Ekspert Komisji Zdrowia oraz Komisji Żywności i Napoi w European Business Association (EBA). Członek wielu grup roboczych w organach państwowych: m.in. grupy roboczej przygotowującej projekty ustaw z zakresu handlu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego. Członek Rady Publicznej przy Ukraińskiej Komisji Antymonopolowej.
Agnieszka Sikorska-Brzozowska

Ekspert ds. Innowacji w Ochronie Zdrowia, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Począwszy od 2003 roku swoją karierę zawodową związała z tzw. rynkami regulowanymi w zakresie Rejestracji, Compliance oraz szeroko rozumianego Market Access. Od roku 2012 r. aktywnie wspierająca inicjatywę Zdrowia Publicznego szczególnie w kontekście zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wytwarzających spory (Cl. Perfringens) oraz pozostałych szczepów lekooporych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku 65+ , lub ze szczególnie trudną historią choroby (np. transplantacje). W tym zakresie od 2014 roku panelista na szeregu konferencjach naukowych w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych (ostatnio – Konferencja Min. Gospodarki – Wizja 2050; prezentacja na stronach Ministerstwa Rozwoju ). W latach 2008-2011 zarządzała zespołem w zakresie Badań i Rozwoju oraz rejestracji i w sposób aktywny współpracowałam z Liderami Opinii w zakresie medycyny i medycyny weterynaryjnej.Począwszy od 2011 pełni rolę Regulatory & Governmental Affairs w 3M Poland Sp. z o.o. gdzie pełni rolę samodzielnego specjalisty z zakresu Compliance, Regulatory i Market Access. Równocześnie począwszy od marca 2015 roku – pełni rolę Eksperta organizacji Pracodawców RP, gdzie założyła Forum Innowacyjnych Wyrobów Medycznych w zakresie swoich funkcji zawodowych przeprowadza szkolenia dla lekarzy, lekarzy stomatologów oraz dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z zachowania tzw. Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.
Henryk Siodmok

Prezes Grupy Atlas, menedżer, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pełnił funkcje: analityka operacyjnego w Pasco Company, konsultanta w firmie doradczej Bain & Co, dyrektora rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezesa Tenneco Automotive Polska, prezesa FLiD Drumet S.A., prezesa zarządu Carman Polska sp. z o.o., wiceprezesa ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA.
Marek Sitarz

Kierownik Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wybitny ekspert i autorytet z zakresu zintegrowanych systemów transportowych oraz logistyki w transporcie. Autor i współautor wielu monografii i artykułów związanych z transportem szynowym. Dzięki zaangażowaniu oraz wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej, w tym również za granicą – we Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii, prof. Sitarz jest cenionym członkiem komitetów naukowych krajowych i zagranicznych konferencji związanych z transportem, członkiem Prezydium Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącym Sekcji Technicznych Środków Transportu, koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego. Ekspert warsztatu "Transport".
Bronisław Sitek

Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki. W latach 1997-2000 był prodziekanem ds. Nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie w latach 2008-2013 sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach od 2005 do 2013 jako radca prawny prowadził kancelarię prawną. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Specjalista w zakresie makroekonomii. Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Następnie do 2009 r. był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Biznesu. Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, od 2011 r. w Instytucie Ekonomicznym. Współautor m.in. ostatniego raportu NBP o strefie euro „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro". Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert, następnie członek zarządu, a od 2013 r. przewodniczący Rady Instytutu. Jest autorem i współautorem raportów z zakresu ekonomii politycznej dotyczących centrum decyzyjnego rządu we współczesnych krajach europejskich i reform strukturalnych wspierających tempo wzrostu polskiej gospodarki.
Michał Skorupski

Dyrektor, Advisory, Management Consulting, KPMG w Polsce

Bogate doświadczenie zawodowe w kwestii obsługi inwestycji budowlanych w Polsce, m.in.. budowa autostrady A2 odc. A czy parku naukowo-technologicznego w Puławach. Zainteresowanie kwestiami organizacji współpracy stron inwestycji, rozliczeń, wprowadzania zmian, roszczeń i sporów. Doradzał w tym zakresie Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w latach 2004 - 2007 w ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego. .

Od wielu lat doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w kwestii zabezpieczenia interesów ekonomicznych w kontrakcie budowlanym. Prowadził i aktywnie uczestniczył w sprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej - zarówno jako pełnomocnik jak i doradca techniczny poszczególnych stron. 

Jest autorem ponad 20 publikacji z zakresu umów budowlanych, roszczeń, zmian, wycen i prowadzenia inwestycji. W KPMG pracuje od maja 2015 roku.
Grzegorz Słupski

Dyrektor Zarządzający w GEO Renewables. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Małgorzata Smolarek

Z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Trener biznesu. Specjalizuje się w przedsiębiorczości i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Autorka wielu artykułów i referatów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".
Tadeusz Smolczewski

Radca prawny, Wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy, posiada wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw i doradztwie na rzecz podmiotów z branży przemysłu ciężkiego i energetycznego.
Michał Smyk

Dyrektor Departamentu Strategii w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Poprzednio zajmował różne stanowiska kierownicze w PGE, kierował pracami dedykowanych zespołów projektowych w zakresie opracowania Strategii GK oraz innych inicjatyw o charakterze strategicznym.  Zasiadał w radach nadzorczych spółek zależnych PGE. Absolwent HAAGA-HELIA University of Applied Sciences na kierunku Zarządzania Biznesem oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PMP® w zakresie zarządzania projektami. Ekspert warsztatu „Energetyka”.
Agnieszka Sobota

Radca prawny, wspólnik, kieruje departamentem prawa pracy w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przemysłu ciężkiego i maszynowego. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".
Marcin Sowula

Ekspert departamentu prawa zamówień publicznych w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy, wybitny specjalista prawa zamówień publicznych, Członek Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Ekspert warsztatu „Zamówienia publiczne”.
Andrzej Sośnierz

Poseł na Sejm V, VI i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodzony 8 maja 1951 roku w Głuchołazach.

Z wykształcenia i zawodu lekarz. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Po studiach pracował jako lekarz w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Był kierownikiem wydziału zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, doradcą ministra zdrowia i opieki społecznej (1997-1999).

W 2015 został ponownie wybrany do Sejmu (z listy PiS, jako przedstawiciel Polski Razem), otrzymując w okręgu katowickim 23 809 głosów.

W Sejmie VIII kadencji zasiada w Komisji Zdrowia.
Katarzyna Spendel

Radca prawny, kieruje departamentem prawa medycznego w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Włodzimierz Sroka

Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Były Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu zarządzania strategicznego, fuzji i przejęć, strategii współpracy międzyorganizacyjnej. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Wykładowca na uczelniach zagranicznych, m.in. na Słowacji, Litwie oraz we Włoszech. Członek Rady Naukowej czasopisma „Management: Science and Education. Slovak Journal of Management" (Słowacja) oraz członek wielu rad programowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Jan Filip Staniłko

Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji ministerstwa Rozwoju. Prezes Instytutu Studiów Przemysłowych. Był dyrektorem programu przemysłowego w Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych (2013-2015) oraz członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego (2009-2013). Specjalizuje się w ekonomii przemysłowej, innowacyjnej i energetycznej oraz zarządzaniem rozwojem nowych produktów. Autor raportów badawczych nt. strategii wzrostu polskich firm przemysłowych, konkurencyjności polskiej bazy przemysłowej i potencjału innowacyjnego firm przemysłowych w Polsce. Doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego.
Maciej Stajniak

Kierownik Katedry Podstaw Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki oraz  Główny Specjalista ds. Logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) w Brukseli, odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią. Członek Sekcji Logistyki w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk. Menedżer warsztatu "Transport".
Jan Stefanowicz

Adwokat, Partner Zarządzający w Kancelarii Juris. Ekspert w zakresie prawa geologicznego i górniczego oraz regulacji sektora naftowo-paliwowego. Współpracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz członek zespołu badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. W przeszłości przewodniczył radzie nadzorczej Grupy LOTOS Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami (w tym także jako konsultant komisji sejmowych oraz Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP). Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Radosław Stępień

Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Pełnił funkcję dyrektora wydziału strategii Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 do 2003 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem departamentu ubezpieczeń korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. został dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Następnie pełnił kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. został mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, a następnie powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W listopadzie 2011 r. objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Od 2009 roku był członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert warsztatów "Partnerstwo publiczno-prywatne" oraz "Efektywność publiczna w samorządzie".
Benjamin Stoikovich

CEO w Prairie Mining Limited. Jest inżynierem górnictwa i wykwalifikowanym kierownikiem ds. finansowych. Posiada bogate doświadczenie w sektorze zasobów naturalnych. Ekspert warsztatu "Regulacja zasad zarządzania zasobami naturalnymi".
Joanna Stolarek

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Kieruje praktyką Sukcesji Biznesu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski; blisko współpracuje z firmami rodzinnymi wspierając je w procesie transferu międzypokoleniowego. Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach dotyczących PIT i sukcesji. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Anna Streżyńska

Była podsekretarz stanu odpowiedzialna za dział łączność w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, była Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecnie zarządza dwiema regionalnymi sieciami szerokopasmowymi w budowie (Wielkopolska i Mazowsze), jest członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Rady Programowej United States Global Compact. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".
Jerzy Straszewski

Od 2003 roku Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, organizacji zrzeszającej około 110 firm z sektora mediów elektronicznych. Inicjator i sygnatariusz Kontraktu Generalnego zawartego pomiędzy Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – pierwszego tego typu porozumienia porządkującego relacje na rynku praw autorskich w Polsce. Był również jednym z pomysłodawców powołania Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie. Współzałożyciel i Prezes SATEL S.A., firmy produkującej sprzęt dla operatorów telekomunikacyjnych. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".
Paweł Szaciłło

Dyrektor Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ​w Ministerwie Rozwoju. ​Były szef Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odpowiada m.in. za realizację zadań w zakresie PPP, prowadzenie Platformy PPP i monitorowanie wszystkich inwestycji realizowanych na terenie kraju w tym module. Ponadto, Paweł Szaciłło jako szef departamentu będzie koordynował „Plan Junckera” w Polsce, w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych.
Szymon Syp

Współpracuje z Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach i prawie konkurencji. Założyciel i pomysłodawca Korporacyjnie.pl. Autor wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Joanna Syzdół

Dyrektor Zarządzający EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. k. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest również absolwentką psychologii UW oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w SGH w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Intrum Justitia Sp. z o.o., a następnie w Kancelarii Prawnej Chałas i Partnerzy, w CTL Logistics S.A., w Coface Poland Credit Management Sp. z o.o., oraz Coface Austria Kreditversicherung AG, oddział w Polsce. Skuteczny mediator gospodarczy. Specjalistka w zakresie prowadzenia projektów związanych z przygotowaniem i wprowadzeniem zmian w ramach działalności przedsiębiorstw. Ekspert warsztatu "Dochodzenie roszczeń".
Damian Szewczyk

Członek Zarządu stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę, ekspert od energetyki, infrastruktury oraz rynku kapitałowego. Obecnie związany zawodowo z branżą FinTech oraz Venture Capital. Wcześniej pracował m.in. w Grupie PKP (transport, nieruchomości) oraz Credit Suisse (bankowość inwestycyjna). Eskpert warsztatu "Energetyka".
Andrzej Szablewski

Profesor, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Autor ponad 100 publikacji poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Ekspert warsztatu „Energetyka”.
Maciej Szambelańczyk

Radca prawny, counsel w WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego. Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Rekomendowany przez Chambers Europe 2013, 2014 i 2015 w dziedzinie energetyki. Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w pracach sejmowych dotyczących wdrożenia pakietu legislacyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce, pracach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz nowelizacji kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu). Autor wielu publikacji z dziedziny energetyki. Ekspert warsztatu „Energetyka”.
Krzysztof Szubert

Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, przedsiębiorca i prezes polskiej firmy informatycznej CONNECT DISTRIBUTION - laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień – m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, czy wyróżnienia Ministra Gospodarki. W maju 2015 od redakcji BurdaMedia/CRN otrzymał prestiżowy tytuł: Człowiek Roku 2014 Branży IT - „Za podjęcie się roli rzecznika przedsiębiorców i obywateli, którym zależy na sprawnej oraz efektywnej informatyzacji kraju”. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".
Katarzyna Szczepańska

Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa o/Dąbrowa Górnicza. Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą WSB.
Romuald Szeremietiew

Jest profesorem Akademii Obrony Narodowej, szefem Biura Inicjatyw Obronnych przy AON. Były wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej, wykładowca akademicki. Od października 2008 r. jest profesorem i kierownikiem katedry w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W lutym 2009 r. zainicjował inicjatywę obywatelską „Wojsko Polskie” na rzecz naprawy stanu obrony narodowej RP.
Janusz Szewczak

Poseł na Sejm RP, Ekspert i Doradca Sejmowych Komisji Śledczych: d/s Prywatyzacji PZU oraz Komisji do spraw prywatyzacji banków. Główny ekonomista SKOK. Publicysta Ekonomiczny, autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych. Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Jan Szmidt

Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz kierownik Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, odbył staż na Carnegie Mellon University w Pittsburghu. W jego dorobku znajduje się wiele prac naukowych z dziedziny mikroelektroniki i optoelektroniki, jest również współautorem lub autorem kilkunastu zgłoszeń patentowych. Dzięki swym osiągnięciom został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uzyskał wiele nagród, m.in. Indywidualną Nagrodę Naukową IV Wydziału PAN.
Marian Szołucha

Członek komitetu organizacyjnego Forum dla Wolności i Rozwoju. Dr nauk ekonomicznych. Wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ekspert i autor analiz na zlecenie wielu podmiotów prywatnych, publicznych i pozarządowych, w Polsce i za granicą (w tym: Biuro Analiz Sejmowych, Warsaw Enterprise Institute, Parlament Europejski). Członek rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Maciej Szpunar

Rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wybitny ekspert w zakresie prawa europejskiego i prywatnego prawa międzynarodowego. W latach 2008-2013 pełnił obowiązki podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nadzorował prace Departamentu Prawa Unii Europejskiej, Departamentu Prawno-Traktatowego oraz Departamentu do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka.
Paweł Sztwiertnia

Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (od 2008 r.). Paweł Sztwiertnia jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego INFARMY, pełnił m.in. funkcję wiceministra zdrowia (2004-2005) oraz zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów (2001-2004). Paweł Sztwiertnia był także członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (2003-2004) desygnowanym przez Ministra Finansów. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Andrzej Szumański

Członek rady naukowej w Spółdzielczym Instytutcie Naukowym. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Jolanta Szydłowska

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA S.A.. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (prawo) oraz kilku kierunków studiów podyplomowych z obszarów zarządzania finansami, doradztwa podatkowego oraz analizy finansowej. Specjalista z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zdobyte jako członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Pełniła funkcje  m.in. Prezesa Zarządu EURO-AGRO Sp. z o.o., Dyrektora Generalnego PIKA Inwestor S.A., Prezes Zarządu Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A., Dyrektora Oddziału Ruch S.A. Ekspert warsztatu Energetyka.
Jacek Świeca

Partner zarządzający w kancelarii Świeca&Wspólnicy. Specjalista prawa medycznego, farmaceutycznego oraz własności intelektualnej i przemysłowej. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym. Członek Zespołu Konsultacyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Prawa Business Centre Club. Członek Zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Gospodarki. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor kilkuset artykułów z obszaru prawa i medycyny oraz kilkunastu książek. Ekspert w warsztacie "Innowacyjność".
Konrad Świrski

Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej – Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Koordynator ds. Energetyki Jądrowej na PW. Od 1995 r. Prezes firmy Transition Technologies S.A. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wdrożeń prac badawczych w elektrowniach w Polsce, USA i Azji, nagród naukowych oraz szereg polskich i światowych patentów. Ekspert warsztatu "Energetyka".
Borys Tarasyuk

Ukraiński dyplomata, minister spraw zagranicznych Ukrainy (1998-2000, 2005-2007), Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Założyciel i dyrektor Instytutu Współpracy Euro-Atlantyckiej i Prezesa Zarządu magazynu "Euroatlantyk". Lider Ruchu Ludowego Ukrainy (2003-2012), zastępca szefa Wszechukraińskiej Koalicji "Batkivschyna" (od 2013). Członek Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy), Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy (od 2014), Przewodniczący podkomisji do spraw wsparcia legislacyjnego i kontroli nad działalnością Służby Dyplomatycznej.
Grzegorz Tomasik

Dyrektor Departamentu Eksploatacji, Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W przeszłości członek zarządu w PSE S.A. oraz prezes lub członek zarządu w wielu spółkach zależnych Grupy Kapitałowej PSE. Jest uznanym specjalistą w obszarach: inwestycji sieciowych, nowych technologii energetycznych oraz rynków energii elektrycznej.
Paweł Tomczykowski

Partner zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Oprócz doradzania klientom polskim i zagranicznym w obszarze efektywnych podatkowo rozwiązań związanych z prowadzeniem biznesu, w zakresie jego zainteresowań znajdują się także kwestie dotyczące szeroko pojętego transferu międzypokoleniowego. W ostatnim ze wskazanych obszarów wspiera klientów swoją wiedzą zdobytą na Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Przywództwo.org.
Andrzej Torbus

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, mediator. Pracował jako współpracownik naukowy w takich instytucjach jak Rotthege Wassermann & Partner Katowice oraz Rödl & Partner Gliwice. Był również wspólnikiem BSJP od 2001 do 2006. Autor licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego i prawa upadłościowego. Ekspert warsztatu „Dochodzenie roszczeń”.
Krzysztof Tronczyński

Założyciel i Prezes Fundacji Gramy Dalej. Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były Wiceminister Zdrowia. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Wojciech Trojanowski

Z koncernem STRABAG związany jest od 1998 r. Od lutego 2013 r. współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Przez 6 lat piastował stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Budownictwa Infrastruktury STRABAG. Kierował także integracją spółek grupy NCC oraz kilku lokalnych podmiotów w struktury koncernu STRABAG m.in. Hermann Kirchner Polska, a w latach 2012-2013 odpowiedzialny był za przeniesienie wytwórni mas bitumicznych i rozwój potencjału koncernu STRABAG do Rosji. Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o należącej do grupy kapitałowej STRABAG. Ekspert warsztatów "Partnerstwo publiczno-prywatne" i "Zamówienia publiczne".
Roman Trzaskalik

Radca prawny, przez lata prowadził kancelarią prawną, a od 2002 roku związał się z rynkiem nieruchomości.  Jest prezesem Parku Naukowo -Technologicznego Euro-Centrum oraz Euro-Centrum S.A. zarządzającej Parkiem Przemysłowym. Firmy, którymi kieruje realizują szereg projektów inwestycyjnych, technologicznych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych. Ekspert warsztatu "Innowacyjność".
Jakub Turowski

Head of Public Policy Facebook, Poland. Jakub Turowski odpowiada za budowę relacji pomiędzy Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi szerokim spektrum tematów związanych z Internetem. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy związanej z regulacjami i gospodarką cyfrową. Przed dołączeniem do Facebooka, odpowiadał za rozwój i zarządzenie działem Public Policy and Regulatory Affairs u operatora kablowego UPC Polska. Jakub Turowski jest także wiceprzewodniczącym Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Ekspert warsztatu Regulacje rynku mediów.
Joanna Unterschütz

Dr, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W latach 2001-2006 zatrudniona w  Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność" w charakterze doradcy prawnego. W okresie 2006-2012 pełniła funkcję specjalisty w Dziele Zagranicznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Autorka publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa pracy wydawanych w Polsce i za granicą. Zróżnicowane zainteresowania naukowe dr Unterschütz, których poszerzeniu sprzyja udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, koncentrują się wokół ochrony praw podstawowych, zbiorowego prawa pracy, zagadnień karnoprawnej ochrony praw pracowniczych, pracy przymusowej i handlu ludźmi. Ekspert warsztatu "Kreowanie rynku pracy".
Piotr Uszok

Czterokrotny prezydent Katowic.  Urząd prezydenta miasta jako kandydat bezpartyjny objął w 1998 roku i pełnił nieprzerwanie przez 16 lat. Swoją karierę polityczną rozpoczynał jako radny Katowic w 1990 roku. Już po 4 latach został wybrany na wiceprezydenta miasta, kiedy to był odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej.  W latach 1999 - 2002 był jednocześnie prezesem Związku Miast Polskich, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz sekretarzem polskiej delegacji stałej do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. Ekspert warsztatu "Efektywność publiczna w samorządzie".
Paul Varul

Wybitny prawnik, partner w międzynarodowej kancelarii VARUL. Minister Sprawiedliwości Estonii w latach 1995-1999. Uczestniczył w przygotowywaniach najważniejszych ustaw prawa prywatnego w Estonii. Członek i Założyciel Europejskiego Instytutu Prawa (ELI) – organizacji non-profit prowadzącej badania i dostarczającej praktycznych wskazówek w zakresie wzmocnienia europejskiej integracji prawnej. Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".
Andrzej Walczak

Współzałożyciel oraz właściciel blisko 43 proc. udziałów Grupy Atlas - lidera polskiego rynku chemii budowlanej. Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania malarz. Mecenas sztuki oraz animator życia kulturalnego. Autor wielu obrazów łączących w sobie malarstwo oraz fotografię. Jako miłośnik sztuki założył galerię Atlas Sztuki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Co roku zaliczany przez tygodnik "Wprost" oraz "Forbes" do 100 najbogatszych Polaków. W 2013 roku uznany za najbogatszego Łodzianina.
Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Rafako S.A. Pełniła funkcje członka Rad Nadzorczych PKO Faktoring S.A., PKO Leasing S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. jak również członka Komitetu Kredytowego Banku PKO Bank Polski S.A. Była prelegentem na wielu konferencjach.
Dariusz Wasilewski

Prezes Instytutu Wiedza i Zdrowie, prawnik, MBA, wykładowca. Pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych. Były z-ca prezesa NFZ. Należy do zespołu ekspertów w Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego. Współautor trzech książek naukowych, autor kilkunastu artykułów naukowych. Specjalizuje się w zarządzaniu, finansach i systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej oraz problematyce jej modeli. Zajmuje się doradztwem i projektami dofinansowanymi z funduszy UE. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Zbigniew Widera

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o mediach. Członek „Centrum Pen” w Bratysławie. Współzałożyciel i redaktor, czasopisma naukowego „Political Preferences”. Prezes zarządu Centrum Innowacji, Transferu Technologii Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Polskich Szkół Wyższych. Ekspert programu „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym”. Autor wielu publikacji w kraju i zagranicą. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".
Teresa Wierzbowska

Prezes Stowarzyszenia Sygnał oraz doradca Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. Ekspert warsztatów "Regulacje rynku mediów".
Leszek Wiwała

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, były wiceprezes CEPS (obecnie spiritsEUROPE). Reprezentował interesy producentów alkoholi m.in. podczas prac nad definicją „wódki”, w tym w Ministerstwie Rolnictwa, Sejmie, Parlamencie Europejskim. Z wykształcenia prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Ekspert warsztatu "Swoboda działalności gospodarczej".
Mirosław J. Wysocki

Prof. dr hab. n. med. Absolwent WUM. W latach 1971-72 WHO Senior Research Fellow w Departamencie Epidemiologii Chorób Przewlekłych i Medycyny Społecznej Szpitala Św. Tomasza w Londynie. W dniu 19.11.2015 ponownie powołany przez Ministra Zdrowia na czteroletnią kadencję na  stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego w latach 2010-2011 oraz obecnie, od października 2014. Wiele razy reprezentował RP na posiedzeniach Światowych Zgromadzeń Zdrowia WHO oraz  Komitetach Regionalnych i posiedzeniach Rady Wykonawczej WHO. Koordynator międzynarodowych badań epidemiologicznych przewlekłych chorób niezakaźnych (PNChUO, cukrzyca, choroby reumatyczne). Autor i współautor ok. 160 publikacji w obszarze epidemiologii chorób przewlekłych i zdrowia publicznego. Ekspert warsztatu Opieka zdrowotna.
Mateusz Walewski

Od 2011 roku jest ekonomistą w PwC. Jest współautorem opracowań na temat rynku firm pożyczkowych w Polsce. Zajmuje się ekonomiczną  analizą  prawa w tym w szczególności polityką podatkową. W latach 1997-2011, jako współpracownik fundacji CASE, zajmował się pracą badawczą oraz doradzał rządom Państw Europy Centralnej i Wschodniej. Był między innymi doradcą Prezydenta Gruzji (2000-2002) oraz członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Donalda Tuska (2008-2010). Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".
Jarosław Włodarczyk

Sekretarz Generalny International Association of Press Clubs (IAPC) i prezes Press Club Polska. Specjalista w dziedzinie dziennikarstwa, mediów i komunikacji. Ekspert warsztatu "Regulacje rynku mediów".
Tomasz Wardyński

Adwokat  i założyciel kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce rozwinął praktykę prawa europejskiego oraz prawa konkurencji. Pełni funkcję honorowego doradcy Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce. W 2001 roku został przez Królową Brytyjską Elżbietę II mianowany komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (Commander of the British Empire). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Aktywny działacz wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń takich jak: International Bar Association, Legal Practice Division.
Marta Wawrzyniak

Dyrektor Biura Forum dla Wolności i Rozwoju. Finansista. Od 2006 roku aktywnie uczestniczy w procesach biznesowych i finansowych firm sektora prywatnego.
Michał Wójcik

Prawnik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, poseł na Sejm V kadencji, Członek Rady Programowej TVP S.A. o/Katowice, prelegent w czasie wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Inicjator utworzenia Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – pierwszej takiej w Polsce na poziomie regionalnym, która powstała przy Marszałku Województwa Śląskiego. Wnioskodawca zorganizowania i uczestnik Okrągłego Stołu na temat CSR w Brukseli z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Pomysłodawca projektu „Pierwsza szychta”, uznanego za jeden z najlepszych projektów w Unii Europejskiej. Specjalizuje się w tematyce csr, rynku pracy oraz samorządu gospodarczego.
Rafał Wójcikowski

Poseł na Sejm VIII kadencji. Polityk, ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych Absolwent ekonomii i informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Był adiunktem w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej. Objął też funkcję pełnomocnika ds. kierunku zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Pracował także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Jako ekspert współpracował z Fundacją Republikańską, założył i został prezesem Fundacji Aurea Libertas.
Igor Zachariasz

Zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”, dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych w Uczelni Łazarskiego. Uczestniczył w programach badawczych i pracach projektowych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Miasta sp. z o.o. (1993-98). Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, nauki administracji, oraz ekspertyz i raportów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej dla krajowych i międzynarodowych instytucji, m.in. Biura Analiz Sejmu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2011), stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ekspert warsztatu „Efektywność w samorządzie”.
Sergey Zakharov

Jeden z twórców niezależnej ekspertyzy z zakresu budownictwa w Rosji, od 1994 roku certyfikowany biegły sądowy. Partner w ASN Expert Group (Czechy), szef Międzynarodowego Centrum Ekspertyz Sądowych European Arbitration Chamber (Belgia), honorowy członek Czeskiej Izby Biegłych Sądowych, członek Europejskiego Instytutu Ekspertyz i Biegłych (Francja), założyciel i członek zarządu rosyjskiej Izby biegłych z zakresu budownictwa. Jego główną specjalność stanowią różne procedury wydawania ekspertyz, tradycyjne i w ramach ADR, w dużych projektach inwestycyjnych z udziałem podmiotów z różnych krajów. Ekspert debaty poświęconej arbitrażowi międzynarodowemu (temat prezentacji: „Opinia biegłego jako istotne narzędzie skutecznego rozwiązywania sporów w dużych projektach inwestycyjnych”).
Sławomir Zawada

Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której w 2002 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, przez pięć lat pracując w wydziale ruchu bloków. Był Prezesem Zarządu Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a także Zastępcą Głównego Mechanika w Kopex-Famago Sp. z o.o. odpowiadając m.in. za utrzymanie ruchu zakładu oraz inwestycje. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu PGE GiEK SA zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno – Komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Przewodniczący Rady Porozumienia  Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego.
Marcin Zawadzki

Lekarz, przedsiębiorca, zbudował Medisystem, największą polską firmę rehablitacji i opieki długoterminowej. Po sprzedaniu spółki Medisystem inwestorowi branżowemu obecnie rozwija nową sieć domów dla seniorów (spółka Senior Apartments).
Ewa Ziemba

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i wykorzystania systemów i technologii informatycznych w organizacjach biznesowych i publicznych. Autorka ponad 170 publikacji, koordynatorka i wykonawca wielu projektów badawczych i komercyjnych. W latach 1992-2006 menedżer projektów informatycznych w firmie informatycznej. Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi i Fellow & Distinguished Scholar Award. Ekspert warsztatów "Swoboda działalności gospodarczej" i "Efektywność publiczna w samorządzie".
Grzegoz Ziemniak

Współzałożyciel i Partner Instytutu Zdrowia i Demokracji, think tanku demokratycznej myśli o zdrowiu. Ekspert ochrony zdrowia i rynku farmaceutycznego, specjalizuje się w doradztwie i analizach obszarów prawodawstwa, regulacji i wspierania rozwoju. Członek i założyciel Obywatelskiego Forum Legislacji. Ekspert warsztatu "Opieka zdrowotna".
Aleksander Zioło

Innowator i aktywista społeczny, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i szef zespołu Warsztatów Analiz Socjologicznych. Współtwórca Inicjatywy Uzdrowić Pamięć w 2007 roku. Wieloletni ekspert projektu Narodowy Dzień Życia. Często występuje jako ekspert i analityk w audycjach radiowych oraz programach publicystycznych. Współorganizator protestu przeciwko ACTA.
Michał Zwyrtek

Wicedyrektor w dziale doradztwa podatkowego PwC, ekonomista, doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem akcyzowym, podatkami i opłatami ekologicznymi, jak również w postępowaniach podatkowych. Jest doktorantem na Unwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ekspert warsztatu "Ordynacja podatkowa".
Andrzej Zybertowicz

Socjolog, publicysta, doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystą, ekspertem zaangażowanym w działalność publiczną. Obecnie doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Był także doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Był członkiem Komitetu Naukoznawstwa i Komitetu Socjologii PAN. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii UMK. Był doradcą Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Jest założycielem i kierownikiem Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Marek Zychla

Radca prawny, wspólnik zarządzający VINCI&VINCI Kancelarią Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci sp.k. w Katowicach, prezes zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych działającego w ramach Konfederacji Lewiatan, członek m.in. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach, uczestniczy w działalności gospodarczej pełniąc m.in. funkcje w zarządach Brembo Poland sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i Miniwatt sp. z o.o. w Bielsku – Białej. Ekspert warsztatu „Opieka zdrowotna”.
Jerzy Żyżyński

Poseł na Sejm RP, członek Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych (Komisja finansów publicznych). Ekspert warsztatu "Rynek finansowy".