Forum Prawo dla Rozwoju świadczy usługi merytorycznego i komunikacyjnego wsparcia w procesie decyzyjnym, legislacyjnym oraz w debacie publicznej. Wspomagamy naszych klientów w skutecznej prezentacji stanowisk w relacjach z decydentami politycznymi, mediami oraz administracją publiczną. Metody działania dobieramy adekwatnie do specyfiki realizowanego projektu.

Przygotowujemy analizy eksperckie, dostarczając wiedzy użytecznej w procesie podejmowania decyzji. Poprzez zastosowanie właściwej metodologii, wykorzystanie danych ilościowych oraz uwzględnienie czynników jakościowych, jesteśmy w stanie nie tylko skutecznie wyjaśniać rzeczywistość społeczną, ale również formułować rekomendacje zmian. Wypracowane postulaty de lege ferenda przekazujemy decydentom politycznym, zabiegając następnie o ich realizację.

Wykorzystując doświadczenie naszych ekspertów w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym, oferujemy warsztaty legislacyjne, gromadzące ministerialnych legislatorów, ekspertów branżowych, pracowników jednostek analitycznych KPRM, Sejmu i Senatu oraz instytutów badawczych. Warsztaty są okazją dla prezentacji i uzgodnienia rozbieżnych interesów, stwarzając podstawę dla lepszego przygotowania przyszłej legislacji.

Oferujemy przygotowanie sektorowych i problemowych raportów badawczych. Uważamy, że konkurencja jest dobra, ale zwyciężanie jest lepsze. Poprzez dostęp do wiedzy użytecznej oraz kształtowanie środowiska informacyjnego, dostarczamy naszym klientom przewagi konkurencyjnej. Oferujemy prezentację i popularyzację raportu w środowiskach branżowych, wśród dziennikarzy, decydentów i interesariuszy. Prezentacja może zakładać organizację briefingu prasowego, debaty eksperckiej lub konferencji tematycznej.

Z wykorzystaniem powyższych narzędzi, świadczymy usługi Public Affairs, łączące wiedzę merytoryczną z relacjami z decydentami politycznymi i ich zapleczem eksperckim. Koncentrujemy się na docieraniu do właściwych osób z właściwie przygotowanym komunikatem. Jesteśmy obecni na spotkaniach i konferencjach branżowych, wykorzystując każdą okazję dla budowania nieformalnych relacji i prezentowania stanowisk naszych klientów.

Produkty

1

Przygotowujemy analizy eksperckie, dostarczając wiedzy użytecznej w procesie podejmowania decyzji. Poprzez zastosowanie właściwej metodologii, wykorzystanie danych ilościowych oraz uwzględnienie czynników jakościowych, jesteśmy w stanie nie tylko skutecznie wyjaśniać rzeczywistość społeczną, ale również formułować rekomendacje zmian. Wypracowane postulaty de lege ferenda przekazujemy decydentom politycznym, zabiegając następnie o ich realizację.

2

Wykorzystując doświadczenie naszych ekspertów w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym, oferujemy warsztaty legislacyjne, gromadzące ministerialnych legislatorów, ekspertów branżowych, pracowników jednostek analitycznych KPRM, Sejmu i Senatu oraz instytutów badawczych. Warsztaty są okazją dla prezentacji i uzgodnienia rozbieżnych interesów, stwarzając podstawę dla lepszego przygotowania przyszłej legislacji.

3

Oferujemy przygotowanie sektorowych i problemowych raportów badawczych. Uważamy, że konkurencja jest dobra, ale zwyciężanie jest lepsze. Poprzez dostęp do wiedzy użytecznej oraz kształtowanie środowiska informacyjnego, dostarczamy naszym klientom przewagi konkurencyjnej. Oferujemy prezentację i popularyzację raportu w środowiskach branżowych, wśród dziennikarzy, decydentów i interesariuszy. Prezentacja może zakładać organizację briefingu prasowego, debaty eksperckiej lub konferencji tematycznej.

4

Z wykorzystaniem powyższych narzędzi, świadczymy usługi Public Affairs, łączące wiedzę merytoryczną z relacjami z decydentami politycznymi i ich zapleczem eksperckim. Koncentrujemy się na docieraniu do właściwych osób z właściwie przygotowanym komunikatem. Jesteśmy obecni na spotkaniach i konferencjach branżowych, wykorzystując każdą okazję dla budowania nieformalnych relacji i prezentowania stanowisk naszych klientów.