Informacje o nas

Misją Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa i dobru publicznemu. Dążymy do sformułowania konstruktywnych i realistycznych rekomendacji z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Docieramy do ośrodków decyzyjnych i środowisk pracujących dla rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji ideowych.

W ramach działalności eksperckiej oferujemy organizację kongresów, warsztatów eksperckich oraz przygotowanie raportów i policy papers.

Grzegorz Dębowski – dyrektor wykonawczy

Konrad Hennig – dyrektor programowy

Piotr Matryba – sekretarz Forum

Trzecia edycja Forum Prawo dla Rozwoju odbyła się w dniach 5-6.10.2018 r., w którym brali udział przedstawiciele Państw Grupy Wyszehradzkiej i Państw Trójmorza. Kongres poświęcony był tematyce wpływu systemów prawnych na rozwój gospodarczy i społeczno-polityczny, podejmował szerokie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości. Kongres stał się polem do pogłębionej dyskusji nad problematyką i zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem społecznym, państwowym jak i międzynarodowym. W ciągu dwóch dni, Forum zgromadziło ponad tysiąc osób w tym przedstawicieli rządów wielu państw europejskich, dyplomatów, naukowców, ekspertów, samorządowców, polityków. Uczestnikami Kongresu byli szefowie resortów sprawiedliwości państw Unii Europejskiej co w znaczący sposób wpłynęło na rangę i powagę przedsięwzięcia. Forum składało się kilku sesji plenarnych i kilkunastu paneli tematycznych, w trakcie jednego z nich zaprezentowany został raport strategiczny „Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?”. Wydarzenie okazało się olbrzymim sukcesem, również dla organizatorów, przyczyniając się do budowy wizerunku organizacji profesjonalnej, zdolnej do realizacji dużych przedsięwzięć o międzynarodowym zasięgu.

Wypracowaliśmy innowacyjną formułę organizowania pracy warsztatowej ekspertów reprezentujących szerokie grono interesariuszy. Zastosowane metody facylitacji pracy grupowej pozwalają koncentrować dyskusję zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, prowadząc do uzyskania efektu w postaci rekomendacji zmian prawnych przy zagwarantowaniu wszystkim uczestnikom zabrania głosu i uwzględnienia ich argumentów.

Warsztaty strategiczne prowadziliśmy dotychczas w obszarze polityki lekowej, rynku kapitałowego oraz rozwoju regionalnego. Wspieraliśmy również organizację Senior Level Oncology Forum oraz wizyty studyjnej USAID Central Asia.

EKSPERCI

Zobacz

MEDIA O NAS

Zobacz

OFERTA

Zobacz