Nasi eksperci

Konrad Hennig
Konrad HennigDyrektor programowy
Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Henryk Siodmok
Henryk SiodmokEkspert ds. gospodarczych
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów MBA INSEAD w Fontainbleau. Były prezes zarządu Grupy Atlas. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. W latach 1991-1995 konsultant w firmie doradczej Bain & Co (Monachium, Paryż, Warszawa), 1996-1997 dyrektor rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezes Tenneco Automotive Polska, 1997-2000 prezes FLiD Drumet SA, 2000-2003 prezes zarządu Carman Polska sp. z o.o.
Arkadiusz Adamczyk
Arkadiusz AdamczykEkspert ds. polityki zagranicznej
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”. Dyrektor instytutu badawczego w Sieci Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej.
Karol Pieniak
Karol PieniakEkspert ds. ekonomicznych
Absolwent studiów magisterskich na kierunku ekonomia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Założyciel i pierwszy prezes Studenckiego Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii, członek Rady Samorządu Studentów. Zawodowo związany z branżą IT, w pracy eksperckiej specjalizuje się w analizie cyklów koniunkturalnych.
Wojciech Lieder
Wojciech LiederEkspert ds. bezpieczeństwa
Doktor nauk społecznych, analityk ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, skandynawista. Zawodowo związany z sektorem AML jako analityk ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ekspert Fundacji Naukowej Norden Centrum, Ośrodka Myśli Politycznej, Portalu brd24.pl. Współpracownik MSZ. Nauczyciel akademicki w Instytucie Skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalista ds. instrumentów pochodnych na rynkach pozagiełdowych.
Maciej Pakowski
Maciej PakowskiEkspert ds. ochrony środowiska
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska, prawem wodnym, gospodarką odpadami oraz prawem pracy. W przeszłości pracował w Instytucie Celulozowo-Papierniczym w Łodzi, a obecnie prowadzi własną praktykę adwokacką.
Mateusz Ambrożek
Mateusz AmbrożekEkspert ds. polityk publicznych
Doktorant nauk politycznych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, a wcześniej doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Rozwoju. Współpracował z Instytutem Geopolityki, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense, Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych.
Wojciech Piętak
Wojciech PiętakEkspert ds. ekonomicznych
Absolwent studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Były wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii SGH, były członek Samorządu Studentów SGH, członek Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, członek Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii SGH. Zawodowo związany z konsultingiem oraz bankowością.
Jeremi Borowiec
Jeremi BorowiecResearch analyst
Student prawa międzynarodowego i europejskiego na University of Groningen (Rijksuniversiteit) w Holandii. Były prezes Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. Praktykował u pierwszego polskiego pełnomocnika ds. integracji europejskiej w Brukseli i Strasbourgu. Uczestniczył w spotkaniach parlamentarnych komisji AFET, SEDE, AFCO, LIBE, REGI oraz spotkaniach Europarlamentarnej Delegacji ds. Relacji z Białorusią, delegacji DEPA i DPAP. Pełnił funkcję managera w austriackiej branży hotelarskiej.