9 marca 2020 r. uczestnicy konferencji „Bełchatów po węglu” podpiszą Pakt Sprawiedliwej Transformacji dla Regionu Bełchatowskiego. Intencją zawiązania Paktu jest włączenie zagłębia bełchatowskiego do grona regionów, które zostaną objęte dofinansowaniem inwestycji ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Wodnik w godz. 10.00-16.00.

IDEA:
W prowadzonej przez Komisję Europejską Platformie transformacji regionów węglowych uczestniczy 18 europejskich regionów. Platforma stanowi forum wymiany informacji, gromadząc przedstawicieli władzy lokalnej i krajowej, biznesu, związków zawodowych, organizacji społecznych oraz ekspertów akademickich. W kolejnej perspektywie budżetowej UE powinny pojawić się dedykowane środki finansowe na wspieranie transformacji regionów, w których eksploatacja węgla stanowi istotny składnik aktywności gospodarczej, co stanowić będzie szansę dla regionu bełchatowskiego.
Upadek monokultury przemysłowej przy braku właściwych działań osłonowych doprowadził m.in. Łódź, Wałbrzych, Łapy i kilka miast Górnego Śląska do zaburzenia struktury osadniczej i społecznej. Wraz z zakończeniem wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Bełchatów, takie same procesy depopulacji i bezrobocia strukturalnego mogą wystąpić w regionie bełchatowskim. Aby ich uniknąć, należy już dzisiaj zaplanować i rozpocząć przeprowadzanie transformacji struktury zatrudnienia w kierunku miejsc pracy nie powiązanych z wydobyciem kopalin i energetyką.
Duża rola w przygotowaniu regionu na nadchodzące zmiany spoczywa na spółkach z grupy kapitałowej PGE, ale przede wszystkim na lokalnych samorządach. W Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego zaplanowano kierunki działań na lata 2015-2020 w zakresie utrzymywania spójności gospodarczej i społecznej. Istnieje jednak potrzeba planowania rozwoju regionalnego w dłużej perspektywie. Utrzymanie przemysłowego charakteru regionu wymaga przygotowania nowych terenów inwestycyjnych oraz systematycznego wydzielania i uwalniania uzbrojonych działek przez KWB Bełchatów. Wygaszanie wydobycia węgla będzie wiązało się ze zmianami struktury zatrudnienia w spółkach grupy PGE. Władze samorządów terytorialnych powinny przygotować się na konieczność pozyskiwania nowych inwestorów, do czego powinny posiadać jak najlepsze rozpoznanie tego, co przekonuje przedsiębiorców do lokalizacji inwestycji.

UCZESTNICY:
W warsztatach wezmą udział m.in.:
Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Małgorzata Janowska – Poseł na Sejm RP
dr Krzysztof Senger – Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Robert Ostrowski – Prezes PGE GiEK S.A.
Marek Michalik – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Marcin Piszczek – Burmistrz Jędrzejowa
oraz członkowie organów wykonawczych i stanowiących samorządów gminnych, powiatowego oraz wojewódzkiego; przedsiębiorcy i zarządzający lokalnych firm; przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pozarządowych; naukowcy i eksperci z obszaru polityki lokalnej, przemysłowej i rozwoju regionalnego.
Warsztaty poprowadzi dr Konrad Hennig – Dyrektor Programowy Forum Prawo dla Rozwoj.

OBSZARY TEMATYCZNE:

  • przygotowywanie przez gminy i obecnych gestorów nowych terenów inwestycyjnych: przemysłowych i turystycznych, analiza możliwości wykorzystania terenów i obiektów PGE;
  • obsługa potencjalnych inwestorów przez JST, kształtowanie warunków technicznych: infrastruktury transportowej, przesyłu gazu, energii cieplnej i elektrycznej;
  • prognozowane zmiany w strukturze zatrudnienia i kształcenia zawodowego;
  • współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, procedury planowania rozwoju regionalnego;
  • źródła finansowania transformacji gospodarczej terenów pogórniczych.