Wielki sukces Forum Prawo dla Rozwoju!

Ponad 550 uczestników wzięło udział w 20 panelach dyskusyjnych podczas III edycji Forum Prawo dla Rozwoju. Specjaliści dyskutowali nad zmianami, jakie są konieczne w polskim prawie.

W krakowskim ICE Congress Centre przez dwa dni eksperci z dziedzin prawa, gospodarki, biznesu i ekonomii dyskutowali o tym, jak ulepszyć przepisy polskiego prawa. Zaproponowane przez nich zmiany mają przyczynić się do zwalczania przestępczości (m.in. dzięki zaostrzeniu przepisów, które mają zniechęcać do dokonania przestępstwa) oraz zwiększać ochronę prawną dla uczciwych przedsiębiorców. Przewodniczący Rady Programowej Forum, prof. Arkadiusz Adamczyk otwierając trzecią edycję wydarzenia, przypomniał pierwsze forum, które odbyło się w 2015 roku w Katowicach.

– Było to forum eksperckie, w wyniku którego wypracowane zostało blisko 250 postulatów de lege ferenda, które przybrały postać Białej Księgi, jaka została wręczona Prezydentowi Andrzejowi Dudzie – mówił prof. Adamczyk. – Wiele postulatów implementowano do przepisów polskiego prawa i stały się przedmiotem dyskusji. Profesor
przypomniał, że w 2015 roku dużego wsparcia Forum udzielił prezydent Andrzej Duda. W tym roku w imieniu prezydenta, list odczytał Minister Krzysztof Szczerski.

– Cieszę się, że podejmują Państwo refleksje nad sposobami pogłębiania środkowoeuropejskie więzi oraz nad jak najpełniejszym wykorzystaniem potencjału naszego regionu – pisał w liście prezydent.

O sukcesie Forum Prawo dla Rozwoju świadczy fakt, jak wielu znamienitych gości zechciało wziąć udział w kongresie.

– Dziękuję za ten pomysł, by budować mosty na poziomie eksperckim pomiędzy krajami naszego regionu. Nie ma perspektywy dobrobytu, poczucia sprawiedliwości obywateli bez dobrego, rzetelnego prawa. Takie spotkania dobremu, rzetelnemu prawu służą – mówił Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas uroczystego otwarcia III edycji Forum.

W ramach kongresu odbyła się debata Ministrów Sprawiedliwości państw Trójmorza. Wzięli w niej udział: Marcin Warchoł, Wiceminister Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Ovidiu Dranga, Ambasador Rumunii w Polsce, Evgenii Stoyanov – wiceminister sprawiedliwości Bułgarii oraz Georgiev Milen – główny specjalista. Chorwację reprezentuje Juro Martinowić, wiceminister sprawiedliwości oraz Zrinka Oreb – rzecznik. Z Węgier w debacie bierze udział Janos Boka – wiceminister sprawiedliwości, a z Estonii – Viljar Peep, sekretarz stanu, zastępca sekretarza generalnego Departamentu Polityki Administracji Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas debaty Ministrowie Sprawiedliwości poruszali tematy m.in. konfiskaty rozszerzonej, przeciwdziałania patologiom na rynku finansowym, czy sposobach na walkę z korupcją oraz odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

– Otoczenie prawne i klimat dla biznesu musi być uczciwy i przejrzysty – mówił Marcin

Warchoł, Wiceminister Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej . – Przestępcy idą do tych krajów, gdzie prawo jest nieskuteczne, dziurawe. Takie prawo mamy w naszym kraju jeśli chodzi o odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

Evgenii Stoyanov, wiceminister Sprawiedliwości Bułgarii mówił o pozytywnych efektach, jakie przyniosły w Bułgarii zmiany legislacyjne w kwestii konfiskaty majątków pochodzących z przestępstwa.

Viljar Peep, wiceminister Estonii opowiadał o „tożsamości cyfrowej” swoich rodaków, czyli dokumentach elektronicznych, z których korzystają wszyscy obywatele, np. załatwiając formalności w urzędzie, czy zawiązując umowy biznesowe.

Uczestnicy debaty mieli okazję posłuchać także, w jaki sposób Chorwacja walczy z przestępczością zorganizowaną. Juro Martinović opowiadał o działalności prokuratury, sądów i policji w tym zakresie. János Bóka chwalił efekty, jakie przyniosło wprowadzenie na Węgrzech reformy Kodeksu karnego.

Drugiego dnia Forum Amerykański politolog, George Friedman mówił o sytuacji Polski i naszej pozycji w Unii Europejskiej.

– Unia Europejska jest podmiotem, która sama ze sobą jest w stanie wojny – mówił podczas wystąpienia drugiego dnia Forum Prawo dla Rozwoju. Podkreślał, że we wspólnocie każdy z krajów dąży do zaspokajania własnych potrzeb, nie dobra pozostałych członków. George Friedman, politolog i założyciel prywatnej agencji wywiadowczej Stratfor przyjechał do Krakowa na specjalne zaproszenie uczestników Forum Prawo dla Rozwoju. Podczas godzinnego wystąpienia mówił o obecnej sytuacji Polski i Europy. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że Wschodnia Europa jest siłą obecnej wspólnoty europejskiej. Wskazał region Trójmorza jako dynamicznie rozwijający się. Duża część wystąpienia poświęcona była tożsamości narodowej.

Oficjalnego otwarcia drugiego dnia Forum dokonali Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński oraz Premier Beata Szydło. Przewodniczący Rady Programowej Forum, prof. Arkadiusz Adamczyk odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego, który nie mógł pojawić się w Krakowie osobiście.

– Bardzo się cieszę, ze organizują Państwo po raz kolejny Forum. Bogactwo tematów, z jakimi mamy do czynienia w trakcie tych dwóch dni wskazują na potrzeby, jakie nadal stoją przed naszym krajem – mówił Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński – Widzimy też potencjał Europy Środkowej. Włączamy i rozwijamy projekt Trójmorza. Zakładamy, że ta współpraca będzie mocną dźwignią gospodarczą dla całej Unii Europejskiej. Ta współpraca i nasze państwa niosą w sobie jeszcze inną energię. Niesiemy w sobie potrzebę powrotu do wartości z jakich Unia Europejska i cywilizacja europejska wyrosły, takich jak wartości chrześcijańskie. Premier Beata Szydło, w swoim wystąpieniu skupiła się na koniecznych zmianach w polskim prawie.

– Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej ważnej konferencji. Od 3 lat w Polsce próbujemy realizować zasadę, że prawo i ekonomia mają służyć człowiekowi. Politycy muszą dostrzegać sytuację każdego człowieka. Muszą widzieć i chcieć podejmować tematy, które dla wielu wydawały się niemożliwymi – mówiła Premier Beata Szydło.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński chwalił inicjatywę, jaką jest Forum Prawo
dla Rozwoju.

– Bardzo się cieszę, ze konferencja Forum Prawo dla Rozwoju ma tak imponujący program. Trudno zresztą, żeby było inaczej, bo wyzwania, przed którymi musimy stanąć są ogromne – napisał w liście skierowanym do organizatorów i uczestników Forum. Wartości, bezpieczeństwo, gospodarka – te trzy wyodrębnione przez organizatorów filary
tematyczne stanowią warunki konieczne dla rozwoju. Nie sposób bowiem o nim mówić, kiedy gospodarka jest słaba.