Law 4 Growth | www.law4growth.org

SZANSA DLA POLSKI: LOGISTYCZNE CENTRUM EUROPY

Coraz więcej firm związanych z branżą logistyczną docenia potencjał naszego kraju. Polska jest najbardziej pożądaną lokalizacją na tworzenie centrów logistycznych. Szanse gospodarcze Polski i całego regionu podsumowuje raport „Trójmorze 2030”.

Według badań z 2016 roku to właśnie Mazowsze było najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla firm prowadzących handel międzynarodowy, wyprzedzając w tym zestawieniu m.in. Stambuł, Pragę, Bukareszt i Budapeszt. Wysoko na liście znalazły się również Wrocław, Kraków i południowo-wschodnie Czechy.

Eksperci Forum Prawo dla Rozwoju przeanalizowali sytuację na rynkach międzynarodowych. Trend, jaki zaobserwowali, wskazuje na nieuchronne przesuwanie ośrodków logistycznych z Europy Zachodniej (głównie Niemiec i Niderlandów) do krajów Trójmorza. Co to oznacza dla naszego kraju? Mamy szansę stać się logistycznym centrum Europy.

To właśnie kraje położone w obszarze mórz: Adriatyckiego, Bałtyckiego i Czarnego są liderami branży logistycznej. Firmy zarejestrowane w tych państwach odpowiadają za 85 procent międzynarodowych przewozów towarów na terenie całej Unii Europejskiej, realizowanych przez przewoźnika pochodzącego z innego kraju niż nadawca i odbiorca!

– Największa korzyść, jaka wynika z umiejscowienia centrów logistycznych w Polsce, to zmniejszenie kosztów transakcyjnych dla każdej branży wytwórczej: transportu, magazynowania, logistyki – zauważa dr Konrad Hennig, ekspert Forum Prawo dla Rozwoju – Wpływa to na usprawnienia łańcucha dostaw, a co za tym idzie, możliwości wejścia naszych producentów do bardziej złożonych procesów produkcyjnych.

Rozwój Inicjatywy Trójmorza i wypracowanie wspólnych przepisów ułatwiających handel zagraniczny mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki. To właśnie jeden z aspektów poruszanych przez ekspertów, którzy przeanalizowali sytuację na rynkach w rejonie Trójmorza. Ważnym wnioskiem, jaki wysnuwają autorzy raportu, jest konieczność rozbudowy sieci połączeń kolejowych i wodnych dróg śródlądowych, szczególnie szlaków północ-południe.

– W ostatnim czasie mocno stawialiśmy na połączenia drogowe, podczas gdy dla rozwoju kolei i połączeń śródlądowych nie zrobiliśmy prawie nic – dodaje ekspert. – Obecnie nasza kolej oferuje bardzo niskie prędkości handlowe, co dla firm z branży logistycznej jest nie do przyjęcia, dlatego korzystają niejednokrotnie z oferty przewoźników niemieckich.

Dlaczego szukanie alternatyw dla transportu drogowego jest takie ważne? Otóż, przy użyciu tej samej energii można przewieźć na odległość 1 kilometra transportem wodnym śródlądowym 370 ton ładunku, kolejowym 300 ton, zaś samochodowym 100 ton. Usprawnienie wymiany towarów znacząco wpłynie na zacieśnienie stosunków gospodarczych między krajami Trójmorza.

Jakie jeszcze szanse na rozwój dla Polski może przynieść idea Trójmorza? Rozbudowa sieci światłowodowej, lepsze warunki do powstawania nowych technologii.

– Będzie to dobry fundament do lokowania w Polsce firm bazujących w swoim modelu biznesowym na sybkim i niezawodnym transferze danych – podkreśla dr Hennig.

Szczegółowe omówienie szans dla regionu i wyzwań jakie staną przed państwami Trójmorza znajdzie się w raporcie „Trójmorze 2030”. Postulaty przedstawione przez ekspertów zakładają długoterminowa perspektywę realizacji planów inwestycyjnych.  To tylko niektóre zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas Forum Prawo dla Rozwoju. Wspólne rozwiązania prawne mają nie tylko wspierać rozwój gospodarczy regionu, ale też przeciwdziałać przestępczości międzynarodowej.