PRAWO, KTÓRE CHRONI UCZCIWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Większa ochrona prawna dla przedsiębiorców, szybki i wygodny e-KRS, czy rejestr wykroczeń, który pomoże rozprawić się ze złodziejami sklepowymi – to tylko niektóre tematy, jakie będą poruszane w październiku podczas Forum Prawo dla Rozwoju. Zmiany mają wspierać polski biznes.

Polscy przedsiębiorcy muszą zmagać się z wieloma problemami. Eksperci, którzy analizowali przepisy w tym obszarze, wysłuchali głosu ludzi biznesu. To właśnie zgłoszone przez nich trudności będą przedmiotem rozmów. Uczestnicy kongresu przygotują propozycje korzystnych dla nich zmian. Mają one zmniejszyć przestępczość gospodarczą, a wspierać tych, którzy prowadzą swoje firmy uczciwie.
Pierwszym z ważnych tematów, będzie wzmocnienie pozycji podwykonawców robót drogowych. Niewielkie firmy, które wykonywały prace na rzecz koncernów, często padały ofiarą nieuczciwych gigantów. Na skutek nieuczciwych praktyk dochodziło do znacznego ograniczenia zysków lub nawet bankructwa uczciwie działających firm. Teraz może się to zmienić. Postulowane przez uczestników Forum zmiany, mają zapewnić ochronę podwykonawcom i przywrócić uczciwe praktyki na rynku.
Kolejną bolączką wielu przedsiębiorców są drobne kradzieże. Obecnie „zawodowi” złodzieje nie obawiają się konsekwencji swoich czynów, gdyż za wykroczenie (kradzież towaru wartości do 525 zł) – nawet popełnione wielokrotnie grozi jedynie grzywna. Straty z tytułu kradzieży musi więc pokrywać uczciwy sprzedawca. Zmiany w prawie, które ukrócą ten proceder to jeden z najważniejszych dla tej grupy postulatów. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz eksperci wspólnie będą starać się wypracować zadowalające rozwiązanie, które w formie postulatów będą przekazane rządzącym.
Kolejnymi ważnymi dla biznesu obszarami są ochrona tajemnicy handlowej i prosty dostęp do e-KRS. Zmiany w tych obszarach mają zapewnić uczciwą konkurencję i ułatwić prowadzenie działalności.
Forum Prawo dla Rozwoju odbędzie się 5 i 6 października w krakowskim ICE Congress Centre. Jego celem jest opracowanie propozycji zmian w prawie, które wpłyną na rozwój gospodarki i będą przeciwdziałać przestępczości i nieuczciwej konkurencji. Kongres poprzedzony jest wielomiesięczną analizą przepisów polskiego prawa i zdiagnozowaniem najbardziej problematycznych obszarów.

Trwa rejestracja na III edycję kongresu. Każdy, kto chce wziąć czynny udział w wypracowaniu postulatów pozytywnych zmian, może wziąć w nim udział. Wystarczy wysłać zgłoszenie przez stronę: http://law4growth.com/rejestracja/

Więcej informacji: http://law4growth.com

Osoba do kontaktu dla mediów: Aneta Ludwisiak tel. 576 020 096