Law 4 Growth | www.law4growth.org

LEPSZE PRAWO, CZYLI JAKIE? FORUM PRAWO DLA ROZWOJU JUŻ W PAŹDZIERNIKU

Państwo kontra układ, szybki e-KRS, drony i kryptowaluty oraz wyzwania Big Data i mroczne strony internetu – to tylko kilka z tematów najbliższego Forum Prawo dla Rozwoju w Krakowie. Gośćmi tegorocznej edycji będą m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz ministrowie sprawiedliwości Trójmorza, z którymi spotka się minister Zbigniew Ziobro. Dwudniowe Forum rozpocznie się 5 października w Krakowie.

Po raz trzeci eksperci z dziedzin prawa, gospodarki, ekonomii i biznesu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkają się, żeby rozmawiać o zmianach w polskim prawie. Zmianach, które mają między innymi wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski i ułatwić współpracę z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

– Forum to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. Przy mnogości różnych płaszczyzn dyskusji poświęconych polityce i gospodarce brakowało przestrzeni dla rozmów o roli prawa w moderowaniu różnych aspektów życia społecznego – wyjaśnia prof. Arkadiusz Adamczyk, przewodniczący Rady Programowej Forum. – Już pierwszy Kongres w Katowicach i powstała wówczas „Biała Księga”, zawierająca ponad 250 postulatów de lege ferenda pokazały jak bardzo ta inicjatywa jest potrzebna. Za sukces poczytujemy sobie, że propozycje Forum w różnej intensywności uwzględniane były i są w procesie legislacyjnym realizowanym przez rządy premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego.
Całe przedsięwzięcie podzielone jest na trzy etapy: sam kongres i wypracowanie postulatów poprzedzone są trwającymi kilka miesięcy badaniami. Eksperci przeanalizowali przepisy polskiego prawa w obszarach istotnych dla rozwoju kraju i skupili się na najbardziej newralgicznych zagadnieniach. Przyglądali się też funkcjonowaniu rozwiązań i dobrych praktyk, które sprawdzają się u naszych sąsiadów. W październiku, podczas paneli dyskusyjnych
z udziałem zagranicznych gości wskazane przez nich kwestie staną się przedmiotem debaty,
a polemiki ekspertów posłużą sformułowaniu postulatów zmian legislacyjnych.

Co roku Forum ma swoje tematy przewodnie. Tym razem będą to: bezpieczeństwo, gospodarka oraz wartości. Uczestnicy będą rozmawiać o zmianach w kodeksie karnym (np. dozór elektroniczny skazanych, praca dla więźniów), zaostrzeniu wyroków za ciężkie przestępstwa i pomysłach na walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Postulowane będą też zmiany w prawie rodzinnym i chroniącym instytucję rodziny (także dzieci przebywających poza granicami kraju). Duża część warsztatów będzie poświęcona rozwojowi gospodarki krajowej. Przedsiębiorcy zauważają potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących nowych technologii, kryptowalut, czy uproszczenia systemu podatkowego. W części dotyczącej wartości natomiast omawiane będą: polityka migracyjna, bezpieczeństwo w sieci, rejestr pedofilów oraz kwestia wspólnych fundamentów narodów europejskich.

– Najwięcej uwagi chcemy poświęcić tematom, które w opinii naszych ekspertów wymagają natychmiastowych działań, jak np. reforma prawa karnego, sygnalizowana już w trakcie poprzednich edycji Forum Prawo dla Rozwoju – wyjaśnia prof. Adamczyk. – Pojawią się oczywiście tematy nowe, wywołane przez potrzebę odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia, jak na przykład wewnętrzne uregulowania prawne wobec migrantów, czy kwestia reprywatyzacji. Nowością tegorocznego forum będzie szersze wejście w zagadnienie gospodarki i wsłuchanie się w postulaty zmiany prawa formułowane zarówno przez środowiska przedsiębiorców, jak i konsumentów. Będziemy starali się również sprostać problemom geopolitycznym i odpowiedzieć na pytanie: na ile dobre prawo i rozwijająca się gospodarka może wpłynąć na integrację przestrzeni Trójmorza.

Wyjątkowym wydarzeniem w ramach tegorocznego Forum, stanie się właśnie spotkanie ministrów sprawiedliwości Trójmorza, którzy będą rozmawiać o zacieśnieniu stosunków gospodarczych. Swoją obecność potwierdzili już przedstawiciele wielu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Centralnej.

Po raz pierwszy podczas Forum odbędzie się wewnętrzny kongres poświęcony wartościom konstytucyjnym „Wartości konstytucyjne we współczesnym dyskursie prawnym i politycznym”.

Dyskusja z udziałem zagranicznych gości ma pomóc w zdefiniowaniu na nowo pojęcia patriotyzmu konstytucyjnego, wynikającego z poczucia tożsamości narodowej, a także z konstytucyjnych zasad i wartości, oraz tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich UE.

Forum Prawo dla Rozwoju to inicjatywa obywatelska, otwarta dla wszystkich. Każdy, kto chce mieć realny wkład w opracowanie postulatów dotyczących zmian prawa, może wziąć w nim udział. Wystarczy zarejestrować się na stronie: law4growth.com. Forum odbędzie się w dniach 5-6 października w Krakowie. Celem kongresu jest przekazanie rządzącym sugestii pozytywnych zmian w prawie, jakich oczekują Polacy.

Pierwsze forum skończyło się opublikowaniem „Białej Księgi”, czyli zbioru propozycji gotowych do wprowadzenia w życie przepisów. Księga została przekazana na ręce prezydenta Andrzeja Dudy. Efektem drugiej edycji było przygotowanie dokumentu „Strategia dla Polski”. Publikacja została wręczona premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

W tym roku powstanie analiza „Trójmorze 2030″, która podsumuje wyzwania gospodarcze i systemowe oraz przeszkody, jakie mogą pojawić się w zacieśnianiu współpracy w rejonie Trójmorza.

Więcej informacji: www.law4growth.com

Osoba do kontaktu dla mediów: Aneta Ludwisiak tel. 576 020 096