Law 4 Growth | www.law4growth.org

Ruszyła rejestracja uczestników III edycji Forum Prawo dla Rozwoju

Ruszyła rejestracja uczestników III edycji Forum Prawo dla Rozwoju

Przez dwa dni w Krakowie prawnicy, eksperci z zakresu biznesu, gospodarki i ekonomii oraz politycy będą rozmawiać o kierunkach zmian w polskim prawie. Szczególnym elementem będą spotkania, poświęcone idei Trójmorza. Udział w nim potwierdziło wielu przedstawicieli z państw z grupy Wyszehradzkiej i Europy Centralnej.

Forum Prawo dla Rozwoju to innowacyjny międzynarodowy kongres ekonomiczno-społeczny. Uczestnicząc w tym wydarzeniu można wziąć realny udział w opracowaniu propozycji zmian w polskim prawie. Forum to miejsce spotkań ekspertów z dziedzin: gospodarki, biznesu, prawa, bezpieczeństwa narodowego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, manadżerów, naukowców.

Dlaczego warto tam być?
To wydarzenie jest inicjatywą obywatelską. Celem spotkań jest przygotowanie postulatów zmian legislacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia w naszym kraju. Wypracowane sugestie mają wzmocnić rozwój gospodarczy i ekonomiczny Polski oraz całego Trójmorza. W tym roku uczestnicy Forum będą mogli posłuchać wystąpień zawartych w trzech filarach: bezpieczeństwo, gospodarka, wartości. Poruszane będą najważniejsze zagadnienia dotyczące fundamentalnych problemów polskiej legislacji, np. reforma kodeksu karnego, kary za wyłudzania podatku VAT, ochrona prawna przedsiębiorców, polityka migracyjna, czy integracja Trójmorza. W czasie kongresu zaplanowane jest spotkanie ministrów sprawiedliwości Trójmorza, którzy będą rozmawiać o zacieśnieniu stosunków gospodarczych. Swoją obecność potwierdzili już przedstawiciele wielu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Centralnej.

W ramach Forum przewidziana jest również uroczysta inauguracja Instytutu Współpracy Polsko- Węgierskiej im. Wacława Felczaka i podpisanie porozumienia think tanków Grupy

Wyszehradzkiej.
Rejestracja trwa do 4 października br.

Organizatorem Forum Prawo dla Rozwoju jest Fundacja Wyszehradzka. Jej zaplecze stanowią menadżerowie, naukowcy, przedsiębiorcy oraz niezależni eksperci. Przewodniczącym Rady Programowej Forum jest prof. Arkadiusz Adamczyk – doradca Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, który objął imprezę swoim patronatem. Patronatu honorowego udzieliły też ministerstwa: sprawiedliwości, przedsiębiorczości i technologii, infrastruktury oraz Prokuratura Krajowa.

W tym roku kongres odbędzie się już po raz trzeci. Pierwsza edycja kongresu miała miejsce w 2015 roku. Gościem honorowym był wówczas Prezydent RP, Andrzej Duda.

Aby wziąć udział w Forum Prawo dla Rozwoju należy dokonać rejestracji poprzez link=>