Znamy filary tematyczne tegorocznego Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth

Znamy filary tematyczne tegorocznego Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. Rada Programowa Forum podjęła decyzję, jakie problemy będą przedmiotem dyskusji w III edycji Forum. Politycy, eksperci z dziedzin biznesu, prawa, gospodarki i ekonomii skupią się na omawianiu zmian prawnych w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki i wartości, a także idei Trójmorza.

W czasie dwóch dni uczestnicy wezmą udział w ponad 20 panelach dyskusyjnych. Specjaliści, którzy je poprowadzą, skupią się na najpilniejszych problemach ze wspomnianych obszarów. Uczestnicy warsztatów będą rozmawiać o zmianach w kodeksie karnym (np. dozór elektroniczny skazanych, praca dla więźniów), zaostrzeniu wyroków za ciężkie przestępstwa i pomysłach na walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Postulowane będą też zmiany w prawie rodzinnym i chroniącym instytucję rodziny (także dzieci przebywających poza granicami kraju).

Duża część warsztatów będzie poświęcona rozwojowi gospodarki krajowej. Przedsiębiorcy zauważają potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących nowych technologii, kryptowalut, czy uproszczenia systemu podatkowego.

W części dotyczącej wartości natomiast omawiane będą polityka migracyjna, bezpieczeństwo w sieci, rejestr pedofilów oraz kwestia wspólnych fundamentów narodów europejskich.

Kongres odbędzie się w dniach 5-6 października w Krakowie. Forum Prawo dla Rozwoju jest miejscem kształtowania elit społecznych, prezentowania skonkretyzowanych projektów zmian w obowiązującym prawie a także debaty o newralgicznych kwestiach społecznych i politycznych. Organizatorem Forum Prawo dla Rozwoju #Law4growth
jest Fundacja Grupa Wyszehradzka. Rejestracja na www.law4growth.org do 4 października br.