FOTORELACJA .

VIDEO .

Kraków, 5-6.X.2018

Forum Prawo dla Rozwoju ...

Kolejna edycja Forum będzie miejscem debaty o zmianie prawa w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, wartości.

Szczególnym wydarzeniem będzie udział gości z krajów Europy Centralnej na czele z ministrami sprawiedliwości. Weź czynny udział w opiniowaniu nowych regulacji prawnych, poznaj ekspertów, polityków i specjalistów, nawiąż kontakty merytoryczne, bądź częścią innowacyjnego przedsięwzięcia otwierającego możliwość wpływu na stanowienie prawa. Forum jest nowym, innowacyjnym przedsięwzięciem na mapie kongresowej,wykorzystującym potencjał społeczny sfer biznesu, polityki, organizacji pozarządowych oraz nauki. Jest miejscem kształtowania elit społecznych, prezentowania skonkretyzowanych projektów zmian w obowiązującym prawie a także debaty o newralgicznych kwestiach społecznych i politycznych.

WEŹ UDZIAŁ .

Miej wpływ na kształtowanie prawa, wymieniaj opinie z decydentami, poznaj ekspertów, wymień się doświadczeniami. Kliknij w przycisk poniżej, aby wziąć udział w wydarzeniu.

PROGRAM .

Program Forum jest oparty o III filary tematyczne: Wartości, Bezpieczeństwo, Gospodarka.

PIĄTEK 05.10.2018 r.

14.00 Rozpoczęcie Forum

Wystąpienie Ministra Krzysztofa Szczerskiego w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy

14.30 Sesja plenarna (Sala S1)

 

· Debata Ministrów Sprawiedliwości Państw Trójmorza

Moderator – Piotr Chęciński – Dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny Polskieradio.pl. Komentator problematyki gospodarczej i zagranicznej autor programów telewizyjnych.
Prelegenci:
PolskaMarcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
RumuniaOvidiu Dranga – Ambasador Rumunii w Polsce
Bułgaria Evgeni Stoyanov – Wiceminister Sprawiedliwości, Georgiev Milen – główny specjalista
ChorwacjaJuro Martinović – Wiceminister Sprawiedliwości, Zrinka Oreb – Rzecznik
WęgryJános Bóka – Wiceminister Sprawiedliwości
EstoniaViljar Peep – Sekretarz Stanu. Zastępca sekretarza generalnego Departamentu Polityki Administracji Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości

16.00 Przerwa

17.30 Sesja panelowa:

· Czy internet da się opanować – regulacje w służbie cyberbezpieczeństwa
(Sala Panelowa Bratysława)

Moderator – Dr Andrzej Kozłowski – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.
Redaktor prowadzący portal Cyberdefense24.pl
Prelegenci:
Juliusz Brzostek – Dyrektor pionu cyberbezpieczeństwa w NASK
Wiesław Paluszyński – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Mł.insp. Jan Klima – Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Jan Kostrzewa– Dyrektor biura cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości
Melanie Raczek
– Wiceprezes Akademii Kadr Europejskich SGH.

 

· Ochrona prawna dla przedsiębiorców
(Sala Panelowa Praga)

Moderator :  Dr inż. Michał Domińczak – autor wielu publikacji. Historyk specjalizujący się w historii prawa.
Prelegenci:
Dr Wojciech Federczyk – Dyrektor. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Łukasz Piebiak -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rzeczypospolitej Polskiej
Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska – Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Dr Mariusz Miąsko – Ekspert Prawa Transportowego. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego
Michał Szczepański – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Bogdan Pękalski – Sędzia, ekspert. do spraw Informatyzacji i Postępowań
Sądowych

 

· Jak mądrym prawem wesprzeć gospodarkę
(Sala Panelowa Warszawa)

Moderator – Tomasz Pietryga – dziennikarz, zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”. Komentator, publicysta, redaktor prowadzący program #RzeczoPrawie w Rzeczpospolita TV.
Prelegenci:
Adam Abramowicz – Polityk, menedżer, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców
Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji w Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Mikołaj Wild – Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,  pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Dr Konrad Hennig – Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert Fundacji Wyszehradzkiej

 

· Więzienie bez krat – szansa czy zagrożenie (Sala Panelowa S3)

Moderator – Dr Marcin Strzelec – Główny specjalista w Wydziale do spraw
Służby Więziennej Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji oraz
zastępca przewodniczącego Zespołu do spraw zmiany modelu naboru i szkolenia w Służbie Więziennej
Prelegenci:
Gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości i dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Prof. Leszek Wieczorek – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.Kierownik Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Gen. Jacek Kitliński – Generał Służby Więziennej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Płk. Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

· Skuteczne prawo karne – czy przestępca boi się paragrafu
(Sala Panelowa Budapeszt)

Moderator – Rafał Aleksander Ziemkiewicz – polski dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny, pisarz fantastycznonaukowy
Prelegenci:
Agnieszka Wachnicka – Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego
Dr hab Marcin Warchoł – Prawnik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dr Grzegorz Skrobotowicz – Kierownik Zespołu Windykacyii w Kredyt Inkaso, Sekretarz Katedry Prawa Karnego Wykonawczego (KUL
Daniel Mielnik – Ekspert Wydziału Prawa Karnego Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości

18.30 Przerwa

19.00 Sesja panelowa:

 

· Państwo kontra układ – jak wygrać z mafią
(Sala Panelowa Praga)

Moderator – Tomasz Darkowski – Dyrektor Departamentu Legislacyjnego
Prawa Karnego Ministerstwo Sprawiedliwości
Prelegenci:
Marian Banaś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej Prokurator Andrzej Jeżyński – Prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej
Prokurator Dariusz Furdzik – Prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej
Dr Adam Błachnio – Sekretarz i adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

· Reprywatyzacja – mission impossible
(
Sala Panelowa Budapeszt

Moderator: Rafał Aleksander Ziemkiewicz – polski dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny, pisarz fantastycznonaukowy
Prelegenci:
Sebastian Kaleta – Zastępca Przewodniczącego Komisji Reprywatyzacyjnej
Bartłomiej Opaliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Reprywatyzacyjnej
Łukasz Kondratko – Członek Komisji Reprywatyzacyjnej
Redaktor Patryk Słowik – Dziennikarz, specjalista ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
Tomasz Bąkowski – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Krzysztof Kosieradzki – Prokurator Prokuratury Rejonowej

 

· 9 Bukaresztańska – jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO (Sala Panelowa Bratysława)

Moderator – Dr Magdalena Rekść – Adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.
Prelegenci:
Prof. Ryszard Machnikowski – Ekspert Zagraniczny francuskiej Wysokiej Rady Badań i Edukacji Strategicznych (CSFRS. Ekspert ds. terroryzmu.
Prof. Tsaba Toro – węgierski politolog, dziekan Wydziału na Uniwersytecie Karoli Gaspar w Budapeszcie. Zewnętrzny konsultant Dyrekcji Spraw Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.
Dr Adrian Mitręga – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Leszek Sykulski – Politolog,historyk, ekspert stosunków Polsko – Rosyjskich i bezpieczeństwa międzynarodowego
Dr Agnieszka Rogozińska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

20.15 Koncert fortepianowy 100 – lecie niepodległości

SOBOTA 06.10.2018 r.

09.30 Rozpoczęcie II dnia Forum (Sala S1)

wystąpienie Marszałek Sejmu Marka Kuchcińskiego
wystąpienie Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Sesja plenarna (Sala S1):

· Wystąpienie dra Georga Friedmana – Chairman and Founder of Geopolitical Futures

· Debata ,,Grupa Wyszehradzka – Europa Środkowa czy środek Unii Europejskiej” zorganizowana przez Fundację Wyszehradzką przy współpracy z Instytutem Wacława Felczaka.

Moderator – Prof. Arkadiusz Adamczyk – profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej i think tanku Law4growth. Redaktor naczelny roczników „Niepodległość” oraz „Polityka i Bezpieczeństwo”. Od 2016 r. członek redakcji „Przeglądu Sejmowego”
Prelegenci:
Dr Matyáš Zrno – Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej
Planowania i Statystyki w Warszawie
Profesor Maciej Szymanowski – Dyrektor Instytutu im. Wacława Felczaka w Warszawie. Doradca Marszałka Sejmu RP.
Profesor Waldemar Paruch – Doradca Marszałka Sejmu RP, członek Rady Fundacji CBOS, ekspert Sejmu RP i specjalista w zakresie polityki zagranicznej.
Dávid József Szabó – Dyrektor Fundacji Research w Századvég.
Martin Cimerman – Kancelaria Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Szef działu stosunków zagranicznych i współpracy międzyparlamenta

12.00 Przerwa

12.30 Sesja panelowa:

· Szanse gospodarcze Trójmorza
(Sala Panelowa S3)

Moderator – Profesor Zofia Wysokińska – Prorektor UŁ ds. Współpracy z Zagranicą, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej.
Prelegenci:
Dr Radosław Dziuba – Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Prof. Edward Molendowski – profesor nadzwyczajny UEK oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Prof. Katarzyna Pietrzak – Wiceprezes Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
Prof. Alojzy Nowak – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Aleksander Arabadzić – Prezes i współtwórca Europejskiej Akademii Kadr Europejskich. Przedsiębiorca i członek rady nadzorczej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Aleksander Siemaszko – Naczelnik Wydziału Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

· Rodzina jest najważniejsza
(Sala Panelowa Warszawa)

Moderator – Szczepan Kasiński – strateg, fundraiser i doradca polskich NGO
Dr Michał Wójcik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dyrektor Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i
Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości
Profesor Elżbieta Ossewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.
Natalia Matyba – Współtwórczyni Europejskiej Akademii Kadr w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych oraz studiów podyplomowych w zakresie Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie.
Jacek Sasin – Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu, przewodniczący Stałego
Komitetu Rady Ministrów
Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

· Tożsamość narodowa fundamentem Europy (Sala Panelowa Praga)

Prelegenci:
Ks Prof. Waldemar Cisło – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista z zakresu teologii pietrys fundamentalnej, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
Beata Kempa – Poseł na Sejm RP, minister-członek Rady Ministrów.
Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Węgier

· Między duchem a materią. Jak skutecznie zadbać o materialną spuściznę naszej historii
(Sala Panelowa Bratysława)

Moderator – Dr Zbigniew Girzyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Grzegorz Czelej – Senator RP, Komisja Kultury i Środków Przekazu
Waldemar Pytel – Biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Profesor dr hab. Grzegorz Górski – Katolicki Uniwersytet Lubelski , Kolegium Jagiellońskie w Toruniu, były sędzia Trybunału Stanu.
Ron Ben Shahar (Izrael) – absolwent Middlesex University w Londynie na kierunku Zarządzanie
Małgorzata Nowodworska – Angel Poland Group
Dr Magdalena Górska – Wyższa Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

· Nowe technologie – wyzwaniem dla prawa
(Sala Panelowa Budapeszt)

Moderator – Redaktor Tomasz Pietryga
Prelegenci:
Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Exatel, Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi.
Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego
Krzysztof Komorowski – Ekspert Instytutu Sobieskiego i Polskiego Instytutu Ekonomicznego w zakresie nowych technologii i e-government.
Bartłomiej Michałowski – Ekspert Instytut Sobieskiego
Piotr Bednarek – Kierownik Działu Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej PGNIG.
Piotr Mijal – Prawnik przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów LL.M. na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu z zakresu prawa gospodarczego. Zawodowo i naukowo zajmuje się prawem spółek oraz prawem własności intelektualnej.

13.30 Przerwa

15.00 Sesja panelowa:

· Co łączy kraje Trójmorza “Przepływ ludności w obszarze Trójmorza. Szanse i zagrożenia”.
(Sala Panelowa Praga)

Moderator – Profesor Arkadiusz Adamczyk
Prelegenci:
Profesor Adrienne Körmendy – Konsul Generalny Węgier
dr Tomas Kasaj – Konsul Generalny Republiki Słowackiej
Paweł Włodarczyk – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
Robert Andrzejewski – Prezes Instytutu Polskiej Izby Turystycznej
Maksym Muzyczko – Wicekonsul Generalny Ukrainy w Krakowie

· Współczesność kontra prawa człowieka
(Sala Panelowa Budapeszt)

Moderator – Redaktor Weronika Kostrzewa
Prelegenci:
Marek Grabowski – Prezes Fundacji Mamy i Taty
Maria Urmańska – zespół do spraw Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dr Paweł Bała – adwokat, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
Magdalena Czarnik – socjolog, publicystka, tłumacz j. niemieckiego. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.

· Regulacje prawne katalizatorem rozwoju sektora energii
(Sala Panelowa Bratysława)

Moderator – Dr Konrad Hennig
Prelegenci:
Dr Zbigniew Fałek – Dyrektor PGE obrót w Łodzi
Marcin Roszkowski – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Instytutu Jagiellońskiego
Aleksandra Starowicz – Specjalistka w dziedzinie innowacji, nowej energetyki oraz transformacji biznesowych.
Dr Piotr Grabowski – absolwent szkoły głównej planowania i statystyki w
warszawie i katolickiego uniwersytetu lubelskiego
Jan Kowalczyk – prezes zarządu banner group

16.00 Zamknięcie forum

OBSERWUJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH .

Zostań częścią społeczności jedynego takiego wydarzenia w kraju.
Patronaty honorowe, partnerzy merytoryczni, partnerzy medialni.

Partnerzy .

Nawiązaliśmy współpracę z wieloma podmiotami, w tym instytucjami publicznymi, finansowymi, think thankami i przedsiębiorcami.
Projekt Realizowany w Ramach Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości
Patronat Honorowy
Partner Strategiczny
Sponsor
Partnerzy
Patronat Medialny