Start2020-03-31T12:25:01+02:00

O nas

Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth łączy potencjały think tanku oraz agencji Public Affairs. Celem Forum jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa i dobru publicznemu. Dążymy do sformułowania konstruktywnych i realistycznych rekomendacji z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Współpracujemy z ośrodkami decyzyjnymi i środowiskami pracującymi dla rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji ideowych. Zorganizowaliśmy trzy duże kongresy w Katowicach w 2015 r., Falentach pod Warszawą w 2016 r. oraz Krakowie w 2018 r. Opublikowaliśmy kilka raportów oraz tekstów eksperckich, które można pobrać w zakładce Publikacje.

Obecnie koncentrujemy się na organizowaniu sektorowych warsztatów strategicznych oraz transmitowaniu wypracowanych na nich rekomendacji do porządku prawnego, wspierając decydentów w formułowaniu agendy politycznej oraz inicjatyw legislacyjnych. Dotychczas przeprowadziliśmy warsztaty w obszarze polityki lekowej, rynku kapitałowego oraz rozwoju regionalnego. W 2019 r. wspieraliśmy również organizację Senior Level Oncology Forum oraz wizyty studyjnej USAID Central Asia.

Oferta

Forum Prawo dla Rozwoju świadczy usługi merytorycznego i komunikacyjnego wsparcia w procesie decyzyjnym, legislacyjnym oraz w debacie publicznej. Wspomagamy naszych klientów w skutecznej prezentacji ich stanowisk w relacjach z decydentami politycznymi, mediami oraz administracją publiczną. Metody działania dobieramy adekwatnie do specyfiki realizowanego projektu.

Oferujemy wykonanie analiz eksperckich na zlecony przez klienta temat. Poprzez zastosowanie właściwej metodologii, wykorzystanie danych ilościowych oraz uwzględnienie czynników jakościowych, jesteśmy w stanie nie tylko skutecznie wyjaśniać rzeczywistość społeczną, ale również formułować rekomendacje zmian prawnych. Przygotowane przez nas raporty badawcze prezentujemy w formie briefingu prasowego, debaty eksperckiej lub konferencji tematycznej w środowiskach branżowych, wśród dziennikarzy, decydentów i interesariuszy. Wykorzystując doświadczenie naszych ekspertów w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym, oferujemy organizację warsztatów legislacyjnych, stwarzających podstawę dla lepszego przygotowania przyszłej legislacji.

Z wykorzystaniem powyższych narzędzi, świadczymy usługi Public Affairs, łączące wiedzę merytoryczną z relacjami z decydentami politycznymi i ich zapleczem eksperckim. Koncentrujemy się na docieraniu do właściwych osób z właściwie przygotowanym komunikatem. Jesteśmy obecni na spotkaniach i konferencjach branżowych, wykorzystując każdą okazję dla budowania nieformalnych relacji i prezentowania stanowisk naszych klientów.

Aktualności

Wydarzenia